Monitoimiareena etenee kaavamuutoksen myötä

Kouvolan keskustaan Urheilupuistoon suunniteltu monitoimiareena vaatii toteutuakseen asemakaavan muuttamista. Samalla päivitetään koko alueen asemakaavaa ja laaditaan yleissuunnitelma. Aiheesta järjestetään kaikille avoin asukastilaisuus 29.5.2024 klo 17–19 Kouvolan kaupungintalolla. Tilaisuudessa esitellään pääasiassa kaavamuutosta, mutta lyhyesti myös Urheilupuiston alueella eteneviä kolmea hanketta: monitoimiareenaa, uimahallia ja teatteria. Tervetuloa!

Urheilupuiston puistoalue kaipaa lähivuosina saneerausta ja samaan aikaan alueelle suunnitellaan monitoimiareenan rakentamista sekä alueen nykyistä laajempaa käyttöä tapahtumiin. Toimivien kulkuyhteyksien, riittävän pysäköintitilan ja viihtyisän ympäristön turvaaminen vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua, jota tehdään kuluvan vuoden aikana laadittavassa yleissuunnitelmassa. Yleissuunnitelma toimi pohjana asemakaavan muutokselle, joka on vireilletulo- ja luonnosvaiheessa.

Kaavamuutoksella mahdollistetaan lisärakentaminen

Urheilupuiston asemakaavan muutoksella varmistetaan riittävä rakennusoikeus tulevaisuuden liikuntapaikkarakentamiselle. Samalla alueen vanhat asemakaavat päivitetään vastaamaan toteutunutta tilannetta ja tulevaisuuden tarpeita sekä turvaamaan alueen kulttuuriympäristöarvot. Alueen asemakaavat ovat hyvin eri-ikäisiä ja niiden päivitystarve vaihtelee merkittävästi. On kuitenkin järkevää ottaa ainakin kaavamuutoksen luonnosvaiheessa mukaan mahdollisimman laaja alue.

Yleissuunnitelma tarkentaa aiempaa kehittämissuunnitelmaa

Lisärakentaminen ja muu kehittäminen vaikuttavat alueen vesihuoltoon sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin. Toimivan kokonaisuuden aikaansaamiseksi on alueelle päätetty laatia yleissuunnitelma, jossa määritellyt tilavaraukset tukevat kaavoitusta ja edelleen toteutussuunnittelua. Yleissuunnitelmassa esitetään muun muassa alueen toiminnalliset muutokset sekä parannetaan alueen hulevesien hallintaratkaisuja. Monitoimiareenan toteuttaminen vaatii muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Tapahtumien aikainen liikenne tulee olemaan varsin vilkasta ja areenan sijainti keskellä aluetta vaatii enemmän kuin yhden ajo- ja saattoliikennereitin. Mahdollisuudet muutoksiin ovat varsin hyvät, mutta toimiva lopputulos vaatii saumatonta yhteistyötä ja monialaista suunnittelua.

Urheilupuiston alueeseen liittyy useita hankkeita

Samaan aikaan monitoimiareena-hankkeen kanssa etenevät uuden teatterin suunnittelu ja asemakaavan muuttaminen, uimahallin peruskorjaus ja laajennus sekä Marjoniemen yhtenäiskoulun rakentaminen. Kaikki hankkeet vaikuttavat toisiinsa ja yhteensovitettavia asioita on paljon. Teatterihanke muun muassa vaikuttaa pesäpallostadionin sisäänkäynteihin ja uimahallihanke pysäköintipaikkojen tarpeeseen. Yhtenäiskouluhanke puolestaan vaikuttaa Urheilupuiston kouluun ja sen pihaan tehden ne tarpeettomaksi opetuskäytön osalta.

Asukastilaisuudessa pääsee kysymään ja vaikuttamaan

Hankkeiden yhteinen asukastilaisuus järjestetään 29.5.2024 klo 17–19 Kouvolan kaupungintalolla. Tilaisuudessa esitellään pääasiassa kaavamuutosta, mutta lyhyesti myös monitoimiareena-, uimahalli- ja teatterihankkeita. Tilaisuus on kaikille avoin, eikä siihen tarvitse etukäteen ilmoittautua.

Lue lisää:

Kaavan verkkosivut: kouvola.fi/kouvolanurheilupuisto

Uusi uimahalli – Kouvolan kaupunki

Teatteri-investointi etenee – Kouvolan kaupunki

Lisätietoja:

Kaavahanke ja yleissuunnitelma:

Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

Uimahalli- ja monitoimiareena-hankkeet:

Teemu Mäkipaakkanen, liikuntapäällikkö, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen@kouvola.fi

Sivun alkuun