Vesihuolto

Korjaustarvetta jätevesijärjestelmässä?

Hajajätevesiasetuksen määräaika oli syksyllä 2019. Jos kiinteistösi sijaitsee jätevesiverkoston ulkopuolella pohjavesialueella (paikkatietoikkuna.fi) tai alle 100 m etäisyydellä vesistöstä ja sen jätevesijärjestelmä on rakennettu ennen vuotta 2004, on järjestelmä pitänyt remontoida 31.10.2019 mennessä. Em. alueilla jätevesien käsittelyä on parannettava, koska ympäristön pilaantumisriski on suurempi.

Jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia, jos kiinteistösi jätevesijärjestelmä on rakennettu v. 2004 tai sen jälkeen, jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä tai jos olet syntynyt ennen 9.3.1943.

Vesihuoltotulkin (ymparisto.fi) avulla saat ehdotuksen kiinteistöllesi parhaiten soveltuvista ja taloudellisimmista jätevesienkäsittelyvaihtoehdoista.

Lue lisää haja-asutusalueen jätevesistä

Milloin pitää liittyä vesihuolto-osuuskuntaan?

Jos kiinteistösi sijaitsee vesihuolto-osuuskunnan hyväksytyllä toiminta-alueella, se täytyy liittää vesihuoltolaitoksen verkostoon. Kouvolassa on 47 vesihuolto-osuuskuntaa. Näistä viidellä on hyväksytty toiminta-alue.

Kouvolan alueen vesihuolto-osuuskunnat