Osallistuminen kaavoitukseen

Kuka voi osallistua?

Voit osallistua, jos kaava vaikuttaa asumiseesi, työntekoosi tai muihin oloihisi, olet kaava-alueen maanomistaja tai edustat viranomaista tai yhteisöä, jonka toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Mikä ihmeen kaavamuutosaloite?

Kaavamuutosaloite tarkoittaa yksinkertaisesti aloitetta tietyn alueen kaavan laatimiseksi. Aloitteen voi tehdä maanomistaja tai kaupungin eri tahot.

Voit tehdä kaavamuutosaloitteen sopimalla tapaamisen kaupunginarkkitehdin kanssa ja tekemällä vapaamuotoisen aloitteen.

Kaavamuutosaloite
Sivun alkuun