Ajoneuvon omistaja, haltija tai kuljettaja voi tehdä pysäköintivirhemaksusta oikaisuvaatimuksen 30 päivän kuluessa maksun saamisesta.

Pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimuksen voi tehdä sähköisesti, kirjallisesti, sähköpostilla tai henkilökohtaisella käynnillä:

Oikaisuvaatimukseen tarvitaan:

 • tekijän nimi
 • osoite
 • pysäköintivirhemaksun asianumero
 • ajoneuvon rekisterinumero
 • perustelut
 • pankkitilin numero
 • ne kirjalliset todisteet, joihin vaatimuksessa vedotaan

Jos oikaisuvaatimus hyväksytään, jo maksettu summa palautetaan maksajalle.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen on maksutonta.

Oikaisuvaatimuksen käsittely

 •  oikaisuvaatimukset käsittelee kunnallinen pysäköinninvalvoja
 •  käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.
 • oikaisuvaatimuksesta tehdään kirjallinen hallintopäätös, joka lähetetään asianosaiselle kirjeitse. Pysäköinninvalvojana toimii kaupunginlakimies Päivi Sandås ( puh. 020 615 8212)
 • pysäköinninvalvojan päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  Valitus ei estä päätöksen täytäntöönpanoa, ellei hallinto-oikeus toisin määrää.
 • Jos hallinto-oikeus ei muuta pysäköinninvalvojan päätöstä, se perii 270 euron oikeudenkäyntimaksun. Jos päätös muuttuu, ei tätä summaa peritä.Päivitetty 1.8.2023

Sivun alkuun