Aloitteen kaavan laatimiseksi voi tehdä maanomistaja tai kaupungin eri tahot.

Voit tehdä kaavamuutosaloitteen sopimalla tapaamisen kaupunginarkkitehdin kanssa ja tekemällä vapaamuotoisen aloitteen alueen asemakaavan muuttamisesta.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee näkyä:

  • Hakijan / hakijoiden tiedot
  • Muutosalueen tiedot
  • Muutosesitys
  • Perustelut muutokselle

Jos kaupunki pitää muutosta tarkoituksenmukaisena, tehdään päätös kaavoittamisen aloittamisesta ja hankkeesta tehdään kaavoituksen käynnistämissopimus. Siinä sovitaan kaavamuutoksen tavoitteista, aikataulusta, kustannuksista ja maankäyttösopimuksen laatimistarpeesta.

Tämän jälkeen hanke tulee vireille, eli käynnistyy ja etenee normaalin kaavoitusprosessin mukaisesti.

Maksut

Kaavojen laatimisesta ja muuttamisesta sekä ranta-asemakaavojen ja poikkeamislupa- sekä suunnittelutarveratkaisujen käsittelystä peritään teknisen lautakunnan hyväksymä maksu hinnaston (pdf, 165 kt) mukaisesti.

Päivitetty 13.2.2023

Sivun alkuun