Tältä sivulta löydät lupahakemus-, ilmoitus- ja selvityslomakkeet, joita tarvitset hakiessasi lupaa hankkeellesi. Lomakkeet ovat PDF-muodossa ja suurin osa niistä on täytettävissä sähköisesti.

Lupahakemukset

Sähköisen lupapalvelun kautta voit hakea rakennus- ja toimenpidelupaa, purkamis- ja maisematyölupaa tai jättää purkamisilmoituksen.
Kun haet lupaa perinteisesti paperiversiona, tarvitsee sinun täyttää oikea lupahakemus liitteineen ja toimittaa paperit rakennusvalvontaan.

Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemus pdf

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen pdf

Ilmoitus rakennustoimenpiteestä pdf

Maisematyölupahakemus pdf

Purkamislupahakemus ja purkamisilmoitus pdf

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus pdf

Hakemukset ja ilmoitukset suunnittelu- ja työnjohtotehtäviin

Ilmoitus rakennushankkeen pääsuunnittelijasta pdf

Ilmoitus rakennussuunnittelijasta pdf

Ilmoitus vastaavasta rakennesuunnittelijasta pdf

Ilmoitus vastaavasta LVI-suunnittelijasta pdf

Vastaavan työnjohtajan, kvv- ja iv-työnjohtajan hakemus / ilmoitus pdf

Rakennushankkeen tarkastusasiakirjat

Rakennustyön tarkastusasiakirja pdf

Iv- ja kvv-työn tarkastusasiakirja pdf

Työnjohtajan laatima tarkastuspöytäkirja, malli pdf

Maalämpö porausraportti, malli pdf

Lupaan liittyvät selvitykset

Selvitys naapurin kuulemisesta pdf

Selvitys rakennusjätteestä pdf

Selvitys ongelmajätteestä pdf

Palotekninen selvitys pdf

Selvitys väestönsuojasta pdf

Selvitys korjausrakentamisen energiatehokkuudesta pdf

Jätevesien käsittelyjärjestelmään liittyvät selvitykset ja suunnitelmat

Selvityslomake kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä pdf

Suunnitelma jätevesijärjestelmästä pdf

Jätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja pdf

Rakennuksien tilastolomakkeet

Ao. linkit ohjautuvat Digi- ja väestötietoviraston palvelusivuille.

RH-1, rakennushankeilmoitus pdf

RH-2, rakennushankkeen huoneistotiedot pdf

RH-3, rakennushankeilmoituksen korjaus pdf

RK-9, ilmoitus rakennuksen poistumasta pdf

Päivitetty 24.11.2020