Keväällä ja kesällä moni kouvolalainen innostuu kohentamaan rakennuksia ja pihaansa. Tekisi mieli kaataa pari varjostavaa puuta – toinen naapurin puolelta – ja nikkaroida uutta: lasittaa terassi, rakentaa grillikatos tai pihavaja. Ennen kuin alat tuumasta toimeen, kannattaa tarkistaa suunnitelmien luvanvaraisuus.
Tästä koosteesta löydät ohjeita usein kysyttyihin kysymyksiin.

Saanko kaataa tontiltani puun?

Puun kaataminen omalta tontilta saattaa vaatia luvan, joten tutustu rakennusvalvonnan laatimaan puunkaadon ohjeistukseen. Puun kaatamista harkitessasi muista myös lintujen pesimisajat. Lintujen pesäpuita ei saa kaataa, eikä puita kaadettaessa saa häiritä pesiviä lintuja huhtikuun ensimmäisen päivän ja elokuun 15. päivän välisenä aikana. Puu ei saa myöskään sijaita liito-oravan elinalueella.

Saanko kaataa naapurin puun?

Naapurin kiinteistöllä sijaitsevaa puuta ei saa kaataa, mutta naapurin puolelta tontillesi ulottuvat juuret ja oksat saa poistaa tontin rajalle asti, mikäli niistä on haittaa. Ensin sinun tulee kuitenkin pyytää naapuria poistamaan juuret ja oksat. Mikäli naapuri ei toimi kohtuullisessa ajassa, voit poistaa juuret ja oksat itse.

Linkki: Puiden kaataminen ja maisematyölupa

Millaisen rakennelman saan rakentaa ilman lupaa?

Et tarvitse rakennusvalvonnan lupaa yhden alle 12 m² kokoisen piharakennelman (ei autovaja, eikä esim. tulisijallinen grillikatos) rakentamiseen. Kiinteällä tulisijalla hormeineen varustettu rakennelma tarvitsee siis aina vähintään toimenpideluvan.
Rakennelman rakentamisen edellytyksenä ilman toimenpidelupaa tai ilmoitusmenettelyä on rakennelman sijoittaminen alueelle, jolle rakentaminen on muutoinkin sallittu enintään 1 kpl / tontti. Jos tontillasi on siis jo useampi rakennelma, on sinun haettava toimenpidelupa uudelle rakennelmalle. Muista myös rakennelman etäisyydet rajanaapureihin – kaava-alueella 4 m ja haja-asutusalueella 5 m naapurin rajasta.
Rakennelman rantaan rakentaminen – muu maisemaan vaikuttava rakennelma kuin laituri tai venevaja on sijoitettava vähintään 10 metrin etäisyydelle keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta. Venevajan etäisyys rantaviivasta ratkaistaan tapauskohtaisesti huomioiden erityisesti maisemalliset näkökohdat.
Tutustu rakennelmien luvanvaraisuuteen ennen suunnittelun aloittamista, jotta et tee turhaa työtä.

Linkki: Kouvolan kaupungin rakennusjärjestys pdf (1977 kt)

Mikä on rakennelma?

Rakennelma on varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu pienikokoinen tila tai rakenne, jolla ei ole kiinteistä ja raskaita perustusrakenteita (esim. teräsbetonilaatta). Rakennelman tulee olla helposti siirrettävissä. Rakennelman seinä-, katto- ja lattiarakenteet eivät sisällä lämmöneristeitä. Rakennelma ei muodosta kerrosalaa.

Kevyt rakennelma on perustukseltaan ja ominaisuuksiltaan vaatimaton rakennelma. Helposti siirreltävä ja poistettava rakennelma. Ei rakenteellista teräsbetonista tehtyä perustusta ja alapohjalaattaa.

Saako terassin tai parvekkeen lasittaa?

Rakennusvalvonnan lupaa ei tarvita, jos lasitettavan tilan pohjapinta-ala on alle 20 m2.
Katso tarkemmat ohjeet ja noudatettavat säännöt rakennusjärjestyksestä (s. 11/41).

Tarvitseeko aidan rakentaminen luvan?

Rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai kadun reunus- / tukimuurin rakentaminen on asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueella ilmoituksenvaraista rakentamista. Aidan korkeus kadun varrella tulee olla enintään 1,2m. Katua vasten suorassa kulmassa (90 astetta) olevan aidan korkeus saa olla enintään 1,2 m, ulottuen kadulta rakennuksen kadunsuuntaiseen julkisivupintaan saakka. Tonttien / kiinteistöjen välisen raja-aidan korkeus tulee olla enintään 1,6 m.
Yleiskaava- ja kaavan ulkopuolisella alueella ei rakennusvalvonnan lupaa tarvita.
Rakennettavan aidan tulee materiaaliltaan, korkeusasemaltaan ja muodoltaan sopeutua ympäristöön.
Aita on tehtävä, sijoitettava ja kunnossapidettävä siten, ettei se aiheuta haittaa naapurille, liikenteelle eikä kadun puhtaana ja kunnossapidolle.

Linkki: Kouvolan kaupungin rakennusjärjestys pdf (1977 kt) (s. 12/41, s. 17-18/41)

Entä pensasaita? Tarvitseeko luvan?

Ei tarvitse. Puista ja pensaista istutettua aitaa ei katsota kiinteäksi aidaksi, eikä tällaiselle aidalle tarvitse hakea toimenpidelupaa.

Otathan kuitenkin huomioon:

  • Milloin aitana käytetään puita tai pensaita, on ne istutettava siten, että niiden oksisto ja juuret täysikasvuisenakin pysyvät omalla tontilla.
  • Jos aita ei sijaitse tonttien rajalla, aita on sijoitettava niin kauas tontin rajasta, että aidan kunnossapito ja rajan ja aidan väliin jäävän piha-alueen kunnossapito voidaan suorittaa kokonaisuudessaan sen tontin rajojen sisäpuolelta, jonka puolelle aita on sijoitettu, ellei rajanaapurin kanssa ole muuta kirjallisesti sovittu.
  • Pensasaidan osalta tulee etäisyydessä ottaa huomioon aidan kasvaminen ja kunnossapitämiseen (leikkaaminen jne.) tarvittava tilavaraus.
  • Jos pensasaitaa ei ole tarkoitus säännöllisesti leikata, tulee lajiketta ja istutuspaikkaa valittaessa ottaa huomioon täysikasvuisen kasvin koko.
  • Naapureille, alueen liikenteelle tms. ei saa aiheutua haittaa pensasaidasta. Pensasaidan korkeudessa tulee huomioida alueen yleisilme. Pensasaidan suosituskorkeus on yleensä 2.5 metriä.

Saanko muuttaa taloni julkisivun materiaalin tai katon värin?

Vesikatteen materiaalin tai sen värityksen olennainen muuttaminen ja ulkoverhouksen materiaalin tai sen värityksen olennainen muuttaminen vaatii toimenpideluvan asemakaava- ja ranta-asemakaava-alueella. Yleiskaava- ja kaavan ulkopuolisella alueella ei rakennusvalvonnan lupaa tarvita.

Linkki: Kouvolan kaupungin rakennusjärjestys pdf (1977 kt) (s.11)

Minulla on omaa rantaviivaa, saanko rakentaa sinne laiturin?

Tavanomaisen, pienen (< 15 m²) laiturin rakentaminen on sallittu ilman lupamenettelyä. Jos laiturisi on suurehko, yli 15 m² tai pituus (ulottuma rannasta) yli 15 m, tarvitset sen rakentamiseen rakennusvalvonnan toimenpideluvan.

Linkki: Kouvolan kaupungin rakennusjärjestys pdf (1977 kt) (s.11)

Saanko ohjata pihan hulevedet naapuritontille?

Hulevesiä ei saa johtaa naapurin tontille, ainakaan ilman maanomistajan lupaa. Milloin vedet johdetaan ympäröivään maastoon tontin tai rakennuspaikan ulkopuolelle, siihen on hankittava maanomistajan suostumus. Katoilta ja pihamaalta sekä salaojiin kertyviä vesiä ei saa johtaa muiden tonteille tai jätevesiviemäri-verkostoon vaan ne on imeytettävä ensisijaisesti oman tontin tai rakennuspaikan alueella, tai johdettava yleisen alueen avo-ojiin. Asemakaava-alueilla sadevedet voidaan johtaa sadevesiviemäriin, mikäli sadevesiviemäriverkostoon liittyminen on mahdollista ja imeyttäminen omalla tontilla tai rakennuspaikalla ei ole mahdollista.

Linkki: Kouvolan kaupungin rakennusjärjestys pdf (1977 kt) (s. 27)

Tarvitseeko pation rakentaminen luvan?

Maan tasolla olevan kattamattoman pation/terassin voit rakentaa ilman lupaa.  Muista pation etäisyydet rajanaapureihin – kaava-alueella vähintäään 4 m ja haja-asutusalueella 5 m naapurin rajasta.

Löysitkö vastauksen? Tarvittaessa kysy lisää rakennusvalvonnasta Rakennusvalvonnan yhteystiedot.

Päivitetty 14.6.2021

Sivun alkuun