Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman purkamislupaa tai -ilmoitusta. Ilman lupaa puretut rakennukset eivät poistu rekisteristä ja kartalta.

Rakennuksen purkaminen edellyttää purkamisluvan tai -ilmoituksen. Uudisrakentamisen yhteydessä lupaa purkamiselle ei haeta erikseen.

 • Purkamisluvan tarvitset asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.
 • Aina on tehtävä vähintään purkamisilmoitus, jotta rakennus poistuu rekisteristä ja kartalta.
 • Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupasi, lain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista.

Purkamisluvan (rakennus tai sen osa) yhteydessä selvitä ennakkoon, ettei purettava rakennus ole historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas tai sijaitse alueella, jolla kulttuurihistorialliset tai maisemallisesti arvot voivat vaikuttaa purkamisluvan myöntämiseen.

Huomioithan purkutyön yhteydessä myös mahdollisen asbestityön aiheuttamat vaatimukset ja Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset :

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta

Jätehuoltomääräykset

Purkamislupaa ja -ilmoitusta varten tarvittavat asiakirjat:

 • Purkamislupahakemus / purkamisilmoitus pdf (3 kpl)
 • Asemapiirros (3 kpl), jossa on osoitettu purettavat rakennukset
 • Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset
 • Naapurinkuuleminen pdf
 • Tilastolomake (ao. linkki ohjautuu Digi- ja väestötietoviraston sivuille), jos rakennus on rakennusrekisterissä  (RK9-lomake) Ilmoitus rakennuksen poistumasta pdf
 • Selvitys purkujätteestä
 • Purkutöiden vastaavan työnjohtajan hakemus (ei ilmoitusmenettelyssä)
 • Valtakirja (esim. useampi omistaja, yhdelle hakijalle valtakirja)
 • Taloyhtiön suostumus / pöytäkirjanote (hakijana taloyhtiö)
 • Kaupparekisteriote / yhdistysrekisteriote  (hakijana firma, taloyhtiö, yhdistys, tms)
 • Muut liitteet, joita tapauskohtaisesti rakennustarkastaja/lupa-arkkitehti voi edellyttää lupahakemuksen yhteydessä

Hakiessasi purkamislupaa tai tehdessäsi purkamisilmoituksen sähköisen lupapalvelun (ePermit) kautta, tarvittavat liitteet ilmenevät hakemuksessa pakollisina kenttinä.

Jos tarvitset ohjeita tai tukea ePermit-lupajärjestelmän käyttöön, niin tutustu käyttäjälle suunnattuun tukimateriaaliin pdf.

Päivitetty 6.11.2020