Kouvolan ympäristöohjelma toteuttaa kaupunkistrategian ympäristöön liittyviä tavoitteita. Ympäristöohjelma on kaupunginvaltuuston hyväksymä ja sen tavoitteet koskevat kaikkia kaupunkiorganisaation toimijoita.

Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma (pdf, 1012 kt) ohjaa kaupunkiorganisaation ja muiden osapuolten toimintaa kohti hiilineutraaliutta, kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa.

Kouvolan kaupungin uusi ympäristöohjelma on muodostettu yhteistyössä kaupungin ja sidosryhmien kesken. Ympäristö 2030 korvaa edellisen ympäristöohjelman, joka oli laadittu vuosille 2017-2020.

Ympäristö 2030 -ohjelman keskeiset päämäärät ovat pyrkimys hiilineutraalisuuteen, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja kiertotalouden lisääminen. Kullekin päämäärälle on määritetty tavoitetilat vuoteen 2030 mennessä sekä toimenpidekokonaisuudet niiden saavuttamiseksi. Konkreettiset toimenpiteet sovitaan muutaman vuoden jaksoille ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Toimenpiteet liittyvät seuraaviin teemoihin:

  • energian tuotanto ja kulutus
  • materiaalivirrat
  • yhdyskuntarakenteen ja maankäytön suunnittelu ja ylläpito
  • liikenne
  • luontoarvot
  • ruoan tuotanto ja kulutus
  • ympäristökasvatus
  • muut kestävää kehitystä edistävät asiat

Kaupunkiorganisaatio toteuttaa toimenpiteitä omalta osaltaan sekä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Käytännön työtä kaupungin työyksiköissä edistävät koulutetut ekotukihenkilöt.

Ympäristöohjelman toteutumista seurataan kokoamalla vuosittain tiedot kulutuksista, päästöistä ja toteutetuista toimenpiteistä. Lisäksi seurataan toiminnan vaikutusta ympäristön tilaan.

Päivitetty 22.12.2022

Sivun alkuun