Kaupunkistrategia kertoo,

…miksi kaupunki on olemassa (missio)?

Missio

Kaupunkikonsernin tehtävä on tukea yhteistä toimintaa elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvuun. Nykyajan kaupunkistrategia on yhteisöstrategia, joka yhdistää monet toimijat: viranomaiset, koulutuksen järjestäjät, yrittäjät, kansalaiset ja yhdistykset. 

…mihin yhdessä pyritään (visio)?

Visio 2030

Kouvola on kasvualusta – mahdollisuus uusille avauksille ja uudelle kasvulle. Kasvetaan hyvään suuntaan uskaltavasti, rohkeasti ja innostavasti. Vuonna 2030 meitä on täällä Kouvolassa 90 000 asukasta.

…millaisin hankkein tähän päästään (kasvukärjet)?

Kasvukärjet

Kaikista pidetään huolta, mutta kasvulla on oltava kärjet!
Kasvukärjet ovat:

  • Lasten kasvu: fokuksena perhearki
  • Nuorten kasvu: fokuksena koulutus
  • Yritysten kasvu: fokuksena logistiikka

Kasvukärjet tarvitsevat toteutuakseen uutta toimintaa ja uudenlaisia kasvualustoja. Kasvualusta kaupunkikonsernin osalta tarkoittaa, että investoimme tiettyihin perusrakenteisiin, jonka yhteyteen yritykset tuodaan innokkaasti yhdessä tuottamaan uudet palvelut, esimerkiksi Kimolan kanavan olosuhteisiin. 

…mitä muuta täällä yhdessä tehdään seuraavat viisi vuotta (strategiaohjelmat)?

Strategiaohjelmat

  • strategiaohjelmat kuvaavat etenemisen tavoitteet viisivuotiskausittain.
  • Ne osoittavat yhteistyön perustana olevat sovitut toimenpiteet ja toimintaperiaatteet.
  • Kaupunkistrategian toteutusta aikataulutetaan Elinvoiman kasvu -ohjelmassa ja Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmassa.

…mikä tunne ohjaa meitä eteenpäin, kun sanat eivät riitä (arvot)?

Arvoista emme tingi! 

Kaupunkilaisen paras:Toimimme toistemme parhaaksi. Teemme Kouvolasta kaupungin, jossa kaikki viihtyvät ja voivat hyvin.

Vastuullinen yhteistyö: Teemme Kouvolasta yhteisön, jossa ihmiset luottavat toisiinsa.

Luotettavuus ja turvallisuus: Kaupunki on luotettava ja turvallinen yhteistyökumppani ja palvelualusta. Toimintamme on läpinäkyvää ja ennustettavaa. Teemme päätökset johdonmukaisesti ja linjakkaasti.

Rohkea uudistuminen: Tartumme rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin. Näin kaupunkimme pysyy kiinnostavana, kehittyvänä ja elinvoimaisena.

Tavoitteellisuus ja tehokkuus:  Meillä on yhteinen näkemys tavoitteista, nopea päätöksenteko sekä vastuullinen ja valtuuttava johtamistapa.

Forsell Tuukka

Apulaiskaupunginjohtaja
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206159333
0404899333
Konsernipalvelut
Kaupungintalo

Valtonen Katariina

Kehittämispäällikkö
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206157033
0400349920
Kaupungistrategia
Kaupungintalo

Kolari Liisa

Kehittämispäällikkö
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0206158026
0405957260
Kaupungistrategia
Kaupungintalo

Päivitetty 10.11.2021

Sivun alkuun