Kouvolan kaupunki kehittää palvelujaan hankkeiden avulla. Kouvolan kaupungin kärkihankkeita ovat Käyrälammen kehittäminen ja yritystonttien lisääminen. Muita Kouvolalle keskeisiä hankkeita ovat Itärata ja Kimolan kanavan palvelutuotannon kehittäminen. Kouvola RRT on valmis ja tarjoaa moderneja logistiikkapalveluja.

Käyrälammen kehittäminen

Kouvolan kaupunki kehittää Käyrälammen aluetta tavoitteenaan parantaa virkistyskäytön ja matkailuelinkeinon edellytyksiä entisestään. Matkailuelinkeinoa tukemalla luodaan yrityksille uusia toiminta- ja työllistämismahdollisuuksia ja parannetaan alueen palvelutarjontaa ympärivuotisesti. Investointeja edistämällä Käyrälammen alueesta on tavoitteena kehittää yksi Kouvolan vetovoimaisimmista matkailukohteista ja nostaa alueen tunnettuutta, mikä tuo lisäarvoa Kouvolan imagolle vehreänä kaupunkina.

Virkistyskäytön rakenteiden toteuttaminen mahdollistaa aiempaa paremmat ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet Käyrälammella. Luontoliikunta ja ulkoilmaharrastukset tukevat hyvinvointia ja parantavat kaupunkilaisten mahdollisuuksia aktiiviseen elämään. Käyrälammesta tulee monipuolinen vapaa-ajankeskus, jossa on tarjolla virkistysmahdollisuuksia vesiurheilusta pallopeleihin ja auringonotosta metsäretkiin.

Lue lisää Käyrälammen kehittämishankkeesta.

Ilmakuva Käyrälammen alueesta kesällä. Käyrälampi, uimaranta, vesipuisto, metsää, parkkipaikkoja.

Kärkihanke luo paikkoja yritystoiminnalle

Yritystontit-kärkihankkeessa kaupunki kasvattaa omaa tonttitarjontaansa sujuvien liikenneyhteyksien varsilla. Tontit palvelevat esimerkiksi teollisuuden, kaupallisten palveluiden ja logistiikan toimijoita. Yritystontteja on tarjolla eri puolilla kaupunkia nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita varten.

Kaupunki hankkii maata, laatii ajanmukaisen asemakaavan ja varustaa alueen yhdyskuntatekniikalla tarpeiden mukaan. Tänä vuonna infraa rakennetaan Teholan alueella. Hankkeen muita kohteita ovat Korjalan ja Jokelan yritysalueet, asemanseutu, Tervaskangas sekä Hiivuri.

Kartta - ei saavutettava

Rautatie- ja maantieterminaali RRT

Suomen ensimmäinen kuivasatama Kouvola RRT on valmis. Sen erikoisuutena on mahdollisuus käsitellä jopa yli kilometrin mittaisia konttijunia. Intermodaaliterminaalialueella tarjotaan open access -periaatteella kaikille avointa, yhdenvertaista ja syrjimätöntä palvelua. Terminaali mahdollistaa uusia logistiikan palveluja ja parantaa alueen yritysten pääsyä markkinoille ja osaksi logistiikkaketjua.

Kouvolan RR-terminaalin rakenntaminen Kullasvaaraan on käynnissä.

Kouvola RRT on Suomen ainoa EU:n liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali ja osa Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä.
Lue lisää RRT-hankkeesta

Päivitetty 29.2.2024

Sivun alkuun