Kouvolan ympäristöohjelma toteuttaa kaupunkistrategian ympäristöön liittyviä tavoitteita. Ympäristöohjelma on kaupunginvaltuuston hyväksymä ja sen tavoitteet koskevat kaikkia kaupunkiorganisaation toimijoita.

Ympäristöohjelmassa käsitellään kasvihuonekaasupäästöjä, energiakysymyksiä, materiaalivirtoja, yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä, liikennettä, luontoa ja ympäristökasvatusta sekä muita toimintatapoihin liittyviä asioita.

Kaupunkiorganisaatiossa ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Käytännön työtä edistävät koulutetut ekotukihenkilöt, joita on useimmissa kaupungin työyksiköissä.

Ympäristöohjelman toteutumista seurataan kokoamalla vuosittain tavoitteiden mukaiset seurantatiedot.

Päivitetty 24.6.2019