Rantapuisto on vehreä viheralue Kymijoen rannalla ja portti Kuusankosken keskustaan.

Kuusaansillan molemmin puolin sijaitseva rantapuisto tarjoaa miellyttävän paikan nauttia Kymijoesta lähellä Kuusankosken kaupunkikeskustan palveluita. Kuusankoskitalon ja kirjaston takana olevat laajat nurmikentät ovat oiva paikka vaikka puistopiknikille tai pelailuun.

Noin 10 hehtaarin laajuista Kuusaansillan länsipuolista puiston aluetta ollaan kehittämässä toiminalliseksi ja jokea monipuolisesti hyödyntäväksi kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi. Suuntaviivat kehittämiselle saatiin vuonna 2017 järjestetyllä maisema-arkkitehtuurikilpailulla, jonka voitti Maisema-arkkitehtuuritoimisto Näkymä Oy:n ehdotus Kuusaa virtaa. Keskeinen osa puistoa ovat suurjännite – eli betonipylväät, jotka muodostavat puiston läpi kulkevan akselin. Tämä akseli oli myös Kuusaa virtaa –ehdotuksen keskeinen elementti. Puiston toiminnalliset osat sijoittuvat lähemmäs Kuusankosken kaupunkikeskustaa leikki- ja liikuntapaikkoineen. Puiston itäosa tulee olemaan ilmeeltään rakennetumpaa ja länsiosa luonnonmukaisempaa. Tulevaisuudessa kulku joen vartta pitkin, ihaillen samalla näkymiä joelle, on mahdollista aina Maunukselanpurolle saakka.

Kilpailun jälkeen alueesta on laadittu yleissuunnitelma sekä yleisen alueen suunnitelmat, jotka olivat julkisesti nähtävillä 8. – 22.5.2019. Suunnitelmia muutettiin nähtävilläoloaikana saatujen muistutusten pohjalta ja ne hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 25.6.2019.

Puiston rakennustyöt pyritään aloittamaan keväällä 2020.

Päivitetty 19.9.2019