+
-+

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu tarkoittaa maankäytön, rakennusten sijoittelun ja toimintojen suunnittelua. Siihen kuuluu mm. kehittämistä, suojelua, säilyttämistä, elvyttämistä ja edistämistä, jota tehdään sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten päämäärien saavuttamiseksi Kouvolassa.

Kaupunkisuunnittelu ohjaa maankäyttöä maapolitiikan ja kaavoituksen keinoin. Lähtökohdat vuosittaisille kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle ja investointiohjelmille tuottaa maankäytön toteuttamisohjelma

Kärkihankkeitamme ovat:

Asuntomessut 2019
Keskustan kehittäminen
Kullasvaaran logistiikka-alueen laajennus

Kaupunkiympäristön erityiskysymysten huomioimiseksi järjestämme tarvittaessa suunnittelukilpailuja alueen toteuttamisvaihtoehtojen havainnollistamiseksi.

Kouvolan ydinalueen sekä Kuusankosken rakennus- ja kaavoitusperinnöstä kerrotaan Kouvolan kaupunkisuunnittelun historiassa.

Yhteystiedot