Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen uudistustyö on alkanut. Tekninen lautakunta on päättänyt 16.5.2024 § 98 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. Nähtävillä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan uudistuksesta ja kuinka siihen voi osallistua ja vaikuttaa. Uudella rakennusjärjestyksellä tullaan korvaamaan 26.3.2021 voimaan tullut Kouvolan kaupungin rakennusjärjestys.

Rakennusjärjestyksen uudistamiseen on ryhdytty muutostarpeista, joita 1.1.2025 voimaan tuleva rakentamislaki edellyttää. Uudistamistyötä varten on perustettu teknisen toimialan johtoryhmän nimeämä projektityöryhmä. Rakennusjärjestys uusitaan rakentamislain mukaiseksi. Uuden lain myötä mm. luvanvaraisuuden määritelmät muuttuvat. Rakentamislaissa on osa rakennuskohteista vapautettu luvan tarpeesta. Uusi laki muuttaa myös lupajärjestelmän sekä rakennuksen määritelmän. 

Uudistustyön vireille tulosta tiedotetaan Kouvolan Sanomat -lehdessä, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin verkkosivuilla. 

Uudistamiseen liittyvien asiakirjojen kuulemis- ja nähtävilläoloajat:

Vireilletulo  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  27.5.2024 – 1.7.2024  
Valmistelu  Rakennusjärjestysluonnos nähtävillä  lokakuu 2024 (tarkentuu) 
Rakennusjärjestyksen ehdotus  Rakennusjärjestysehdotus nähtävillä  maaliskuu 2025 (tarkentuu) 
Hyväksyminen ja voimaantulo  Hyväksyminen (valtuusto) ja voimaantulo  touko-kesäkuu 2025 (tarkentuu) 
Taulukko päivitetty 27.5.2024

VireilletuloOsallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Uudistamista koskeva alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävänä näillä Kouvolan kaupungin verkkosivuilla ja kaupungintalon infossa (Torikatu 10, G-ovi, 45100 Kouvola) 27.5.2024 – 1.7.2024 välisen ajan.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS pdf ( 1 Mt) 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on esillä koko uudistamisprosessin ajan Kouvolan kaupungin verkkosivuilla. Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus antaa yleisesti ehdotuksia rakennusjärjestyksen päivittämiseen.   

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sisällöstä voi ilmoittaa 1.7.2024 mennessä Kouvolan kaupungin kirjaamoon joko kirjeellä tai sähköpostilla.  Otsikoi mielipide/lausunto asianumerolla 7258/10.03.00.00/2024. 

Yhteystiedot: Kouvolan kaupunki kirjaamo PL 85 45101 Kouvola, sähköposti kirjaamo@kouvola.fi   

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn kuluessa tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä. 

Päivitetty 23.5.2024

Sivun alkuun