Paikkatietoyksikkö tuottaa ensisijaisesti kaupungin eri toimialojen ja liikelaitoksien tarvitsemia suunnittelua ja rakentamista tukevia mittauspalveluja, kantakartan ylläpito- ja rakennusvalvontamittauksia sekä maaperätutkimuksia.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen sekä sijaintikatselmuksen toimittaminen

Rakennuksen tarkan paikan maastoon merkintä suoritetaan rakennusluvan myöntämisen jälkeen asiakkaan tilauksesta. Lankapukkeihin merkitään suurin rakennuksen seinälinjoista muodostunut suorakaide. Rakennuksen nurkan paikat voidaan vaihtoehtoisesti merkitä myös puupaaluin. Rakennuksen paikan merkinnän yhteydessä tuodaan rakennuspaikalle korkeustieto.

Rakentamisen edetessä suoritetaan sijaintikatselmus, jonka tarkoituksena on todeta, että rakennus on rakennusluvan edellyttämässä paikassa sijaintinsa ja korkeusasemansa suhteen.

Edellä mainitut toimenpiteet sisältyvät rakennusvalvontataksaan ja ne veloitetaan rakennusluvan yhteydessä.

Mikäli rakennustyömaalla on tarvetta suorittaa muita mittauksia, veloitetaan ne kulloinkin voimassa olevan tuntitaksan mukaan.

Rajan paikan näyttö

Rajan paikan osoittaminen voi tulla ajankohtaiseksi, mikäli rajapyykit ovat kadonneet tai rajalinjalla on runsaasti kasvillisuutta. Kiinteistöraja merkitään maastoon tontin omistajan hakemuksesta. Merkintä tehdään puupaaluin. Rajoja koskevissa kysymyksissä auttaa kaupungin toimitusinsinööri.

Päivitetty 22.6.2023

Sivun alkuun