Tältä sivulta löydät lupahakemus-, ilmoitus- ja selvityslomakkeet, joita tarvitset hakiessasi lupaa hankkeellesi. Lomakkeet ovat PDF-muodossa ja suurin osa niistä on täytettävissä sähköisesti (tallenna lomake nimellä, niin täyttö tulee käyttöön).

Lupahakemukset

Sähköisen lupapalvelun kautta voit hakea rakennus- ja toimenpidelupaa, purkamis- ja maisematyölupaa tai jättää purkamisilmoituksen.
Jos haet lupaa paperiversiona, tarvitsee sinun täyttää oikea lupahakemus liitteineen ja toimittaa paperit rakennusvalvontaan.

Paperiasiakirjojen skannaus ja digitointi sähköiseen lupakäsittelyyn ja sähköiseen arkistojärjestelmään soveltuvaksi (lupapäätöksen liitteet ja loppukatselmukseen mennessä lupaan liitettävät dokumentit) on maksullinen palvelu, joten pyrithän kuluja säästääksesi asioimaan sähköisesti.

Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemus pdf
Rakennuslupa_Toimenpidelupahakemus_03112020-1.pdf, 425 kt

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen pdf
Rakennusluvan_jatkaminen_05112020.pdf, 82 kt

Ilmoitus rakennustoimenpiteestä pdf
Ilmoitus_Rakennustoimenpiteesta_06112020.pdf, 287 kt

Maisematyölupahakemus pdf
Maisematyolupahakemus_06112020.pdf, 182 kt

Purkamislupahakemus ja purkamisilmoitus pdf
Purkamislupa_ilmoitus_30112020.pdf, 136 kt

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus pdf
Poikkeamislupa_Suunnittelutarveratkaisuhakemus_18012010.pdf, 66 kt

Hakemukset ja ilmoitukset suunnittelu- ja työnjohtotehtäviin

Ilmoitus rakennushankkeen pääsuunnittelijasta pdf
Ilmoitus rakennushankkeen pääsuunnittelija_05102021.pdf, 143 kt

Ilmoitus rakennussuunnittelijasta pdf
Ilmoitus rakennussuunnittelija_05102021.pdf, 119 kt

Ilmoitus vastaavasta rakennesuunnittelijasta pdf
Ilmoitus-vastaavasta-rakennesuunnittelija_05102021.pdf, 125 kt

Ilmoitus vastaavasta LVI-suunnittelijasta pdf
Ilmoitus-vastaavasta-LVI-suunnittelijasta_04102021.pdf, 166 kt

Vastaavan työnjohtajan, kvv- ja iv-työnjohtajan hakemus / ilmoitus pdf
TJ-hakemus_Ilmoitus_05102021.pdf, 264 kt

Rakennushankkeen tarkastusasiakirjat

Rakennustyön tarkastusasiakirja pdf
Rakennustoiden_Tarkastusasiakirja_20092021.pdf, 194 kt

Iv- ja kvv-työn tarkastusasiakirja pdf
IV_ja_KVV-toiden_tarkastusasiakirja_20112020.pdf, 131 kt

Työnjohtajan laatima tarkastuspöytäkirja, malli pdf Tarkastuspoytakirja_tyonjohtajalle_malli.pdf, 162 kt

Maalämpö porausraportti, malli pdf
210_Maalampo_porausraportti-1.pdf, 53 kt

Lupaan liittyvät selvitykset

Selvitys naapurin kuulemisesta pdf
Selvitys-naapurien-kuulemisesta_22102021.pdf, 293 kt

Selvitys rakennusjätteestä pdf
Selvitys_rakennusjatteesta_08112023.pdf, 122 kt

Selvitys ongelmajätteestä pdf
Selvitys_ongelmajatteesta_20112020.pdf, 139 kt

Palotekninen selvitys pdf
Palotekninen-selvitys-lomake_26032020.pdf, 93 kt

Selvitys väestönsuojasta pdf
Vaestonsuojailmoitus_06092023.pdf, 91 kt

Selvitys korjausrakentamisen energiatehokkuudesta pdf Korjausrakentamisen_energiatehokkuus_liitelomake_20112020.pdf, 206 kt

Jätevesien käsittelyjärjestelmään liittyvät selvitykset ja suunnitelmat

Selvityslomake kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä pdf Selvitys_Nykyisesta_Jatevesijarjestelmasta_20112020.pdf, 219 kt

Suunnitelma jätevesijärjestelmästä pdf
Jatevesijarjestelmasuunnitelma_23112020.pdf, 270kt

Jätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja pdf
Jatevesijarjestelman_tarkastuspoytakirja_30122020.pdf, 200 kt

Rakennuksien tilastolomakkeet

Ao. linkit ohjautuvat Digi- ja väestötietoviraston palvelusivuille.

RH-1, rakennushankeilmoitus pdf

RH-2, rakennushankkeen huoneistotiedot pdf

RH-3, rakennushankeilmoituksen korjaus pdf

RK-9, ilmoitus rakennuksen poistumasta pdf

Päivitetty 10.4.2024

Sivun alkuun