+
-+ Tulosta

Taajamametsät ovat kouvolalaisten lähimetsiä, ulkoilu- ja virkistysmetsiä sekä suojametsiä. Niiden hoidon tavoitteena on monipuolisen ja viihtyisän maiseman kehittäminen ja ylläpito, ei taloudellisen voiton tavoittelu puuntuotannolla. Kouvolan kaupunki omistaa noin 3900 hehtaaria talous- ja taajamametsää.

Metsien merkitys kaupunkikuvaan on suuri. Ne liittävät eri alueet ympäröivään luontoon ja parantavat viihtyvyyttä. Ulkoilu- ja virkistysalueina taajamametsien käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime aikoina. Myös koulujen opetuskohteena ja luontopolkuina ne antavat uusia virikkeitä kuntalaisille.

Osallistavaa metsäsuunnittelua

Kouvolan kaupunki kehittää metsiensä hoitoa ja suunnittelua. Kehittämisen pohjaksi määritellään erilaisten metsäalueiden käyttötarpeita ja hoitotoimenpiteitä metsien käyttäjien eli kaikkien kuntalaisten tarpeista ja toiveista lähtien.

Mitä on metsäsuunnittelu?

Metsäsuunnittelulla tarkoitetaan kaupungin omistamien metsien hoitotoimenpiteiden suunnittelua. Hoidon tavoitteena on kasvattaa elinvoimaisia, eri-ikäisiä ja monimuotoisia metsiä, joissa puuston käsittely on pienimuotoista.

Suunnittelussa kuunnellaan asukkaita järjestämällä maastokatselmuksia, asukasiltoja ja kyselyitä. Metsänhoitosuunnitelmat tulevat myös aina asukkaiden nähtäville ja kommentoitavaksi.

Suunnitelmia laaditaan alueille kymmenvuotiskausittain. Vuonna 2018 työn alla on keskusta-alueen metsäsuunnitelma. Suunnitelmaa varten järjestetään eri toimijoiden intressejä yhteensovittava ja metsien käyttöä ja hoitoa kehittävä työpaja sekä kaikille avoin kokemuskävely. Lisäksi peruskoululaiset ja metsäeskarilaiset tekevät omatoimisia metsäkävelyitä, joiden havaintoja käytetään suunnittelun tukena. Lue lisää metsäsuunnittelusta Kouvolassa!

Metsänhoitotoimenpiteet

Taajamametsiä hoidetaan jatkuvasti. Töitä tehdään eri puolilla kaupunkia niin, että kaupunkiympäristön ja asukkaiden tarpeet otetaan huomioon.

Katso voimassa olevat taajamametsien hoitokohteet tästä.

Taajamametsien hoitoperiaatteet

Kaupungin omistamia taajamametsiä hoidetaan taajamametsien hoitoperiaatteiden mukaisesti. Periaatteet linjaavat, mihin kaupungin taajamametsien hoidolla pyritään. Samalla se toimii oppaana metsissä työskenteleville.

Lue lisää taajamametsien hoitoperiaatteista!

Tässä on  kuva jossa metsätyökone ja lapsiaKorian 4c luokka tutustumassa Korian Pioneeripuiston talvihakkuisiin 8.3.2016

Pyydä aina lupa tulen teolle!

Kaupungin taajamametsissä on luvaton tulen teko kielletty, sillä se voi johtaa suuriinkin vahinkoihin.

Tervaskankaan metsäpalon jälkiäTervaskankaan maastopalo toukokuussa 2018.

Yhteystiedot

Kirsi Hokkanen
Metsätalousinsinööri
020 615 7754
kirsi.hokkanenkouvola.fi
Ismo Huotari
Metsäsuunnittelija
020 615 1390
ismo.huotarikouvola.fi
Tekniikka- ja ympäristötalo
020 615 11
Valtakatu 33
PL 32
45701
Kuusankoski

Vaaralliset puut

Katupäivystys
020 615 4690

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme