Kaupungin paikkatietoyksikkö tuottaa karttoja käyttötarkoituksen mukaisesti teemoitettuna sekä viranomais- että yksityiskäyttöön.

Aineistoa voidaan tilata sekä vektorina että rasterina. Kaikkia karttoja voidaan toimittaa sähköisinä tiedostoina ja tulosteina sekä paperitulosteina. Osa aineistosta on saatavissa myös sähköisen rajapintapalvelun kautta.

Karttaotteita esimerkiksi rakentamisen lupia varten saa kätevästi myös Kauppapalvelusta. Otteet tilataan ja maksetaan palvelussa ja valmiit tuoteet toimitetaan sähköpostitse. Kauppa on auki 24/7.

Nykykartat sisältävät paljon muutakin tietoa. Suuresta tietomäärästä huolimatta tavoitteena on selkeys ja ymmärrettävyys. Siihen pyritään muun muassa seuraavin keinoin:

  • esitettävien kohteiden määrä on rajattu
  • kartat teemoitetaankin käyttötarkoituksen mukaan
  • kulloinkin tarvittavat kohteet poimitaan kartalle ja esitetään halutun kuvaustekniikan mukaisesti.

Karttatulosteiden hinta vaihtelee riippuen paperikoosta, paperinlaadusta ja värityksestä.

Digitaalisen aineiston hinnoittelu perustuu pinta-aloihin sekä sisältöön. Digitaalista aineistoa on mahdollista saada myös vuosisopimukseen perustuen.

Erikseen teemoitetuista kartoista veloitamme lisäksi käytetyn työajan mukaiset kulut.

Karttatuotteet

Kantakarttaa käytetään kaavoituksen ja kunnallisteknisen suunnittelun pohjakarttana. Kantakartalla kuvattavia kohteita ovat kiinteistötiedot, rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät, erilaiset maastokohteet, korkeustiedot ja nimistö.

Rakennuslupakartta on ote kantakartasta rakennushankkeen kohteesta.

Opaskartta esittää kaupungin liikenneverkot, osoitteiston ja maankäyttöalueet.

Päivitetty 23.5.2024

Sivun alkuun