Kouvolan kaupunki kehittää palvelujaan myös hankkeiden avulla. Kouvolan kaupungin kärkihankkeita ovat Asuntomessut 2019, Kouvola RRT-hanke sekä Kimolan kanava.

Asuntomessut Kouvolassa 2019 kirkastaa kuvaa Kouvolasta edullisena ja viihtyisänä asuinpaikkana hyvien liikenneyhteyksien varrella palvelujen ja luonnon läheisyydessä. Hanke lisää Kouvolan kiiinnostavuutta asuin- ja työssäkäyntipaikkakuntana sekä vapaa-ajan matkailun kohteena.

Kouvola RRT -hanke tuo uuden konseptin logistiikkaan. Tehola-Kullasvaaran alueelle rakentuu tulevaisuudessa entistä vahvempi logistiikkakeskittymä ja rautatie- ja maantieterminaali. Sen erikoisuutena on mahdollisuus käsitellä jopa yli kilometrin mittaisia konttijunia.Kouvolasta muodostuu kilpailukykyinen kuljetuskäytävä Aasian ja Pohjois-Eurooppan välille raiteilla. Jo nyt Kouvolassa on Pohjois-Euroopan paras logistiikkakeskus ja Suomen ainoa Euroopan liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali.

Kimolan kanava avaa yhtenäisen, yli neljänsadan kilometrin vesitieyhteyden Kouvolasta Päijänteen kautta Lahteen ja Jyväskylän kautta edelleen Pielavedelle. Kanavan erityispiirteitä tulevat olemaan ainutlaatuinen kalliotunneli sekä kahdentoista metrin sulutuskorkeus. Kanavan on tarkoitus olla valmis veneilykaudelle 2019. Kanavan rakentaminen tuo uusia mahdollisuuksia sisävesiliikenteen kehittämiseen Kouvolan seudulla.

Päivitetty 23.1.2019