+
-+ Tulosta

Kouvolan kaupungin omistamat metsät ovat luokiteltu talous- ja taajamametsiksi, joita on noin 3 900 hehtaaria. Taajamametsät ovat lähimetsiä, ulkoilu- ja virkistysmetsiä sekä suojametsiä.

Metsien merkitys kaupunkikuvaan on suuri. Ne liittävät eri alueet ympäröivään luontoon ja parantavat viihtyvyyttä. Ulkoilu- ja virkistysalueina taajamametsien käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime aikoina. Myös koulujen opetuskohteena ja luontopolkuina ne antavat uusia virikkeitä kuntalaisille.

Taajamametsien käsittely poikkeaa talousmetsistä huomattavasti. Ensisijaisena tavoitteena on monipuolisen ja viihtyisän maiseman kehittäminen ja ylläpito. Taajama- ja virkistysalueiden luonnonhoidon tavoitteena ei ole saada taloudellista voittoa puuntuotannosta.

Metsäsuunnittelu

Metsäsuunnittelulla tarkoitetaan kaupungin omistamien metsien hoitotoimenpiteiden suunnittelua. Hoidon tavoitteena on kasvattaa elinvoimaisia, eri-ikäisiä ja monimuotoisia metsiä, joissa puuston käsittely on pienimuotoista.

Suunnittelussa kuunnellaan asukkaita järjestämällä maastokatselmuksia, asukasiltoja ja kyselyitä. Metsänhoitosuunnitelmat tulevat myös aina asukkaiden nähtäville ja kommentoitavaksi.

Suunnitelmia laaditaan alueille kymmenvuotiskausittain. Vuonna 2018 työn alla ovat keskusta-alueen ja Anjalankosken alueen metsäsuunnitelmat. Lue lisää!

Nähtävillä olevat maisematyöluvat

Ilmoitus maisematyölupahakemuksien vireilletulosta naapurien kuulemiseksi

Kouvolan kaupunki hakee maisematyölupia taajamametsien hoitokohteille Kouvolan Mielakassa sekä Kouvolan, Kuusankosken, Inkeroisten, Valkealan ja Elimäen taajamissa.

Maisematyölupahakemukset liitteineen ovat nähtävillä 23.5 – 6.6.2018 Tekniikka- ja ympäristötalossa (2.krs), osoitteessa Valtakatu 33, Kuusankoski sekä tällä sivulla.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisena Kouvolan rakennusvalvontaan viimeistään 6.6.2018. Mikäli osallinen ei määräajan kuluessa ole jättänyt muistutusta katsotaan, ettei osallisella ole asiaan huomauttamista ja asian käsittely etenee.

Maisematyölupaa haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisesti. Tämä kuulutus on samalla MRL 133§:n ja MRA 65 § mukainen naapurien kuuleminen.

Lisätietoja asiasta antaa metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen p. 02061 57754 tai metsäsuunnittelija Ismo Huotari 02061 51390.

Kouvolassa 23.5.2018 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut, Maaomaisuus ja paikkatieto

Mielakan maisematyölupahakemus [pdf, 609 KB]

  • Junaradan ja Uudismaankadun välisen metsäalueen hoito hyväksytyn metsänhoitosuunnitelman [pdf, 4 MB] mukaisesti (Tela 9.1.2017) . Lue lisää Mielakan metsäsuunnittelusta tästä.

Kouvolan, Elimäen, Inkeroisten, Valkealan ja Kuusankosken taajamien maisematyölupahakemus

  • Kouvolan Lehtomäessä ja Pikku-Palomäessä [pdf, 2 MB] kaadetaan haittaavia puita kuntopolun varresta Kumputien pohjoispuolelta sekä Salmentöyryntien ja Lahdentien väliseltä alueelta.
  • Kouvolan Viitakummussa [pdf, 2 MB] poistetaan suuria ja huonokuntoisia puita asutuksen läheltä.
  • Kuusankosken Puistomaassa [pdf, 1 MB] kaadetaan kiinteistöjä haittaavaa lehtipuustoa Puistoraitin ja Valtakadun risteyksestä (punaisella katkoviivalla rajattu alue kartalla).
  • Kuusankosken Tähteessä [pdf, 2 MB] kaadetaan suuria ja huonokuntoisia puita Väkkäräntien tonttien takaa asukkaiden aloitteesta.
  • Korian Napanrinteessä [pdf, 2 MB] kaadetaan asutusta haittaavia ja huonokuntoisia puita asukkaiden pyynnöstä.
  • Valkealan Jokelassa [pdf, 1 MB] harvennetaan nuorta männikköä rakentamattomilta teollisuustonteilta.
  • Elimäen Vaskivuorella [pdf, 2 MB] kaadetaan puita kuntopolun varresta sekä huonokuntoisia puita asutuksen lähimetsistä. Asukkaat ovat pyytäneet ulkoilureitin kunnostamista.
  • Inkeroisten Veikkolassa [pdf, 2 MB] harvennetaan asuinalueen lähimetsiä ja poistetaan vanhoja ja huonokuntoisia puita.

Metsänhoitotoimenpiteet

Taajamametsiä hoidetaan jatkuvasti. Töitä tehdään eri puolilla kaupunkia niin, että kaupunkiympäristön ja asukkaiden tarpeet otetaan huomioon.

Katso voimassa olevat taajamametsien hoitokohteet tästä.

Taajamametsien hoitoperiaatteet

Kaupungin omistamia taajamametsiä hoidetaan taajamametsien hoitoperiaatteiden mukaisesti. Periaatteet linjaavat, mihin kaupungin taajamametsien hoidolla pyritään. Samalla se toimii oppaana metsissä työskenteleville.

Lue lisää!

Tässä on  kuva jossa metsätyökone ja lapsiaKorian 4c luokka tutustumassa Korian Pioneeripuiston talvihakkuisiin 8.3.2016

Pyydä aina lupa tulen teolle!

Kaupungin taajamametsissä on luvaton tulen teko kielletty, sillä se voi johtaa suuriinkin vahinkoihin. Kuva Tervaskankaan maastopalosta toukokuulta 2018.

Tervaskankaan metsäpalon jälkiä

Yhteystiedot

Kirsi Hokkanen
Metsätalousinsinööri
020 615 7754
kirsi.hokkanenkouvola.fi
Ismo Huotari
Metsäsuunnittelija
020 615 1390
ismo.huotarikouvola.fi
Tekniikka- ja ympäristötalo
020 615 11
Valtakatu 33
PL 32
45701
Kuusankoski

Vaaralliset puut

Katupäivystys
020 615 4690

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme