Rantaosayleiskaavan tavoitteena on muuttaa ja tarkistaa kaavamerkintöjä kaavahankkeeseen hyväksyttyjen kohteiden osalta. Vuonna 2020 aloitettuun kaavahankkeeseen on otettu mukaan pääsääntöisesti kohteet, jotka sijaitsevat teknisen lautakunnan hyväksymillä edullisuusvyöhykkeillä tai kylien välittömässä läheisyydessä. Näiden kohteiden osalta kaavoituksen tavoitteena on muuttaa käyttötarkoitus vakituiseen asumiseen. Lisäksi kaavaan tehdään yksittäisiä korjauksia.


Sijainti

Salli markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Ohita upotus

Rantaosayleiskaavan muutoshankkeessa mukana olevat kohteet sijaitsevat Jaalan ja Valkealan alueella.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Ehdotusvaihe

Kaavahake on edennyt ehdotusvaiheeseen ja se on menossa teknisen lautakunnan käsittelyyn 30.5.2024. Tekninen lautakunta päättää kaavan nähtäville asettamisesta.

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo

Kaavamuutoshankkeeseen kuuluu yhteensä 45 kohdetta, joista 21 kohteella tutkitaan käyttötarkoituksen muuttamisen mahdollisuutta ja lopuilla kohteilla muuta kaavamuutosta. Kaikki kaavassa olevat kohteet sijaitsevat pohjoisella Kouvolan järviseudulla.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 23.3. – 29.4.2022 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin infopisteessä (Torikatu 10) sekä tällä kaavahankkeen internet-sivulla (liitteet).

Kaavaluonnosta koskeva esittelytilaisuus järjestettiin 30.03.2022 etäyhteyksin.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta päätti kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta kokouksessaan 22.2.2022 (Dynasty -tietopalvelu).

Aloitusvaihe

Yleiskaavan vireilletulo ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävänä 24.3.-3.5.2021 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan kaupungin infopisteessä sekä tällä verkkosivulla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta käsitteli rantaosayleiskaavaa kokouksessa 9.3.2021 (Dynasty -tietopalvelu), ja päätti hyväksyä rantaosayleiskaavan, maanomistajat 2020 vireille tulon esityslistassa kerrotulla perusteilla, ja sen liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitellyjen tavoitteiden ja laajuuden mukaisesti.

Valmistelut

Kaavatyö on aloitettu 2020 saapuneiden hakemusten käsittelyllä. Lopullinen päätös kaavaan hyväksytyistä kohteista on tehty keväällä 2021.


Päivitetty 22.5.2024

Sivun alkuun