Kymijoen ulkoilureitti Kouvolassa on valittu Vuoden 2021 Kuntatekniikan saavutukseksi

Suomen Kuntatekniikan yhdistys SKTY ry on valinnut Kouvolaan valmistuvan Kymijoen ulkoilureitin vuoden 2021 Kuntatekniikan saavutukseksi. 25 km pituinen virkistysreitti kiertää Kouvolan keskeisen kaupunkialueen ja lisää Kymijoen saavutettavuutta sekä vastaa virkistysreittien kasvavaan kysyntään.

Neljä naista Kymijoen ulkoilureitille rakennetulla kävelysillalla. Taustalla näkyy Kymijoki-

Kuntatekniikan saavutus

Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY ry myöntää vuosittain Kuntatekniikan saavutus -tunnustuksen kunnalle tai muulle organisaatiolle, joka on edistänyt merkittävästi hankkeen, toimintatavan tai innovaation avulla laadukkaampaa, turvallisempaa ja viihtyisämpää rakennettua ympäristöä.

Suomen kuntatekniikan saavutukset valitsee lehdistöstä koottu raati ja saavutuksia on jaettu jo kymmenien vuosien ajan. Nykyisin saavutukset jaetaan rakennushankkeisiin sekä kehityshankkeisiin. Tällä kertaa rakennushanke -sarjaan tuli yhteensä kymmenen ehdotusta, joista raati valitsi tunnustuksen saajaksi Kymijoen ulkoilureitin.

Kymijoen ulkoilureitti on lehdistöraadin mielestä esimerkillinen rakennushanke ja sen ansioita on perusteltu seuraavasti: ”Verrattain pienellä panostuksella on saatu suuri lisäarvo kuntalaisille ja Kouvolassa vieraileville. Reitti on pitkä, mutta sen voi kiertää eri jaksoissa. Keski-Euroopassa on paljon tämänkaltaisia turvallisia ja ympäristön kulumisen huomioivia virkistysreittejä, koska siellä ole jokamiehen oikeuksia. Tämänkaltaiset virkistysreitit tarjoavat yrityselämälle mahdollisuuksia uusien palveluiden kehittämiseen myös Suomessa. Kymijoki on alueena historiallinen, ajatellaanhan sen olevan Suomen virta. Joen tunnettuus kasvaa reitin myötä selvästi.”

Kymijoen ranta-alueita virkistyskäyttöön

Kymijoen ulkoilureitin suunnittelu on käynnistetty kymmenisen vuotta sitten osana Kouvolan ydinkeskustan kehittämistä ja viher- ja virkistysalueiden saavutettavuuden parantamista keskusta-alueella. Keskeisenä tavoitteena reitin suunnittelussa on ollut Kymijoen ranta-alueiden hyödyntäminen virkistyskäyttöön aiempaa tehokkaammin. Lähtökohtana suunnittelussa on ollut muodostaa rengasreitti, joka kiertää keskeiset tiiviin kaupunkirakenteen alueet eli Kouvolan ydinkeskustan, Kuusankosken ja Korian. Tällä alueella asuu pääosa Kouvolan väestöstä.

Reitti hyödyntää olemassa olevia kevyen liikenteen väyliä, metsäteitä ja yksityisteitä, mutta myös kokonaan uutta reittiä on rakennettu noin 4 km matkalla. Uudet reitinosat koostuvat kivituhkapintaisista poluista, pitkospuista, ojanylityssilloista ja portaista. Reitti on kierrettävissä kävellen ja pyörällä. Portaita ja kapeita pitkospuita sisältävät reitinosat on mahdollista kiertää pyörällä kuljettaessa. Reitin varrelle on sijoitettu taukopaikkoja ja pysäköintialueita sekä kattava opastus. Reitin suunnittelussa ja rakentamisessa on pyritty esteettömyyteen siellä, missä se pinnanmuotojen osalta on ollut mahdollista. Reitti valmistuu kokonaisuudessaan kevään 2022 aikana, kun viimeisetkin opasteet saadaan paikoilleen ja muut viimeistelytyöt tehtyä. Suurin osa reitistä on kuitenkin jo valmis ja kaupunkilaisten ahkerassa käytössä. Reitti tarjoaa kulkijalleen monipuolisia maisemia ja luontokohteita sekä avaa aivan uusia näkymiä kaupungin läpi virtaavaan Kymijokeen.

Kaksi naista kävelemässä rappuja ylös Kymijoen ulkoilureitillä. Puissa keltaisia lehtiä. Taustalla näkyy Kymijoki.

Reitin rakentamiseen on saatu valtionavustusta ja sitä on tehty useassa eri vaiheessa. Reitin toteuttamisen yhteenlasketut kustannukset ovat noin 1,6 miljoonaa euroa, joihin on saatu valtionavustusta noin 230 000 euroa.

– Kymijoen ulkoilureitti vastaa täydellisesti ja kustannustehokkaasti kaupunkilaisten tarpeisiin lähellä asuinalueita olevasta rengasmaisesta retki- ja ulkoilukohteesta. Vierailijoille se antaa monipuolisen kuvan Kouvolan luonnosta ja kulttuuriympäristöistä, kommentoi Kouvolan kaupungin tekninen johtaja Hannu Tylli.

Lisätietoja:

SKTY: Toiminnanjohtaja Ville Alatyppö, 0403345430, ville.alatyppo@hel.fi

Kouvolan kaupunki: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi, 020 615 7404 (suunnittelu), toimistoinsinööri Essi Nora, essi.nora@kouvola.fi 020 615 9179 (rakentaminen)

Kuntatekniikan saavutus -verkkosivut

Kymijoen ulkoilureitti Kouvolan verkkosivuilla

Sivun alkuun