Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä löydät tietoa muun muassa pienimuotoisesta jätteen hyötykäytöstä, öljysäiliöiden käytöstä poistamisesta ja velvollisuudesta tehdä meluilmoitus.

Kouvolan ympäristönsuojelumääräykset (pdf, 6 Mt) on uusittu vuonna 2022 ja ne ovat astuneet voimaan 18.6.2022. Määräysten rinnalle on laadittu myös ympäristönsuojelumääräysten perustelut (pdf, 187 kt), jossa määräysten sisältöä avataan hieman tarkemmin.

Määräysten tarkoituksena on helpottaa ympäristönsuojelulain soveltamista käytäntöön. Lainsäädäntö antaa ympäristönsuojelun yleislinjat, mutta usein yksityiskohdista päättäminen jää kuntatasolle. Määräykset antavat tietoa viranomaisen vaatimuksista sekä samalla edistävät toimijoiden tasapuolista kohtelua. Ne sitovat myös viranomaisia.

Kouvolassa määräysten noudattamista valvoo ja niiden sisältöä koskevissa asioissa neuvoo ympäristönsuojeluviranomainen. Perustellusta syystä voi ympäristönsuojeluviranomaiselta hakea lupaa poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä.

Päivitetty 8.12.2023

Sivun alkuun