Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä löydät tietoa muun muassa pienimuotoisesta jätteen hyötykäytöstä, öljysäiliöiden käytöstä poistamisesta ja velvollisuudesta tehdä meluilmoitus.

Määräysten tarkoituksena on helpottaa ympäristönsuojelulain soveltamista käytäntöön.

Lainsäädäntö antaa ympäristönsuojelun yleislinjat, usein yksityiskohdista päättäminen jää kunnallistasolle. Määräykset antavat tietoa viranomaisen vaatimuksista sekä samalla edistävät toimijoiden tasapuolista kohtelua. ne sitovat myös viranomaisia.

Kouvolassa määräysten noudattamista valvoo ja niiden sisältöä koskevissa asioissa neuvoo ympäristönsuojeluviranomainen.

Päivitetty 21.5.2019