Ajoneuvon omistaja, haltija tai kuljettaja voi tehdä pysäköintivirhemaksusta oikaisuvaatimuksen 30 päivän kuluessa maksun saamisesta.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sähköisesti, kirjallisesti, sähköpostilla tai henkilökohtaisella käynnillä:

 • sähköisellä oikaisuvaatimuslomakkeella www.kouvola.fi/vastalause
 • kirjallisesti pysäköinninvalvojalle postitse osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Pysäköinninvalvonta, PL 85, 45101 Kouvola
 • sähköpostitse pysakoinninvalvonta(at)kouvola.fi
 • täyttämällä oikaisuvaatimuslomakkeen henkilökohtaisesti pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelussa kaupungintalolla, Torikatu 10, 1 krs, A-ovi ( ma-pe klo 9-12)
 • jättämällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kaupungin kirjaamoon

Oikaisuvaatimukseen tarvitaan:

 • tekijän nimi
 • osoite
 • pysäköintivirhemaksun asianumero
 • ajoneuvon rekisterinumero
 • perustelut
 • pankkitilin numero
 • ne kirjalliset todisteet, joihin vaatimuksessa vedotaan

Jos oikaisuvaatimus hyväksytään, jo maksettu summa palautetaan maksajalle.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen on maksutonta.

Oikaisuvaatimuksen käsittely

 •  oikaisuvaatimukset käsittelee kunnallinen pysäköinninvalvoja
 •  käsittelyaika on noin kaksi viikkoa
 • oikaisuvaatimuksesta tehdään kirjallinen hallintopäätös, joka lähetetään asianosaiselle kirjeitse. Pysäköinninvalvojana toimii kaupunginlakimies Päivi Sandås ( puh. 020 615 8212)
 • pysäköinninvalvojan päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  Valitus ei estä päätöksen täytäntöönpanoa, ellei hallinto-oikeus toisin määrää.
 • Jos hallinto-oikeus ei muuta pysäköinninvalvojan päätöstä, se perii 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Jos päätös muuttuu, ei tätä summaa peritä.Päivitetty 30.8.2019