+
-+ Tulosta

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelu tarkoittaa maankäytön, rakennusten sijoittelun ja toimintojen suunnittelua. Siihen kuuluu mm. kehittämistä, suojelua, säilyttämistä, elvyttämistä ja edistämistä, jota tehdään sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten päämäärien saavuttamiseksi Kouvolassa.

Kaupunkisuunnittelu ohjaa maankäyttöä maapolitiikan ja kaavoituksen keinoin. Lähtökohdat vuosittaisille kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle ja investointiohjelmille tuottaa maankäytön toteuttamisohjelma

Kärkihankkeitamme ovat:

Asuntomessut Kouvolassa 2019 Keskustan kehittäminen Kullasvaaran logistiikka-alueen kehittäminen

Kaupunkiympäristön erityiskysymysten huomioimiseksi järjestämme tarvittaessa suunnittelukilpailuja alueen toteuttamisvaihtoehtojen havainnollistamiseksi.

Kouvolan ydinalueen sekä Kuusankosken rakennus- ja kaavoitusperinnöstä kerrotaan Kouvolan kaupunkisuunnittelun historia -sivulla.

Yhteystiedot