Vahvasta vahvemmaksi logistiikassa. RRT-hankkeen avulla Kouvolan kaupunki luo yrittäjille ja uusille toimijoille puitteita kasvattaa liiketoimintaansa logistiikan alalla.

Kullasvaaraan rakennettavassa, eri kuljetusmuotoja yhdistävässä intermodaaliterminaalissa voidaan käsitellä yli kilometrin pituisia junia kokonaisina. Tehokkuutta saadaan sekä kuljetusvolyymeista että käsittelyn tehostumisesta. Yhdistelmäkuljetukset mahdollistavan RRT-alueen myötä Kouvolasta tulee Suomen tehokkain tavarajunien lastaus- ja purkupaikka.

Tilanne Kouvola RRT intermodaaliterminaalin alueella elokuussa 2020

Kouvolan RR-terminaalin rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2019. Terminaali rakennetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa Kullasvaaran radan viereen rakentuu edistyksellinen intermodaalialue ja 1100 metriä pitkät kuormausraiteet. Terminaalin arvoitu käyttöönottovuosi on 2023. Seuraavissa rakentamisen vaiheissa alueelle rakentuu logistiikka- ja yritysalue.

Uutta kilpailukykyä kansainväliseen logistiikkaan

Intermodaaliterminaalialueella tarjotaan kaikille avointa, yhdenvertaista ja syrjimätöntä palvelua. Kouvola RRT mahdollistaa uusia logistiikan palveluja ja parantaa alueen yritysten pääsyä markkinoille ja osaksi logistiikkaketjua.

Kouvola RRT kesäkuussa 2020 työkoneita
Elokuussa 2020 työmaalle tuotiin RRT-brändin mukaisia merikontteja jotka suojaavat lähialueita työmaan melulta ja markkinoivat samalla hanketta.

Kouvola RRT parantaa sekä Suomen että Kouvolan kilpailukykyä ja tekee Kouvolasta nykyistäkin merkittävämmän kansainvälisen rahtiliikenteen keskuksen Jo nyt Kouvolassa on Pohjois-Euroopan paras logistiikkakeskus.

Kouvola investoi rautatie- ja maantieterminaaliin 28 milj. euroa, EU 9 milj. euroa ja Suomen valtio 4,4 milj. euroa. Hankkeelle on saatu EU-rahoitusta noin 9 miljoonaa euroa. RR-terminaalin osuus Kouvolan kaupungin investoinneista vuosina 2015–2022 on noin 10 prosenttia.

Kouvola RRT vastaa liikenne- ja ilmastotavoitteisiin

Kouvola RRT on Suomen ainoa EU:n liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali ja osa Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä. Rakenteilla olevalla RRT-alueella Kouvolan logistiikan palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita. TEN-T-ydinverkko tulee toteuttaa EU-tasolla määritettyyn palvelutasoon vuoteen 2030 mennessä.

RRT vastaa myös ilmastotavoitteisiin. EU:n yhtenä tavoitteena on, että yli 300 km:n pituiset maanteiden tavarankuljetukset siirretään muihin liikennemuotoihin, kuten rautatie- tai vesiliikenteeseen. Tavoitteena on 30 prosentin siirtymä vuoteen 2030 mennessä ja yli 50 prosentin siirtymä vuoteen 2050 mennessä. Tulevaisuudessa konttijunaliikenne tulee lisääntymään.

Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät, kun kuljetuksia siirtyy raiteille. Suomi on myös sitoutunut edistämään hiilineutraalisuutta Liikenne 12 -ohjelmassa. Konttijunaliikenteessä yhdistyvät kuljetusten nopeus ja ekologinen kestävyys.

Kouvola RRT kesäkuussa 2020 kantava kerros
Intermodaaliterminaalin kalliosta louhitusta kivestä tehtyä kantavaa kerrosta kesäkuussa 2020. Kuva on otettu nykyisen Tykkimäentien ja rakenteilla olevan uuden linjauksen risteyskohdasta kohti itää uuden Tykkimäentien ja Kultasuontien risteystä.

Reitti Aasian ja Euroopan välillä

Kouvola on logistiikan solmukohta ja tarjoaa konttiliikenteelle kilpailukykyisen kuljetuskäytävän raiteilla Aasian ja Euroopan välillä. Eurooppa-tasoinen pääyhteys Venäjälle kulkee Vaalimaan (tie) ja Vainikkalan (rata) kautta. Rautatie- ja maantieterminaalihanke Kouvola RRT on osa Railgate Finlandin, Kouvolan ja Aasian välisen konttijunayhteyden kehittämistä ja markkinointia.

Kouvola on ainoa liikenteen ydinverkon (TEN-T eli Trans European Network – Transport) rautatie- ja maantieterminaalipaikkakunta Suomessa. Kansainväliseltä merkittävyydeltään Kouvola RRT on rinnasteinen HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamien sekä Helsingin ja Turun lentokenttien kanssa.


Päivitetty 4.9.2020