Kouvolan kaupunki kehittää palvelujaan hankkeiden avulla. Kouvolan kaupungille keskeisiä hankkeita ovat Kouvola RRT-hanke, Käyrälammen kehittäminen sekä Itärata.

Kouvola RRT

Vahvasta vahvemmaksi logistiikassa. Kaupunki luo yrittäjille ja uusille toimijoille puitteita kasvattaa liiketoimintaansa logistiikan alalla.

Kouvola RRT:n myötä Tehola-Kullasvaaran alueelle rakentuu entistä vahvempi logistiikkakeskittymä ja rautatie- ja maantieterminaali. Sen erikoisuutena on mahdollisuus käsitellä jopa yli kilometrin mittaisia konttijunia. Kouvolan RR-terminaalin rakentaminen aloitettiin vuoden 2019 alussa. Terminaali rakennetaan vaiheittain.

Kouvolan RR-terminaalin rakenntaminen Kullasvaaraan on käynnissä.

Kouvolasta muodostuu kilpailukykyinen kuljetuskäytävä Aasian ja Pohjois-Eurooppan välille raiteilla. Jo nyt Kouvolassa on Pohjois-Euroopan paras logistiikkakeskus ja Suomen ainoa Euroopan liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali. Lue lisää RRT-hankkeesta

Käyrälammen kehittäminen

Kouvolan kaupunki kehittää Käyrälammen aluetta tavoitteenaan parantaa virkistyskäytön ja matkailuelinkeinon edellytyksiä entisestään. Matkailuelinkeinoa tukemalla luodaan yrityksille uusia toiminta- ja työllistämismahdollisuuksia ja parannetaan alueen palvelutarjontaa ympärivuotisesti. Investointeja edistämällä Käyrälammen alueesta on tavoitteena kehittää yksi Kouvolan vetovoimaisimmista matkailukohteista ja nostaa alueen tunnettuutta, mikä tuo lisäarvoa Kouvolan imagolle vehreänä kaupunkina.

Virkistyskäytön rakenteiden toteuttaminen mahdollistaa aiempaa paremmat ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet Käyrälammella. Luontoliikunta ja ulkoilmaharrastukset tukevat hyvinvointia ja parantavat kaupunkilaisten mahdollisuuksia aktiiviseen elämään. Käyrälammesta tulee monipuolinen vapaa-ajankeskus, jossa on tarjolla virkistysmahdollisuuksia vesiurheilusta pallopeleihin ja auringonotosta metsäretkiin.

Lue lisää Käyrälammen kehittämishankkeesta.

Ilmakuva Käyrälammen alueesta kesällä. Käyrälampi, uimaranta, vesipuisto, metsää, parkkipaikkoja.

Päivitetty 14.1.2022

Sivun alkuun