Tavoitteena on laatia ensimmäinen asemakaava (kaava nro 11/005) Tanttarin asutuskeskittymän alueelle ja sen ympäristöön. Kulku alueelle osoitetaan Katajaharjun suunnasta. Katajaharjun työpaikka-aluetta ja Tanttarin asuinaluetta laajennetaan alueen yleiskaavan mukaisesti. Kaava-alueen rajausta tarkennetaan suunnittelun edetessä.

Valtatien 6 tiesuunnittelu välillä Keltti-Tanttari on alkanut keväällä 2022. Tiesuunnitelman laatimisesta vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Tanttarin alueen asemakaavoja laaditaan samanaikaisesti tiesuunnittelun kanssa.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan kohdalla valtatien 6 pohjoispuolella Tanttarin alueella. Suunnittelualue käsittää Tanttarin asutuskeskittymän ja sen ympäristön. Alueen pinta-ala on noin 21,1 ha. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 27.6.-24.8.2018 tutustumista ja mielipiteiden antoa varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Asemakaavaa käsiteltiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 4.10.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana saatujen lausuntojen sekä viranomaisneuvottelussa esille tuotujen tietojen perusteella asemakaavan laatiminen vaatii tuekseen tarkempaa tiesuunnittelua. Tiesuunnitelman aloittamisesta ei ole tällä hetkellä varmaa tietoa, joten asemakaavan aikataulu muuttuu OAS:ssa ilmoitetusta.

Päivitetty 11.12.2023

Sivun alkuun