Ympäristön tila

Tarkkana pohjavesialueilla

Kouvolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat laadittiin vuonna 2014. Pohjavesien suojelu ja talousveden turvaaminen onnistuu vain ennakoimalla, joten pohjavesialueella toimivien on tiedettävä miten toimia. Ohjeita löytyy Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteistä.

Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteet

Ympäristön tilasta aiheittain

Millainen ilmanlaatu Kouvolassa on tällä hetkellä?

Entä viime maaliskuussa? Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaatuportaalista voit tutkia tilannetta vaikka päivän tarkkuudella.

Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaatuportaali

Suunnitelmallista meluntorjuntaa

Vuonna 2016 teetetyn meluselvityksen pohjalta laadittiin meluntorjuntasuunnitelma. Ongelmakohteiden melualtistumisen vähentämiseksi määriteltiin konkreettisia torjuntatoimenpiteitä. Suunnitelmakohteiden meluntorjuntaa toteutetaan kaupungin työnä kiireellisyysjärjestyksessä vuosittain.

Voit tutustua tarkemmin meluselvityksen ja meluntorjuntasuunnitelman raportteihin.