Käyrälampi on kiehtova ulkoilun, vapaa-ajan ja asumisen alue Kouvolan ytimen tuntumassa. Alueen toimintaedellytysten parantamiseksi alueelle on laadittu kokonaisvaltainen ja ajantasainen suunnitelma alueen kehittämisen suuntaviivoista.

Asemakaavoitus alkamassa

Käyrälammen kehittäminen jatkuu maankäytön suunnittelulla. Asemakaavan muutoksella tavoitellaan virkistyspalveluiden parantamista ja matkailupalvelujen kasvua Kouvolan suosituimman uimarannan ja vapaa-ajankeskuksen ympäristössä. Kaavaluonnosaineisto on nähtävänä ja kommentoitavana 12.5.-14.6.2021 ja kaavahanketta esitellään asukastilaisuudessa tiistaina 25.5. klo 17.00.

Tilaisuus järjestetään senhetkisiä kokoontumisrajoituksia noudattaen joko kokonaan etäyhteydellä tai hybridinä, jolloin siihen on mahdollista osallistua myös paikan päällä. Tilaisuuden järjestelyjen ja vallitsevan tilanteen vuoksi tilaisuudesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan asukastilaisuuteen tämän Webropol-linkin kautta.

Tutustu Käyrälammen kehittämissuunnitelmaraporttiin (pdf, 17 Mt).

Asukaskyselystä apua suunnitteluun

Missä sijaitsevat maisemaltaan ja tunnelmaltaan parhaat paikat Käyrälammella? Mitä harrastus- ja ulkoilupaikkoja tai reittejä käytät eniten? Onko sinulla toiveita tai tarpeita liittyen mm. alueen reitteihin, yhteystarpeisiin, pysäköintiin tai palveluihin?

Näitä kysyttiin 2019 toteutetussa kyselyssä. Asukaskyselyn vastaukset (pdf, 7 Mt) toimivat suunnittelussa tärkeänä tietolähteenä muun tausta-aineiston ohella.

Suuntaviivat alueen kehittämiselle

Kehittämistyön tavoitteena on laatia kokonaisvaltainen ja ajantasainen suunnitelma alueen kehittämisen suuntaviivoista. Alueelle on laadittu osayleiskaava Saarenmaa-Tykkimäki vuonna 2013. Osa alueesta on myös asemakaavoitettu, mutta kaikilta osin asemakaavat eivät vastaa toteutunutta tilannetta ja yrittäjiltä tulleita toiveita.

Alueen kulkuväyliä joudutaan tulevaisuudessa muuttamaan valtatie 6 parantamisen ja Kullasvaaran kehittämisen seurauksena, jolloin niiden uudet linjaukset suunnitellaan osana laajempaa kokonaisuutta.

Kehittämissuunnitelma tulee palvelemaan maankäytön suunnittelun lisäksi myös liikuntapalveluiden tuottamista sekä matkailua.

KSO investoi alueelle 5 miljoonaa euroa

Kymen Seudun Osuuskauppa KSO investoi Käyrälammen alueelle 5 miljoonaa euroa rakentaakseen uudentyyppisen Tykkimäki Resortin. Matkakohde muodostuu majoitus- ja ravintolapalveluiden lisäksi huvipuistosta ja vesipuistosta. Kokonaisuus valmistuu vuoden 2022 aikana. Voit luea hankkeesta lisää kaupungin sivuilta.

Tykkimäki Resortiin voit tutustua tarkemmin heidän omilla kotisivuillaan.

Asemakaavamuutoksessa kaupunki turvaa yleisten alueiden riittävyyden ja sijainnin veden äärellä suhteessa matkailu- ja muuhun palvelurakentamiseen.

Päivitetty 11.5.2021