Rautatie- ja maantieterminaalihanke Kouvola RRT tuo uuden konseptin kansainväliseen logistiikkaan osana modernia Silkkitietä Suomen ja Kiinan välillä.

Tehola–Kullasvaaran alueelle rakennetaan eri kuljetusmuotoja yhdistävä intermodaaliterminaali, joka tarjoaa konttiliikenteelle kilpailukykyisen kuljetuskäytävän raiteilla Aasiasta Eurooppaan.

Kouvolan RR-terminaalin rakentaminen aloitettiin vuoden 2019 alussa. Terminaali rakennetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa Kullasvaaran radan viereen rakentuu edistyksellinen intermodaalialue eli 1100 metriä pitkät kuormausraiteet, joilla voidaan käsitellä yli kilometrin pituisia konttijunia kokonaisena. Terminaalin arvoitu käyttöönottovuosi on 2023. Seuraavissa rakentamisen vaiheissa alueelle rakentuu logistiikka- ja yritysalue.

Näkymä Kouvola RRT terminaalialue 1 työmaalle kesällä 2019

Uutta kilpailukykyä kansainväliseen logistiikkaan

Intermodaaliterminaalialueella tarjotaan kaikille avointa, yhdenvertaista ja syrjimätöntä palvelua yhden luukun periaatteella. Kouvola RRT mahdollistaa uusia logistiikan palveluja ja parantaa alueen yritysten pääsyä markkinoille ja osaksi logistiikkaketjua.

Kouvola RRT -hankkeen tavoitteena on parantaa alan kilpailukykyä ja tehdä Kouvolasta nykyistäkin merkittävämpi kansainvälinen rahtiliikenteen keskus. Jo nyt Kouvolassa on Pohjois-Euroopan paras logistiikkakeskus. Kouvola RRT on Suomen ainoa Euroopan liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali.

Hanke on saanut EU:n rahoitusta noin 1,7 milj. euroa vuosille 2016-2018. Valtio osallistuu myös hankkeeseen. Maaliskuussa 2019 Euroopan komissio myönsi 7,8 miljoonan euron CEF-rahoituksen hankkeelle.

Rautatie- ja maantieterminaalihanke Kouvola RRT on osa Railgate Finlandin, Kouvolan ja Kiinan välisen konttijunayhteyden kehittämistä ja markkinointia. Konttijunakuljetukset Kouvolan ja Kiinan Xi`anin välillä alkoivat nykyiseltä terminaalialueelta marraskuussa 2017.

Kouvola on ainoa liikenteen ydinverkon (TEN-T eli Trans European Network – Transport) rautatie- ja maantieterminaalipaikkakunta Suomessa. Kansainväliseltä merkittävyydeltään Kouvola RRT on rinnasteinen HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamien sekä Helsingin ja Turun lentokenttien kanssa.


Päivitetty 17.10.2019