Kouvolan kaupunki kehittää palvelujaan hankkeiden avulla. Kouvolan kaupungin kärkihankkeita ovat Asuntomessut 2019, Kouvola RRT-hanke sekä Kimolan kanava.

Asuntomessut Kouvolassa 2019 kirkastaa kuvaa Kouvolasta edullisena ja viihtyisänä asuinpaikkana hyvien liikenneyhteyksien varrella palvelujen ja luonnon läheisyydessä. Hanke lisää Kouvolan kiinnostavuutta asuin- ja työssäkäyntipaikkakuntana sekä vapaa-ajan matkailun kohteena.

""

Asuntomessut on jaettu neljään teemaviikkoon. Harrastusten viikolla nostetaan esiin eniten suosiota kasvattaneita harrastuksia, sisustamisen viikolla pohditaan, kuinka sisustukset kestävät aikaa ja kulutusta ja remppaviikolla saa esimerkiksi asiantuntevaa neuvontaa omia remonttihankkeita varten. Kouvolan asuntomessualueen erikoispiirre on sen jo olemassa oleva historia – usein messut luovat uuden asuntoalueen, jonka historia vasta alkaa kehittyä. Kouvolassa messujen viimeinen viikko keskittyykin Pioneeripuiston historiaan, mutta kääntää katseet myös suomalaisen asumisen tulevaisuuteen.

Lue lisää Asuntomessuista

Kouvola RRT

Kouvola RRT -hanke tuo uuden konseptin logistiikkaan. Tehola-Kullasvaaran alueelle rakentuu entistä vahvempi logistiikkakeskittymä ja rautatie- ja maantieterminaali. Sen erikoisuutena on mahdollisuus käsitellä jopa yli kilometrin mittaisia konttijunia. Kouvolan RR-terminaalin rakentaminen aloitettiin vuoden 2019 alussa. Terminaali rakennetaan vaiheittain.

Rautatie- ja maantieterminaalin rakennustyömaa Kouvolassa.
Rautatie- ja maantieterminaalin rakentaminen Kouvolassa on käynnistynyt. Voit seurata rakentamisen etenemistä raksakamerasta.

Kouvolasta muodostuu kilpailukykyinen kuljetuskäytävä Aasian ja Pohjois-Eurooppan välille raiteilla. Jo nyt Kouvolassa on Pohjois-Euroopan paras logistiikkakeskus ja Suomen ainoa Euroopan liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali.

Lue lisää RRT-hankkeesta

Kimolan kanava

Kimolan kanavan rakennustöitä 18.6.2019. (Kuvaus: Tuomo Mäläskä/ Kouvolan kaupunki)

Kimolan kanava avaa yhtenäisen, yli neljänsadan kilometrin vesitieyhteyden Kouvolasta Päijänteen kautta Lahteen ja Jyväskylän kautta edelleen Pielavedelle. Kanavan erityispiirteitä tulevat olemaan ainutlaatuinen kalliotunneli sekä kahdentoista metrin sulutuskorkeus.

Kanavan rakentaminen tuo uusia mahdollisuuksia sisävesiliikenteen kehittämiseen Kouvolan seudulla. Satamapalvelujen kehittäminen Pyhäjärven pohjoisosiin on aloitettu yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Kouvolan kehitysyhtiö Kinno auttaa yrittäjiä hyödyntämään kanavan tarjoamia mahdollisuuksia.

Rakennustyöt Kimolan kanavalla ovat käynnissä. Arvioitu valmistumisajankohta on vuoden 2019 loppuun mennessä, jolloin kanava olisi auki veneilykaudella 2020.
Kimolan kanavan rakentamisen etenemistä voi seurata Väylän sivuilta.

Ydinkeskustan kehittäminen

Kouvolan ydinkeskustan kävelykatu Manski on saanut täydellisen kasvojenkohotuksen. Lisäksi sekä Manskin että muiden keskustan vilkkaimpien katujen kausivalaistusta on uudistettu. Parhaillaan parannetaan matkakeskuksen ympäristöä, lisätään liityntäpysäköintialueita, sekä uusitaan Kiskokadun liikennejärjestelyjä.

Ydinkeskustan osayleiskaavatyö on edennyt ehdotusvaiheeseen ja siihen liittyen on laadittu keskustan virkistysalueiden kehittämissuunnitelma, joka antaa suuntaviivat muun muassa Urheilupuiston kehittämiselle. Keskustan kehittämisen pääpaino lähivuosina tulee olemaan sen toiminnallisessa kehittämisessä.

Lue lisää ydinkeskustan kehittämisestä

Päivitetty 1.7.2019