Kaupungilla on kaikkiaan 680 hehtaaria peltoa. Kaikki pellot vuokrattu yksityisille viljelijöille. Kaupungin pellot ovat valtakunnallisten maataloustukien piirissä.

Peltoalueista yleisesti:

Isommat kokonaisuudet vuokraamme viljelijöille tarjouskilpailun perusteella viisivuotisin sopimuksin.

Pienet ja muuten rajoitetut pellot pyrimme pitämään viljelyssä paikallisten viljelijöiden kesken. Yhdelle viljelijälle vuokraamme enintään noin 75 hehtaaria.

Vuokraajat ovat sitoutuneet viljelemään peltoja hyvien maataloustapojen mukaisesti ja pitämään lohkot tukikelpoisina. Suosittelemme myös pidättäytymistä gmo -aineksen käytöstä.

Peltojen peruskunnostuksesta sopivat kaupunki ja vuokraaja.

""
Kuva Eija Leppänen

Päivitetty 16.2.2021