Paikkatietoyksikkö tuottaa ensisijaisesti kaupungin eri toimialojen ja liikelaitoksien tarvitsemia suunnittelua ja rakentamista tukevia mittauspalveluja ja maaperätutkimuksia, kantakartan ylläpito- ja rakennusvalvontamittauksia.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen sekä sijaintikatselmuksen toimittaminen

Rakennuksen tarkan paikan maastoon merkintä suoritetaan rakennusluvan myöntämisen jälkeen asiakkaan tilauksesta. Lankapukkeihin merkitään suurin rakennuksen seinälinjoista muodostunut suorakaide. Rakennuksen nurkan paikat voidaan vaihtoehtoisesti merkitä myös puupaaluin. Rakennuksen paikan merkinnän yhteydessä tuodaan rakennuspaikalle korkeustieto.

Rakentamisen edetessä suoritetaan sijaintikatselmus, jonka tarkoituksena on todeta, että rakennus on rakennusluvan edellyttämässä paikassa sijaintinsa ja korkeusasemansa suhteen.

Edellä mainitut toimenpiteet sisältyvät rakennusvalvontataksaan ja ne veloitetaan rakennusluvan yhteydessä.

Mikäli rakennustyömaalla on tarvetta suorittaa muita mittauksia, veloitetaan ne kulloinkin voimassa olevan tuntitaksan mukaan.

Päivitetty 9.12.2023

Sivun alkuun