Tavoitteena on laatia ensimmäinen asemakaava (kaava nro 11/005) Tanttarin asutuskeskittymän alueelle ja sen ympäristöön. Kulku alueelle osoitetaan Katajaharjun suunnasta. Katajaharjun työpaikka-aluetta ja Tanttarin asuinaluetta laajennetaan alueen yleiskaavan mukaisesti. Kaava-alueen rajausta tarkennetaan suunnittelun edetessä.


Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan kohdalla valtatien 6 pohjoispuolella Tanttarin alueella. Suunnittelualue käsittää Tanttarin asutuskeskittymän ja sen ympäristön. Alueen pinta-ala on noin 21,1 ha. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavoituksen edetessä.


Suunnittelun vaihe

Kaavoitus on aloitusvaiheessa
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo sekä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 27.6.-24.8.2018 tutustumista ja mielipiteiden antoa varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä verkkosivuilla.

Asemakaavaa käsiteltiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 4.10.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana saatujen lausuntojen sekä viranomaisneuvottelussa esille tuotujen tietojen perusteella asemakaavan laatiminen vaatii tuekseen tarkempaa tiesuunnittelua. Tiesuunnitelman aloittamisesta ei ole tällä hetkellä varmaa tietoa, joten asemakaavan aikataulu muuttuu OAS:ssa ilmoitetusta.

Päivitetty 8.9.2020