Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman purkamislupaa tai -ilmoitusta. Ilman lupaa puretut rakennukset eivät poistu rekisteristä ja kartalta.

Rakennuksen purkaminen edellyttää purkamisluvan tai -ilmoituksen. Uudisrakentamisen yhteydessä lupaa purkamiselle ei haeta erikseen.

 • Purkamisluvan tarvitset asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.
 • Aina on tehtävä vähintään purkamisilmoitus, jotta rakennus poistuu rekisteristä ja kartalta.
 • Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupasi, lain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista.

Purkamisluvan (rakennus tai sen osa) yhteydessä selvitä ennakkoon, ettei purettava rakennus ole historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas tai sijaitse alueella, jolla kulttuurihistorialliset tai maisemallisesti arvot voivat vaikuttaa purkamisluvan myöntämiseen.

Huomioithan purkutyön yhteydessä myös mahdollisen asbestityön aiheuttamat vaatimukset ja Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset :

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150798#Pidp447383440

Jätehuoltomääräykset
https://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/jatehuoltomaaraykset/

Purkamislupaa ja -ilmoitusta varten tarvittavat asiakirjat:

 • Purkamislupahakemus / purkamisilmoitus pdf 136 kt (3 kpl). Täytetään ja toimitetaan vain, jos et hae lupaa sähköisen lupapalvelun kautta.
 • Asemapiirros (paperisessa luvassa 3 kpl), jossa on osoitettu purettavat rakennukset
 • Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset
 • Naapurinkuuleminen pdf (293 kt)
 • Tilastolomake (ao. linkki ohjautuu Digi- ja väestötietoviraston sivuille), jos rakennus on rakennusrekisterissä  (RK9-lomake) Ilmoitus rakennuksen poistumasta pdf
 • Selvitys purkujätteestä
 • Purkutöiden vastaavan työnjohtajan hakemus (ei ilmoitusmenettelyssä)
 • Valtakirja (esim. useampi omistaja, yhdelle hakijalle valtakirja)
 • Taloyhtiön suostumus / pöytäkirjanote (hakijana taloyhtiö)
 • Kaupparekisteriote / yhdistysrekisteriote  (hakijana firma, taloyhtiö, yhdistys, tms)
 • Muut liitteet, joita tapauskohtaisesti rakennustarkastaja voi edellyttää lupahakemuksen yhteydessä.

Hakiessasi purkamislupaa tai tehdessäsi purkamisilmoituksen sähköisen lupapalvelun (ePermit) kautta, tarvittavat liitteet ilmenevät hakemuksessa pakollisina kenttinä.

Purkamisluvan/-ilmoituksen saat vireille sähköisen lupapalvelun (ePermit) kautta tai toimittamalla rakennusvalvontaan paperisen lupahakemuksen liitteineen.
Paperiasiakirjojen skannaus ja digitointi sähköiseen lupakäsittelyyn ja sähköiseen arkistojärjestelmään soveltuvaksi (lupapäätöksen liitteet ja loppukatselmukseen mennessä lupaan liitettävät dokumentit) on maksullinen palvelu, joten pyrithän kuluja säästääksesi asioimaan sähköisesti. Linkki rakennusvalvonnan taksa-sivulle.

Jos tarvitset ohjeita tai tukea ePermit-lupajärjestelmän käyttöön, niin tutustu käyttäjälle suunnattuun tukimateriaaliin pdf (598 KB).

Päivitetty 22.10.2021

Sivun alkuun