Tieliikennelaki uudistuu 1.6.2020. Muutoksia tulee mm. pysäköintikiekon käyttöön ja pysäköintiin taajamassa. Tutustu uuteen lakiin: Tieliikennelaki (10.8.2018/729 Finlex.fi).

Kouvolassa pysäköintiä valvoo kunnallinen pysäköinninvalvonta sekä poliisi.

  • Poliisi huolehtii pysäköintiä ja pysäyttämistä sekä joutokäyntiä koskevien säännösten noudattamisen valvonnasta sekä pysäköintivirhemaksujen määräämisestä.
  • Kunnallinen pysäköinninvalvonta poliisin apuna.
  • Myös yksityisen kiinteistön omistaja tai haltija voi pyytää kunnalta pysäköinninvalvontaa alueelleen.

Kouvolan pysäköinninvalvonnassa työskentelee kolme pysäköinnintarkastajaa, hallintosihteeri ja kunnallisena pysäköinninvalvojana Kaupunginlakimies.

Pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-12, puh. 020 615 8459.

Päivitetty 14.12.2020