Ympäristön tila

Millainen ilmanlaatu Kouvolassa on tällä hetkellä?

Entä viikko sitten? Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaatuportaalista voit tutkia tilannetta vaikka päivän tarkkuudella.

Ilmanlaatuportaali (ilmatieteenlaitos.fi)

Tarkkana pohjavesialueilla

Kouvolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat laadittiin vuonna 2014. Pohjavesien suojelu ja talousveden turvaaminen onnistuu vain ennakoimalla, joten pohjavesialueella toimivien on tiedettävä miten toimia. Ohjeita löytyy Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteistä (ymparisto.fi).

Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteet (ymparisto.fi)

Ympäristön tilasta aiheittain

Suunnitelmallista meluntorjuntaa

Vuonna 2016 teetetyn meluselvityksen pohjalta laadittiin meluntorjuntasuunnitelma. Ongelmakohteiden melualtistumisen vähentämiseksi määriteltiin konkreettisia torjuntatoimenpiteitä. Suunnitelmakohteiden meluntorjuntaa toteutetaan kaupungin työnä kiireellisyysjärjestyksessä vuosittain.

Voit tutustua tarkemmin meluselvityksen ja meluntorjuntasuunnitelman raportteihin.