Rantaosayleiskaavan tavoitteena on muuttaa ja tarkistaa kaavamerkintöjä kaavahankkeeseen hyväksyttyjen kohteiden osalta. Vuonna 2020 aloitettuun kaavahankkeeseen on hyväksytty mukaan pääsääntöisesti kohteet, jotka sijaitsevat teknisen lautakunnan hyväksymillä edullisuusvyöhykkeillä tai kylien välittömässä läheisyydessä. Näiden kohteiden osalta kaavoituksen tavoitteena on muuttaa käyttötarkoitus vakituiseen asumiseen. Lisäksi kaavaan tehdään yksittäisiä korjauksia.


Kartta Kouvolasta, jossa muutoskohteet pisteinä.
.

Sijainti

Rantaosayleiskaavan muutoshankkeeseen hyväksytyt kohteet sijaitsevat entisen Jaalan ja Valkealan kuntien alueella.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Valmistelut

Kaavatyö on aloitettu 2020 saapuneiden hakemusten käsittelyllä. Lopullinen päätös kaavaan hyväksytyistä kohteista on tehty alkuvuodesta 2021.

Lisätietoja:
kaavoitusinsinööri Jatta Lahtinen, p. 020 615 8660, jatta.lahtinen(at)kouvola.fi

www.kouvola.fi/roykmaanomistajat


Päivitetty 23.2.2021