Kouvolan kaupunki kehittää palvelujaan hankkeiden avulla. Kouvolan kaupungin kärkihankkeita ovat Kouvola RRT-hanke sekä Kimolan kanava.

Kouvola RRT

Vahvasta vahvemmaksi logistiikassa. Kaupunki luo yrittäjille ja uusille toimijoille puitteita kasvattaa liiketoimintaansa logistiikan alalla.

Kouvola RRT:n myötä Tehola-Kullasvaaran alueelle rakentuu entistä vahvempi logistiikkakeskittymä ja rautatie- ja maantieterminaali. Sen erikoisuutena on mahdollisuus käsitellä jopa yli kilometrin mittaisia konttijunia. Kouvolan RR-terminaalin rakentaminen aloitettiin vuoden 2019 alussa. Terminaali rakennetaan vaiheittain.

Rautatie- ja maantieterminaalin rakennustyömaa Kouvolassa.
Kouvolan RR-terminaalin rakenntaminen Kullasvaaraan on käynnissä.

Kouvolasta muodostuu kilpailukykyinen kuljetuskäytävä Aasian ja Pohjois-Eurooppan välille raiteilla. Jo nyt Kouvolassa on Pohjois-Euroopan paras logistiikkakeskus ja Suomen ainoa Euroopan liikenteen ydinverkon rautatie- ja maantieterminaali. Lue lisää RRT-hankkeesta

Kimolan kanava

Kimolan kanava avaa yhtenäisen, yli neljänsadan kilometrin vesitieyhteyden Kouvolasta Päijänteen kautta Lahteen ja Jyväskylän kautta edelleen Pielavedelle. Kanavan erityispiirteitä tulevat olemaan ainutlaatuinen kalliotunneli sekä kahdentoista metrin sulutuskorkeus.

Kanavan rakentaminen tuo uusia mahdollisuuksia sisävesiliikenteen kehittämiseen Kouvolan seudulla. Satamapalvelujen kehittäminen Pyhäjärven pohjoisosiin on aloitettu yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Kouvolan kehitysyhtiö Kinno auttaa yrittäjiä hyödyntämään kanavan tarjoamia mahdollisuuksia.

Rakennustyöt Kimolan kanavalla ovat loppusuoralla ja kanava avattiin veneilykaudelle 2020.
Kimolan kanavan rakentamisen etenemistä voi seurata Väylän sivuilta.

Ydinkeskustan kehittäminen

Kouvolan ydinkeskustan kävelykatu Manski on saanut täydellisen kasvojenkohotuksen. Lisäksi sekä Manskin että muiden keskustan vilkkaimpien katujen kausivalaistusta on uudistettu. Parhaillaan parannetaan matkakeskuksen ympäristöä, lisätään liityntäpysäköintialueita, sekä uusitaan Kiskokadun liikennejärjestelyjä.

Ydinkeskustan osayleiskaavatyö on edennyt ehdotusvaiheeseen ja siihen liittyen on laadittu keskustan virkistysalueiden kehittämissuunnitelma, joka antaa suuntaviivat muun muassa Urheilupuiston kehittämiselle. Keskustan kehittämisen pääpaino lähivuosina tulee olemaan sen toiminnallisessa kehittämisessä. Lue lisää ydinkeskustan kehittämisestä

Päivitetty 4.1.2021