Ympäristön tila

Millainen ilmanlaatu Kouvolassa on tällä hetkellä?

Entä vuosi sitten maaliskuussa? Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaatuportaalista voit tutkia tilannetta vaikka päivän tarkkuudella.

Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaatuportaali

Ympäristön tilasta aiheittain

Suunnitelmallista meluntorjuntaa

Vuonna 2016 teetetyn meluselvityksen pohjalta laadittiin meluntorjuntasuunnitelma. Ongelmakohteiden melualtistumisen vähentämiseksi määriteltiin konkreettisia torjuntatoimenpiteitä. Suunnitelmakohteiden meluntorjuntaa toteutetaan kaupungin työnä kiireellisyysjärjestyksessä vuosittain.

Voit tutustua tarkemmin meluselvityksen ja meluntorjuntasuunnitelman raportteihin.