Vahvasta vahvemmaksi logistiikassa. RRT-hankkeen avulla Kouvolan kaupunki luo yrittäjille ja uusille toimijoille puitteita kasvattaa liiketoimintaansa logistiikan alalla.

Kullasvaaraan rakennettavassa, eri kuljetusmuotoja yhdistävässä intermodaaliterminaalissa voidaan käsitellä yli kilometrin pituisia junia kokonaisina. Tehokkuutta saadaan sekä kuljetusvolyymeista että käsittelyn tehostumisesta. Yhdistelmäkuljetukset mahdollistavan RRT-alueen myötä Kouvolasta tulee Suomen tehokkain tavarajunien lastaus- ja purkupaikka.

Kouvolan RR-terminaalin rakentaminen aloitettiin vuoden 2019 alussa. Terminaali rakennetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa Kullasvaaran radan viereen rakentuu edistyksellinen intermodaalialue eli 1100 metriä pitkät kuormausraiteet. Terminaalin arvoitu käyttöönottovuosi on 2023. Seuraavissa rakentamisen vaiheissa alueelle rakentuu logistiikka- ja yritysalue.

Tilanne Kouvola RRT intermodaaliterminaalin alueella marraskuussa 2019

Uutta kilpailukykyä kansainväliseen logistiikkaan

Intermodaaliterminaalialueella tarjotaan kaikille avointa, yhdenvertaista ja syrjimätöntä palvelua yhden luukun periaatteella. Kouvola RRT mahdollistaa uusia logistiikan palveluja ja parantaa alueen yritysten pääsyä markkinoille ja osaksi logistiikkaketjua.

Kouvola RRT -hankkeen tavoitteena on parantaa alan kilpailukykyä ja tehdä Kouvolasta nykyistäkin merkittävämpi kansainvälinen rahtiliikenteen keskus. Jo nyt Kouvolassa on Pohjois-Euroopan paras logistiikkakeskus.

Hanke on saanut EU:n rahoitusta noin 1,7 milj. euroa vuosille 2016-2018. Valtio osallistuu myös hankkeeseen. Maaliskuussa 2019 Euroopan komissio myönsi 7,8 miljoonan euron CEF-rahoituksen hankkeelle.

Kouvola RRT vastaa EU:n tavoitteisiin

Kouvola RRT on Suomen ainoa EU:n liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali ja osa Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä. Rakenteilla oleva RRT-alue on elinvoimainvestointi, jolla Kouvolan logistiikan palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita.

RRT vastaa myös ilmastotavoitteisiin. EU:n yhtenä tavoitteena on, että yli 300 km:n pituiset maanteiden tavarankuljetukset siirretään muihin liikennemuotoihin, kuten rautatie- tai vesiliikenteeseen. Tavoitteena on 30% siirtymä vuoteen 2030 mennessä ja yli 50% siirtymä vuoteen 2050 mennessä. Tulevaisuudessa konttijunaliikenne tulee lisääntymään.

Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät, kun kuljetuksia siirtyy raiteille. Suomi on myös sitoutunut edistämään hiilineutraalisuutta Liikenne 12 -ohjelmassa. Konttijunaliikenteessä yhdistyvät kuljetusten nopeus ja ekologinen kestävyys.

Kouvola on logistiikan solmukohta ja tarjoaa konttiliikenteelle kilpailukykyisen kuljetuskäytävän raiteilla Aasian ja Euroopan välille. Eurooppa-tasoinen pääyhteys Venäjälle kulkee Vaalimaan (tie) ja Vainikkalan (rata) kautta. Rautatie- ja maantieterminaalihanke Kouvola RRT on osa Railgate Finlandin, Kouvolan ja Aasian välisen konttijunayhteyden kehittämistä ja markkinointia.

Kouvola on ainoa liikenteen ydinverkon (TEN-T eli Trans European Network – Transport) rautatie- ja maantieterminaalipaikkakunta Suomessa. Kansainväliseltä merkittävyydeltään Kouvola RRT on rinnasteinen HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamien sekä Helsingin ja Turun lentokenttien kanssa.


Päivitetty 2.12.2019