Kouvolan ympäristöohjelma toteuttaa kaupunkistrategian ympäristöön liittyviä tavoitteita. Ympäristöohjelma on kaupunginvaltuuston hyväksymä ja sen tavoitteet koskevat kaikkia kaupunkiorganisaation toimijoita.

Ota kantaa Kouvolan ympäristötavoitteisiin

Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristötavoitteet -suunnitelmalla ohjataan kaupunkiorganisaation ja muiden osapuolten toimintaa kohti hiilineutraaliutta, kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa. Kommentoi suunnitelmaa 24.7.2019 mennessä!

Kouvolan kaupungin uudet ympäristötavoitteet on muodostettu yhteistyössä kaupungin ja sidosryhmien kesken. Tavoitteilla korvataan nykyinen ympäristöohjelma. ”Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristötavoitteet” (-luonnos) on suunnitelma, jolla ohjataan sekä kaupunkiorganisaation että muiden osapuolten toimintaa kohti hiilineutraaliutta, kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa.

Tutustu suunnitelmaluonnokseen ja kommentoi 24.7.2019 mennessä! Siirry kommenttilomakkeelle.

Ympäristöohjelma

Ympäristöohjelmassa käsitellään kasvihuonekaasupäästöjä, energiakysymyksiä, materiaalivirtoja, yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä, liikennettä, luontoa ja ympäristökasvatusta sekä muita toimintatapoihin liittyviä asioita.

Kaupunkiorganisaatiossa ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Käytännön työtä edistävät koulutetut ekotukihenkilöt, joita on useimmissa kaupungin työyksiköissä.

Ympäristöohjelman toteutumista seurataan kokoamalla vuosittain tavoitteiden mukaiset seurantatiedot.

Päivitetty 1.7.2019