Voit osallistua monin tavoin kotikaupunkisi toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Tärkeitä osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja ovat esimerkiksi palautteet, kuntalaisaloitteet, virallisten ilmoitusten ja kannanottojen seuraaminen sekä aluetoimintaan osallistuminen.

Asukkaiden mielipiteiteet ja kehittämisehdotukset ovat kaupungille erittäin tärkeitä. Omia näkemyksiä voi kertoa asukkaille suunnattujen kyselyiden kautta sekä ottamalla kantaa nähtävillä oleviin kaavasuunnitelmiin tai rakentamissuunnitelmiin. Aluetoimikunnat ja muu asukastoiminta tarjoaa myös hyvän kanavan osallistumiseen.

Palaute

Palautetta Kouvolan kaupungin palveluista voit helposti antaa sähköisen palautepalvelun kautta. Palvelukohtaisen palautteen lisäksi on mahdollista antaa yleistä palautetta. Kirjautumalla palautejärjestelmään, voit seurata omien palautteiden käsittelyä.

Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite on esim. ehdotus uudesta hidasteesta, katujen parantamisesta, nopeusrajoituksesta, uudesta liikennemerkistä, katuvalaistuksen lisärakentamisesta, kirjaston aukioloajoista yms.
Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa voi tehdä kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta tehdyistä toimista.

Kuntalaisaloitteen voi toimittaa myös kaupungintalon kirjaamoon, josta se ohjataan asiaankuuluville tahoille

Päivitetty 1.11.2019