Kaupungin maasto- ja paikkatieto tuottaa karttoja käyttötarkoituksen mukaisesti teemoitettuna sekä viranomais- että yksityiskäyttöön.

Aineistoa voidaan tilata sekä rasterina että vektorina. Kaikkia karttoja voidaan toimittaa paperisina ja sähköisinä tulosteina sekä tiedostoina. Osa on saatavissa myös sähköisen rajapintapalvelun kautta.

Karttaotteita esimerkiksi rakentamisen lupia varten saa nyt kätevästi myös Kauppapalvelusta. Otteet tilataan ja maksetaan palvelussa ja valmiit tuoteet toimitetaan sähköpostitse. Kauppa on auki 24/7.

Nykykartat sisältävät paljon muutakin tietoa. Suuresta tietomäärästä huolimatta tavoitteena on selkeys ja ymmärrettävyys. Siihen pyritään muun muassa seuraavin keinoin:

  • esitettävien kohteiden määrä on rajattu
  • kartat teemoitetaankin käyttötarkoituksen mukaan
  • kulloinkin tarvittavat kohteet poimitaan kartalle ja esitetään halutun kuvaustekniikan mukaisesti.

Karttatulosteiden hinta vaihtelee 10-65 euroon riippuen paperikoosta, paperinlaadusta ja värityksestä.

Digitaalisen aineiston hinnoittelu perustuu pinta-aloihin sekä sisältöön. Digitaalista aineistoa on mahdollista saada myös vuosisopimukseen perustuen.

Erikseen teemoitetuista kartoista veloitamme lisäksi käytetyn työajan mukaiset kulut.


Päivitetty 10.3.2023

Sivun alkuun