Uusia mahdollisuuksia asuinrakentamiseen ydinkeskustassa

Kaksi ehdotusvaiheeseen edennyttä asemakaavan muutosta mahdollistavat toteutuessaan lisää asuinrakentamista ydinkeskustaan. Tekninen lautakunta käsittelee Soininpolun ja Putkinotkon kaavamuutoksia kokouksessaan 2.5.2024.

Rivitaloasuminen on kasvattanut suosiotaan väestön ikääntyessä, mutta mahdollisuuksia rakentamiseen on ollut niukalti ydinkeskustan tuntumassa. Soininpolun asemakaavan muutoksella vastataan tähän tarpeeseen kahdella eri tavalla. Kaavaehdotuksessa käytöstä poistetun pallokentän paikalle on suunniteltu maksimissaan kaksikerroksisille asuinrivitaloille tarkoitettu korttelinosa. Virkistyskäytössä olleen pallokentän merkitys kaupunkirakenteessa on pieni, sillä Urheilupuisto, Palomäki ja Jaakonpuisto ovat hyvin lähellä sitä. Soininpolun luoteispuolella olevan korttelinosan kaavan ajanmukaistaminen luo mahdollisuudet tonttien yhdistämisen ja siten myös rivitalojen rakentamiseen omakotitalojen sekaan.

Kalevankadun ja Salpausselänkadun risteyksessä oleva korttelinosa muuttuu käyttötarkoitukseltaan hyvin joustavaksi, jos kaavaehdotus etenee sellaisenaan hyväksyntään. Ehdotuksen mukaisesti sille voidaan tulevaisuudessa rakentaa asumista, liiketiloja, palveluja ja toimistoja tai kaikkien näiden yhdistelmän. Kaavaratkaisun mahdollistama rakentaminen on sopeutettu olemassa olevaan ympäristöön muun muassa rakentamisen määrän, sijainnin ja korkeuden osalta. Keskustan päiväkodin rakennus on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi yleiskaavan mukaisesti, mutta sen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa tarvittaessa.

Putkinotkossa mahdollisuuksia monenlaiseen rakentamiseen

Putkinotkon asemakaavan muutoksessa on tavoitteena yhden kortteliosan käyttötarkoituksen muuttaminen vastaamaan yleiskaavaa ja mahdollistamaan asumisen, liiketilojen, palvelujen ja toimistojen tai kaikkien näiden yhdistelmän rakentamisen nykyiselle autojen huollolle ja liiketiloille tarkoitetulle alueelle. Toisena päätavoitteena on ollut ajanmukaistaa Ahdinkadun ja Notkotien välissä olevan pientalokorttelin vuosikymmeniä vanha kaava ja muuttaa korttelin ja katualueen välisiä rajoja niin, että rakennukset sijoittuisivat jatkossa perustuksineen kokonaisuudessaan korttelialueelle. Samalla on huomioitu yleiskaavan suojelumerkinnät kyseisen korttelin osalta. Kaavamuutoksessa on muokattu myös alueen katualueiden rajoja vastaamaan paremmin toteutunutta tilannetta ja kunnossapidon tarpeita. Myös katujen nimistöä on muutettu joiltain osin.

Molempien kaavamuutosten ehdotusvaiheen aineisto asetetaan nähtäville kuukaudeksi 22.5.2024, jos lautakunta näin kokouksessaan päättää. Nähtävillä olon aikana asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa kaavaratkaisuihin. Kaava-aineistoihin voi tutustua ennen niiden nähtäville tuloa Teknisen lautakunnan esityslistan kautta.

Lisätietoja: Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, puh. 020 615 7404, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Sivun alkuun