Kouvola suunnittelee ja rakentaa

Kouvola suunnittelee ja rakentaa -julkaisu

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2019 -julkaisu esittelee Kouvolan kaavoituskatsauksen, yhdyskuntatekniikan työkohteet ja metsänhoitotyöt sekä tonttitarjontaa.

Kouvola suunnittelee ja rakentaa 2020

Tiedätkö, mikä ohjaa uusien asuinalueiden toteuttamisjärjestystä?

Tärkeä osa suunnittelua on maankäytön toteuttamissuunnitelma. Sen avulla ohjataan Kouvolan maankäytön toteuttamista seuraavien 10 vuoden aikana. Suunnitelmassa määritellään esimerkiksi uusien asuinalueiden toteuttamisjärjestys.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma