Alueesta on järjestetty vuonna 2014 ideakilpailu, jonka voittajatyöhön ja siitä jalostettuun ideasuunnitelmaan asemakaavan muutos perustuu. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on toteuttaa voittaneen kilpailuehdotuksen periaatteita noudattaen kortteleissa lisärakentamishankkeet.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Keskustakortteleiden kaavamuutosalue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa Tori-, Keski-, Huolto-, Kivimiehen-, Kauppamiehen- ja Salpausselänkatujen rajaamalla alueella. Suunnittelualueeseen kuuluu sekä julkista torialuetta että asuin- ja liikerakennuksia. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 2,3 ha.

Pukimon korttelissa (1093) tavoitteena on purkaa korttelin matala yksikerroksinen liiketila ja rakentaa tilalle uutta 2-kerroksista liiketilaa sekä uusia asuntoja sen yläpuolisiin kerroksiin. Autopaikat on tarkoitus sijoittaa maan alle kellarikerrokseen. Kauppahallin korttelissa (1037) tavoitteena on rakentaa nykyiseen kauppahalliin laajennusosa korttelin luoteiskulmaan.

Pohjolatorin osalta tavoitteena on rakentaa torin tilalle asuin-/ liikerakennuksia, joiden pysäköintitilat sijoitetaan rakennusten alle kellariin ja/tai rakennuksen alimpiin kerroksiin. Hansatorin ja ennen mainittuja kortteleita ympäröivien katualueiden osalta tavoitteena on kehittää julkisesta katu- ja aukiotilasta kaupunkikuvallisesti laadukas, turvallinen ja viihtyisä vähentämällä autoilua ja painottamalla kevyen liikenteen tarpeita.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt hyväksymisvaiheeseen.

Hyväksymiskäsittely

Seuraavaksi kaavahanke etenee yhdessä kaavan toteuttamisesta laadittavan maankäyttösopimuksen kanssa kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Keskustakortteleiden asemakaavan muutos päätettiin jakaa hyväksymisvaiheessa kahteen osaan (Keskustakorttelit osa 1 ja osa 2). Keskustakortteleiden 2. osaan liittyy maankäyttösopimus. Osa 2 käsittää korttelin 1090 sekä Hansatorin ja osan Torikadusta, Keskikadusta ja Kivimiehenkadusta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keskustakortteleiden 1. osan asemakaavamuutoksen kokouksessaan 14.10.2019 (Dynasty tietopalvelu), mutta 2. osa odottaa vielä hyväksymistä.

Kaavan lainvoimaisuuden ja kiinteistöjen muodostamisen jälkeen alueen maanomistajalla on mahdollisuus käynnistää alueen toteuttamissuunnitelmat.


Aikaisemmat suunnittelun vaiheet

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 7.9.–10.10.2016 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä internet-sivuilla.

Tekninen lautakunta

Kaavahanke oli Teknisen lautakunnan käsittelyssä 23.8.2016, jolloin lautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen. Lautakunta asetti muutosehdotuksen 30 päiväksi julkisesti nähtäville ja pyyti siitä tarvittavat lausunnot.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavahanke kuulutettiin vireille 13.4.2016.

Kaavoitukseen liittyvä aineisto, kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävänä 13.4. – 15.5.2016 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaupungin Internet-sivuilla www.kouvola.fi/keskustakorttelit.

Varsinaisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei annettu palautetta. Nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta jätettiin muutamia mielipiteitä ja
lausuntoja, joiden perusteella kaavamerkintöjä ja määräyksiä tarkennettiin. Myös työn aikana valmistunut ydinkeskustan liikenneverkon ja pysäköinnin kehityssuunnitelma vaikutti kaavaehdotuksen ratkaisuihin verrattuna kaavaluonnoksessa olleisiin.

Valmisteluvaiheessa järjestettiin muutama erillinen tapaaminen suunnittelualueen toimijoille kuten torimyyjille ja viereisten kiinteistöjen edustajille.

Yleisötilaisuus

Kaavaluonnosta esiteltiin kaupunkilaisille Lasipalatsin Viiraamossa järjestetyssä kaavan yleisötilaisuudessa 9.5.2016 sekä toriyrittäjille järjestetyssä keskustelutilaisuudessa Marttakulmalla 21.6.2016.

Aloitusvaihe

Asemakaavan muutos on tullut vireille kiinteistöosakeyhtiön aloitteesta vuonna 2011. Kaavasta laaditaan maankäyttösopimus, joka hyväksytään ennen kaavaa.

Päivitetty 11.12.2023

Sivun alkuun