Rantaosayleiskaavan tavoitteena on muuttaa ja tarkistaa kaavamerkintöjä kaavahankkeeseen hyväksyttyjen kohteiden osalta. Vuonna 2020 aloitettuun kaavahankkeeseen on hyväksytty mukaan pääsääntöisesti kohteet, jotka sijaitsevat teknisen lautakunnan hyväksymillä edullisuusvyöhykkeillä tai kylien välittömässä läheisyydessä. Näiden kohteiden osalta kaavoituksen tavoitteena on muuttaa käyttötarkoitus vakituiseen asumiseen. Lisäksi kaavaan tehdään yksittäisiä korjauksia.


Kartta Kouvolasta, jossa muutoskohteet pisteinä.
Kartta, jossa muutoskohteet on esitetty pisteinä.

Sijainti

Rantaosayleiskaavan muutoshankkeeseen hyväksytyt kohteet sijaitsevat entisen Jaalan ja Valkealan kuntien alueella.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa

Aloitusvaihe

Yleiskaavan vireilletulo ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kouvolan kaupunki aloittaa rantaosayleiskaavamuutoksen, jossa käsitellään noin 50 kiinteistöä koskevia kaavamuutostarpeita. Suunnittelun tarkoituksena on ohjata alueen rantarakentamista. Kaavassa osoitettaville rakennuspaikoille voidaan myöntää kaavan perusteella rakennuslupia. Kaavatyö kestää arviolta kaksi vuotta.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävänä 24.3.-3.5.2021 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin infopisteessä sekä tällä verkkosivulla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli rantaosayleiskaavaa kokouksessa 9.3.2021 (Dynasty -tietopalvelu), ja päätti hyväksyä rantaosayleiskaavan, maanomistajat 2020 vireille tulon esityslistassa kerrotulla perusteilla, ja sen liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitellyjen tavoitteiden ja laajuuden mukaisesti.

Valmistelut

Kaavatyö on aloitettu 2020 saapuneiden hakemusten käsittelyllä. Lopullinen päätös kaavaan hyväksytyistä kohteista on tehty keväällä 2021.


Päivitetty 30.8.2021