Taajamametsiä hoidetaan jatkuvasti, eri puolilla kaupunkia, kaupunkiympäristön ja asukkaiden tarpeet otetaan huomioiden.

Ennen töiden aloittamista lähialueen asukkaille järjestetään tiedotustilaisuus, usein hoidettavan metsän reunassa. Tilaisuudessa asukkaat voivat kertoa toiveitaan ja saavat tietoa mahdollisuuksista osallistua lähiympäristön hoitoon. Tilaisuudesta ja hoidettavan alueen laajuudesta tiedotetaan etukäteen lähialueen asukkaiden kotiin jaettavalla tiedotteella. Hoitotöissä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon asukkaiden toiveita.

Hoitokohteet 2018-2020

Klikkaamalla linkkiä näet kartasta alueen ja mahdollisia lisätietoja. Kohteilla on maisematyölupa.

Kouvola, Mielakka:
Mielakan metsänhoitosuunnitelma (Tela 9.1.2017) on ollut nähtävillä ja siitä on pidetty asukastilaisuus keväällä 2017.

Kouvola, Viitakumpu:
Poistetaan suuria ja huonokuntoisia puita asutuksen läheltä.

Koria, Napanrinne:
Kaadetaan asutusta haittaaviea ja huonokuntoisia puita asukkaiden pyynnöstä.

Elimäki, Vaskivuori:
Kaadetaan puita kuntopolun varresta sekä huonokuntoisia puita asutuksen lähimetsistä. Asukkaat ovat pyytäneet ulkoilureitin kunnostamista.

Inkeroinen Veikkola:
Harvennetaan asuinalueen lähimetsiä ja poistetaan vanhoja ja huonokuntoisia puita.

Päivitetty 19.3.2019