Tältä sivulta löydät lupahakemus-, ilmoitus- ja selvityslomakkeet, joita tarvitset hakiessasi lupaa hankkeellesi. Lomakkeet ovat PDF-muodossa ja suurin osa niistä on täytettävissä koneellisesti.

Lupahakemukset

Kun haet lupaa perinteisesti paperiversiona, tarvitsee sinun täyttää oikea lupahakemus liitteineen ja toimittaa paperit rakennusvalvontaan. Sähköisen lupapalvelun kautta voit hakea rakennus- ja toimenpidelupaa, purkamis- ja maisematyölupaa tai jättää purkamisilmoituksen.

Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemus

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen

Ilmoitus rakennustoimenpiteestä

Maisematyölupahakemus

Purkamislupahakemus ja purkamisilmoitus

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemus

Hakemukset ja ilmoitukset suunnittelu- ja työnjohtotehtäviin

Ilmoitus rakennushankkeen pääsuunnittelijasta

Ilmoitus rakennussuunnittelijasta

Ilmoitus vastaavasta rakennesuunnittelijasta

Ilmoitus vastaavasta LVI-suunnittelijasta

Vastaavan työnjohtajan, kvv- ja iv-työnjohtajan hakemus / ilmoitus

Rakennushankkeen tarkastusasiakirjat

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Iv- ja kvv-työn tarkastusasiakirja

Työnjohtajan laatima tarkastuspöytäkirja, malli

Maalämpö porausraportti, malli

Lupaan liittyvät selvitykset

Selvitys naapurin kuulemisesta

Selvitys rakennusjätteestä

Selvitys ongelmajätteestä

Palotekninen selvitys

Selvitys väestönsuojasta

Jätevesien käsittelyjärjestelmään liittyvät selvitykset ja suunnitelmat

Selvityslomake kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä

Suunnitelma jätevesijärjestelmästä

Jätevesijärjestelmän tarkastusasiakirja

Rakennuksien tilastolomakkeet

Ao. linkit ohjautuvat Digi- ja väestötietoviraston palvelusivuille.

RH-1, rakennushankeilmoitus

RH-2, rakennushankkeen huoneistotiedot

RH-3, rakennushankeilmoituksen korjaus

RK-9, ilmoitus rakennuksen poistumasta

Päivitetty 5.6.2020