Taajamametsiä hoidetaan jatkuvasti ja eri puolilla kaupunkia. Metsien hoidossa huomioimme sekä kaupunkiympäristön että asukkaiden tarpeet.

Tiedotustilaisuus asukkaille

Ennen töiden aloittamista järjestämme hoidettavan metsän lähialueen asukkaille tiedotustilaisuuden. Usein tilaisuus pidetään hoidettavan metsän reunassa. Tilaisuudessa asukkaat voivat kertoa toiveitaan ja saavat tietoa mahdollisuuksista osallistua lähiympäristön hoitoon.

Tilaisuudesta ja hoidettavan alueen laajuudesta tiedotamme etukäteen lähialueen asukkaiden kotiin jaettavalla tiedotteella.

Hoitotöissä otamme mahdollisuuksien mukaan huomioon asukkaiden toiveita.

Hoitokohteet 2018-2020

Kouvola, Mielakka:
Mielakan metsänhoitosuunnitelma (Tela 9.1.2017) on ollut nähtävillä ja siitä on pidetty asukastilaisuus keväällä 2017.

Kouvola, Viitakumpu:
Poistetaan suuria ja huonokuntoisia puita asutuksen läheltä.

Koria, Napanrinne:
Kaadetaan asutusta haittaavia ja huonokuntoisia puita asukkaiden pyynnöstä.

Elimäki, Vaskivuori:
Kaadetaan puita kuntopolun varresta sekä huonokuntoisia puita asutuksen lähimetsistä. Asukkaat ovat pyytäneet myös ulkoilureitin kunnostamista.

Inkeroinen Veikkola:
Harvennetaan asuinalueen lähimetsiä ja poistetaan vanhoja ja huonokuntoisia puita.

Kohteilla on maisematyölupa.

Päivitetty 20.5.2019