Vesihuolto

Korjaustarvetta jätevesijärjestelmässä?

Hajajätevesiasetuksen määräaika on käsillä ensi syksynä. Jos kiinteistösi sijaitsee jätevesiverkoston ulkopuolella pohjavesialueella tai alle 100 m etäisyydellä vesistöstä ja sen jätevesijärjestelmä on rakennettu ennen vuotta 2004, on järjestelmä remontoitava 31.10.2019 mennessä. Em. alueilla jätevesien käsittelyä on parannettava, koska ympäristön pilaantumisriski on suurempi.

NeuvoKymi2019 -hankkeen jätevesineuvojat neuvovat sinua lokakuun loppuun saakka. Ota yhteyttä neuvojaan p. 044-7830952.

Lue lisää haja-asutusalueen jätevesistä

Milloin pitää liittyä vesihuolto-osuuskuntaan?

Jos kiinteistösi sijaitsee vesihuolto-osuuskunnan hyväksytyllä toiminta-alueella, se täytyy liittää vesihuoltolaitoksen verkostoon. Kouvolassa on 47 vesihuolto-osuuskuntaa. Näistä viidellä on hyväksytty toiminta-alue.

Vesihuolto-osuuskunnat