UPM-konserniin kuuluva UPM Solar Oy on tehnyt Kouvolan kaupungille kaavoitusaloitteen yleiskaavoituksen käynnistämisestä Haukkasuon ja Kiikunsuon alueilla. UPM Solar esittää selvitettäväksi, voidaanko alueelle laatia yleiskaava, joka mahdollistaisi suuren mittakaavan aurinkovoimaloiden rakentamisen.

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 30.5.2024 (linkki Dynasty-palveluun) ryhtyä kaavoitusaloitteen johdosta toimenpiteisiin yleiskaavoituksen käynnistämiseksi Haukkasuon ja Kiikunsuon alueilla. Osayleiskaava ei ole vielä vireillä ja sen vireilletulosta tehdään erillinen päätös.

Kuntalaisille avoin UPM Energyn aurinkovoimahankkeen tiedotustilaisuus järjestetään tiistaina 11.6. klo 16–17.30 Utin kerholla (Hävittäjäntie 3) (linkki sivulle kouvola.fi)

Sijainti

Kaavoituksessa tarkasteltavana olisi noin 900 hehtaarin laajuiset UPM-konsernin omistuksessa olevat alueet Utissa ja Sippolassa sijaitsevilla Haukkasuolla ja Kiikunsuolla. Ne ovat tällä hetkellä suurimmaksi osaksi turvetuotannosta poistuneita tai lähitulevaisuudessa turvetuotantokäytöstä poistuvia alueita.


Suunnittelun vaihe

Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.
Kaavoitus on aloitusvaiheessa.

Päivitetty 7.6.2024

Sivun alkuun