Kaupunkiympäristön erityiskysymysten huomioimiseksi järjestetään Kouvolassa tarvittaessa suunnittelukilpailuja alueen toteuttamisen havainnollistamiseksi ja uusien ideoiden keräämiseksi. Tälle sivustolle kerätään tietoa viime vuosien suunnittelukilpailuista Kouvolassa.

Kuusankosken Pallokentän alueen kaksivaiheinen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 2019

Kouvolan kaupunki järjesti Kuusankosken Pallokentän (kortteli nro 196) suunnittelusta kaksivaiheisen kumppanuuskaavoitukseen perustuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, joka tähtää toteutukseen. Kilpailun voitti FH Investin ehdotus ”Koskelo”. Tekninen lautakunta hyväksyi kilpailun ratkaisun 21.1.2020.

Kilpailu on ratkaistu. Lisätietoja kaavoituksesta.

Sakaristonmäen ideakilpailu 2018

Kilpailun tavoitteena on löytää toteuttamiskelpoinen, toimiva ja
laadukas suunnitelma Sakaristonmäen alueen kehittämiselle. Alue on ja tulee muodostumaan yhä tärkeämmäksi Kouvolan keskustan sisääntuloalueeksi Kymenlaaksontien jatkeen rakentamisen myötä.

Ideakilpailu on ratkaistu. Lue lisää kilpailusta.


Kuusankosken rantapuiston
maisema-arkkitehtuurikilpailu 2017

Kilpailun tavoitteena oli löytää ratkaisuja noin 10 hehtaarin laajuisen puistoalueen kehittämiseksi toiminnalliseksi ja jokea monipuolisesti hyödyntäväksi kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi. Lue lisää arviointipöytäkirjasta.

Voittajatyö ”Kuusaa virtaa” (Matti Liski, Sofia Tigerstedt, Ana Torres Gomez, Lilja Palmgren / Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, asiantuntijat Antti Junnila, Hannu Palola / Innogeo Oy, Jarmo Niemi / Suunnittelukide Oy)

Myllykosken kirkon laajennuksen ja ympäristön suunnittelukilpailu 2016

Kilpailutehtävänä oli suunnitella Myllykosken kirkon laajennus sekä kirkon nykyisten tilojen uudelleenjärjestely. Tehtävänä oli myös ideoida kirkon lähiympäristöä, sen edessä olevaa toria ja Myllykoskentien vartta sekä näiden muodostamaa kokonaisuutta nykyistä merkittävämpänä osana Myllykosken keskustan toimintoja. Lue lisää arviointipöytäkirjasta.

Voittajatyö ”Triadi” (Paul Thynell)

Voittajatyö "Triadi"

Pioneeripuiston asuinalueen ideakilpailu 2015

Kilpailun tavoitteena oli löytää uudisrakentamiselle paikan erityispiirteisiin soveltuva ja vetovoimatekijöitä vahvistava ratkaisu asemakaavan muutoksen pohjaksi. Alueella järjestetään Asuntomessut vuonna 2019. Lue lisää arviointipöytäkirjasta.

Voittajatyö "Koriaa"

Voittajatyö ”Koriaa” (Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n vetämä työryhmä)

Kouvolan keskustakortteleiden yleinen suppea ideakilpailu 2015

Kilpailutehtävänä oli ideoida keskustakortteleiden täydennysrakentamismahdollisuuksia sekä kilpailualueella olevien nykyisten toimintojen kehittämistä. Lue lisää arviointipöytäkirjasta.

Voittajatyö ”Dynamo” (Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy)

Voittajatyö "Dynamo"

Päivitetty 2.10.2023

Sivun alkuun