Käyrälampi on kiehtova ulkoilun, vapaa-ajan ja asumisen alue Kouvolan ytimen tuntumassa. Alueen toimintaedellytysten parantamiseksi alueelle on laadittu kokonaisvaltainen ja ajantasainen suunnitelma alueen kehittämisen suuntaviivoista.

Suunnitelmaraporttiin pääset tutustumaan tästä

Asukaskyselystä apua suunnitteluun

Missä sijaitsevat maisemaltaan ja tunnelmaltaa parhaat paikat Käyrälammella? Mitä harrastus- ja ulkoilupaikkoja tai reittejä käytätä eniten? Onko sinulla toiveita tai tarpeita liittyen mm. alueen reitteihin, yhteystarpeisiin, pysäköintiin tai palveluihin?

Näitä kysyttiin 2019 toteutetussa kyselyssä. Kyselyvastaukset toimivat suunnittelussa tärkeänä tietolähteenä muun tausta-aineiston ohella ja kooste niistä on luettavissa tästä.

Suuntaviivat alueen kehittämiselle

Kehittämistyön tavoitteena on laatia kokonaisvaltainen ja ajantasainen suunnitelma alueen kehittämisen suuntaviivoista. Alueelle on laadittu osayleiskaava Saarenmaa-Tykkimäki vuonna 2013. Osa alueesta on myös asemakaavoitettu, mutta kaikilta osin asemakaavat eivät vastaa toteutunutta tilannetta ja yrittäjiltä tulleita toiveita.

Alueen kulkuväyliä joudutaan tulevaisuudessa muuttamaan valtatie 6 parantamisen ja Kullasvaaran kehittämisen seurauksena, jolloin niiden uudet linjaukset suunnitellaan osana laajempaa kokonaisuutta.

Kehittämissuunnitelma tulee palvelemaan maankäytön suunnittelun lisäksi myös liikuntapalveluiden tuottamista sekä matkailua.

Päivitetty 9.6.2020