Tältä sivulta löydät lupahakemus-, ilmoitus- ja selvityslomakkeet, joita tarvitset hakiessasi lupaa hankkeellesi. Lomakkeet ovat PDF-muodossa ja suurin osa niistä on täytettävissä sähköisesti (tallenna lomake nimellä, niin täyttö tulee käyttöön).

Lupahakemukset

Sähköisen lupapalvelun kautta voit hakea rakennus- ja toimenpidelupaa, purkamis- ja maisematyölupaa tai jättää purkamisilmoituksen.
Kun haet lupaa perinteisesti paperiversiona, tarvitsee sinun täyttää oikea lupahakemus liitteineen ja toimittaa paperit rakennusvalvontaan.

Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemus pdf Rakennuslupa_Toimenpidelupahakemus_03112020-1.pdf, 425 kt

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen pdf
Rakennusluvan_jatkaminen_05112020.pdf, 82 kt

Ilmoitus rakennustoimenpiteestä pdf
Ilmoitus_Rakennustoimenpiteesta_06112020.pdf, 287 kt

Maisematyölupahakemus pdf
Maisematyolupahakemus_06112020.pdf, 182 kt

Purkamislupahakemus ja purkamisilmoitus pdf
Purkamislupa_ilmoitus_30112020.pdf, 136 kt

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus pdf
Poikkeamislupa_Suunnittelutarveratkaisuhakemus_18012010.pdf, 66 kt

Hakemukset ja ilmoitukset suunnittelu- ja työnjohtotehtäviin

Ilmoitus rakennushankkeen pääsuunnittelijasta pdf Ilmoitus_rak.hankkeen_paasuunn_07092017.pdf, 132 kt

Ilmoitus rakennussuunnittelijasta pdf
Ilmoitus_rakennussuunn_09112020.pdf, 94 kt

Ilmoitus vastaavasta rakennesuunnittelijasta pdf Ilmoitus_vastaavasta_rakennesuunn_09112020.pdf, 50 kt

Ilmoitus vastaavasta LVI-suunnittelijasta pdf
Ilmoitus_vastaavasta_LVI-suunnittelijasta_09112020.pdf, 78 kt

Vastaavan työnjohtajan, kvv- ja iv-työnjohtajan hakemus / ilmoitus pdf
TJ-hakemus__Ilmoitus_09112020.pdf, 123 kt

Rakennushankkeen tarkastusasiakirjat

Rakennustyön tarkastusasiakirja pdf
Rakennustoiden_Tarkastusasiakirja_10112020.pdf, 146 kt

Iv- ja kvv-työn tarkastusasiakirja pdf
IV_ja_KVV-toiden_tarkastusasiakirja_20112020.pdf, 131 kt

Työnjohtajan laatima tarkastuspöytäkirja, malli pdf Tarkastuspoytakirja_tyonjohtajalle_malli.pdf, 162 kt

Maalämpö porausraportti, malli pdf
210_Maalampo_porausraportti-1.pdf, 53 kt

Lupaan liittyvät selvitykset

Selvitys naapurin kuulemisesta pdf
Selvitys-naapurien-kuulemisesta_03112020.pdf, 256 kt

Selvitys rakennusjätteestä pdf
Selvitys_rakennusjatteesta_20112020.pdf, 179 kt

Selvitys ongelmajätteestä pdf
Selvitys_ongelmajatteesta_20112020.pdf, 139 kt

Palotekninen selvitys pdf
Palotekninen-selvitys-lomake_26032020.pdf, 93 kt

Selvitys väestönsuojasta pdf
Vaestonsuojailmoitus_20112020.pdf, 238 kt

Selvitys korjausrakentamisen energiatehokkuudesta pdf Korjausrakentamisen_energiatehokkuus_liitelomake_20112020.pdf, 206 kt

Jätevesien käsittelyjärjestelmään liittyvät selvitykset ja suunnitelmat

Selvityslomake kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä pdf Selvitys_Nykyisesta_Jatevesijarjestelmasta_20112020.pdf, 219 kt

Suunnitelma jätevesijärjestelmästä pdf
Jatevesijarjestelmasuunnitelma_23112020.pdf, 270kt

Jätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja pdf
Jatevesijarjestelman_tarkastuspoytakirja_30122020.pdf, 200 kt

Rakennuksien tilastolomakkeet

Ao. linkit ohjautuvat Digi- ja väestötietoviraston palvelusivuille.

RH-1, rakennushankeilmoitus pdf

RH-2, rakennushankkeen huoneistotiedot pdf

RH-3, rakennushankeilmoituksen korjaus pdf

RK-9, ilmoitus rakennuksen poistumasta pdf

Päivitetty 31.12.2020