Vahvasta vahvemmaksi logistiikassa. RRT-hankkeen avulla Kouvolan kaupunki luo yrittäjille ja uusille toimijoille puitteita kasvattaa liiketoimintaansa logistiikan alalla.

Kouvola RRT timelapse video 06/2020–02/2021

Kullasvaaraan rakennettavassa, eri kuljetusmuotoja yhdistävässä Kouvola RRT intermodaaliterminaalissa voidaan käsitellä yli kilometrin pituisia junia kokonaisina. Tehokkuutta saadaan sekä kuljetusvolyymeista että käsittelyn tehostumisesta. Yhdistelmäkuljetukset mahdollistavan RRT-alueen myötä Kouvolasta tulee Suomen tehokkain tavarajunien lastaus- ja purkupaikka.

Työmaanäkymä Kouvola RRT Teholasta helmikuussa 2021
Työkoneita ja hulevesilinjaston putkia talvisella RRT-työmaalla helmikuussa 2021.

Kouvolan RR-terminaalin rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2019. Terminaali rakennetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa Kullasvaaran radan viereen rakentuu edistyksellinen intermodaalialue ja 1100 metriä pitkät kuormausraiteet. Terminaalin arvoitu käyttöönottovuosi on 2023. Seuraavissa rakentamisen vaiheissa alueelle rakentuu logistiikka- ja yritysalue.

Uutta kilpailukykyä kansainväliseen logistiikkaan

Intermodaaliterminaalialueella tarjotaan open access -periaatteella kaikille avointa, yhdenvertaista ja syrjimätöntä palvelua. Terminaali mahdollistaa uusia logistiikan palveluja ja parantaa alueen yritysten pääsyä markkinoille ja osaksi logistiikkaketjua.

Louheen murskausta Kouvola RRT työmaalla helmikuussa 2021
Kivenmurskauskoneet työn touhussa helmikuussa 2021. Louhetta murskataan kentän ja katujen rakennekerroksiin.

Kouvola RRT parantaa sekä Suomen että Kouvolan kilpailukykyä ja tekee Kouvolasta nykyistäkin merkittävämmän kansainvälisen rahtiliikenteen keskuksen Jo nyt Kouvolassa on Pohjois-Euroopan paras logistiikkakeskus.

Kouvola investoi rautatie- ja maantieterminaaliin 28 milj. euroa, EU 9 milj. euroa ja Suomen valtio 4,4 milj. euroa. Hankkeelle on saatu EU-rahoitusta noin 9 miljoonaa euroa. RR-terminaalin osuus Kouvolan kaupungin investoinneista vuosina 2015–2022 on noin 10 prosenttia.

Kouvola RRT vastaa liikenne- ja ilmastotavoitteisiin

Kouvola RRT on Suomen ainoa EU:n liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali ja osa Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä. Rakenteilla olevalla alueella Kouvolan logistiikan palvelutaso nostetaan vastaamaan EU:n tavoitteita. TEN-T-ydinverkko tulee toteuttaa EU-tasolla määritettyyn palvelutasoon vuoteen 2030 mennessä.

Hanke vastaa myös ilmastotavoitteisiin. EU:n yhtenä tavoitteena on, että yli 300 km:n pituiset maanteiden tavarankuljetukset siirretään muihin liikennemuotoihin, kuten rautatie- tai vesiliikenteeseen. Tavoitteena on 30 prosentin siirtymä vuoteen 2030 mennessä ja yli 50 prosentin siirtymä vuoteen 2050 mennessä. Tulevaisuudessa konttijunaliikenne tulee lisääntymään.

Liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät, kun kuljetuksia siirtyy raiteille. Suomi on myös sitoutunut edistämään hiilineutraalisuutta Liikenne 12 -ohjelmassa. Konttijunaliikenteessä yhdistyvät kuljetusten nopeus ja ekologinen kestävyys.

Caterpillari talvisella RRT-kentällä helmikuussa 2021.
Lumisella työmaalla kaivinkoneet ja taustalla raiteilla kulkeva tavarajuna.
Intermodaaliterminaalin kentän työmaata tammikuussa 2021.

Reitti Aasian ja Euroopan välillä

Kouvola on logistiikan solmukohta ja tarjoaa konttiliikenteelle kilpailukykyisen kuljetuskäytävän raiteilla Aasian ja Euroopan välillä. Eurooppa-tasoinen pääyhteys Venäjälle kulkee Vaalimaan (tie) ja Vainikkalan (rata) kautta. Rautatie- ja maantieterminaalihanke Kouvola RRT on osa Railgate Finlandin, Kouvolan ja Aasian välisen konttijunayhteyden kehittämistä ja markkinointia.

Kouvola on ainoa liikenteen ydinverkon (TEN-T eli Trans European Network – Transport) rautatie- ja maantieterminaalipaikkakunta Suomessa. Kansainväliseltä merkittävyydeltään Kouvola RRT on rinnasteinen HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamien sekä Helsingin ja Turun lentokenttien kanssa.

Päivitetty 25.2.2021