Kouvolan ympäristöohjelma toteuttaa kaupunkistrategian ympäristöön liittyviä tavoitteita. Ympäristöohjelma on kaupunginvaltuuston hyväksymä ja sen tavoitteet koskevat kaikkia kaupunkiorganisaation toimijoita.

Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristötavoitteet -suunnitelmalla ohjataan kaupunkiorganisaation ja muiden osapuolten toimintaa kohti hiilineutraaliutta, kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa.

Kouvolan kaupungin uudet ympäristötavoitteet on muodostettu yhteistyössä kaupungin ja sidosryhmien kesken. Tavoitteilla korvataan nykyinen ympäristöohjelma. ”Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristötavoitteet” (-luonnos) on suunnitelma, jolla ohjataan sekä kaupunkiorganisaation että muiden osapuolten toimintaa kohti hiilineutraaliutta, kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa.

Ympäristötavoitteissa käsitellään kasvihuonekaasupäästöjä, energiakysymyksiä, materiaalivirtoja, yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä, liikennettä, luontoa ja ympäristökasvatusta sekä muita toimintatapoihin liittyviä asioita.

Kaupunkiorganisaatiossa ympäristötavoitteita toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Käytännön työtä edistävät koulutetut ekotukihenkilöt, joita on useimmissa kaupungin työyksiköissä.

Ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan kokoamalla vuosittain tavoitteiden mukaiset seurantatiedot.

Päivitetty 17.9.2019