Ympäristön tila

Millainen ilmanlaatu Kouvolassa on tällä hetkellä?

Entä viikko sitten? Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaatuportaalista voit tutkia tilannetta vaikka päivän tarkkuudella.

Ilmanlaatuportaali (ilmatieteenlaitos.fi)

Tarkkana pohjavesialueilla

Pohjavesien suojelu ja talousveden turvaaminen onnistuu vain ennakoimalla, joten pohjavesialueella toimivien on tiedettävä miten toimia. Ohjeita löytyy Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteistä (vesi.fi).

Kouvolassa on laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat vuonna 2014. Niistä voit lukea lisää pohjavesien suojelu -sivulta.

Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteet (vesi.fi)

Suunnitelmallista meluntorjuntaa

Vuonna 2016 teetetyn meluselvityksen pohjalta laadittiin meluntorjuntasuunnitelma. Ongelmakohteiden melualtistumisen vähentämiseksi määriteltiin konkreettisia torjuntatoimenpiteitä. Suunnitelmakohteiden meluntorjuntaa toteutetaan kaupungin työnä kiireellisyysjärjestyksessä vuosittain.

Voit tutustua tarkemmin meluselvityksen ja meluntorjuntasuunnitelman raportteihin.

Sivun alkuun