Kymijoen ulkoilureittiä rakennetaan Lamminrannassa

Ulkoilureitin linjaus on merkitty maastoon punaisin tikuin.

Pääosin Kymijoen rantoja myötäilevä reitti muodostaa maisemallisen yhteyden ydinkeskustan, Kuusankosken keskustan ja Korian välille. Kymijoen ulkoilureitin uusin osa valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.

Kouvolan kaupunki laajentaa Kymijoen ulkoilureittiä Kuusankosken Lamminrannassa. Urakoitsijaksi valittiin kilpailutuksen jälkeen Kymen Granite Oy.

Tuleva ulkoilureitin osuus on merkitty maastoon tikuin ja tarvittavat raivaukset ja valmistelevat työt maastossa on aloitettu. Lopullinen reitti saattaa poiketa tikutetulta linjalta maastoa mukaillen siten, ettei esimerkiksi isoja puita tarvitse kaataa. Polun ulkopuolista maastoa ei vaurioiteta ja työt maastossa tehdään pääsääntöisesti pienillä koneilla.

Kolme karttaa, jossa osoitetaan ulkoilureitin osat Lamminrannassa.
Suunnitellut rakennettavat tai kunnostettava ulkoilureitin osuudet Lamminrannassa.

Urakkaan sisältyy vanhan polunpohjan kunnostamisesta sekä uuden reittiosuuden rakentamisesta. Rakennettavaan ulkoilureittiin liittyy onkipaikka, uimapaikka, taukopaikkoja ja pysäköintialueita.

Uusin osa Kymijoen ulkoilureitistä valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.

Kymijoki luo reitille maisemallisen yhteyden

Kymijoen ulkoilureitti lisää valmistuessaan Kymijoen saavutettavuutta ja virkistyskäyttöä. Pääosin Kymijoen rantoja myötäilevä reitti muodostaa maisemallisen yhteyden Kouvolan ydinkeskustan, Kuusankosken keskustan ja Korian välille.

Tavoitteena on, että reitin varrelle tulee julkisia että yksityisiä palveluja ja että se liitetään muihin lähellä oleviin reitteihin ja kohteisiin. Reitille tulee myös opastaulut ja -viitat, ja sitä tullaan markkinoimaan laajasti.

Tiedotamme erikseen, kun ulkoilureitti kokonaisuudessaan otetaan käyttöön virallisena ulkoilureittinä. Ennen sitä reitin kulkukelpoisiin osuuksiin tutustuminen ja niillä liikkuminen on käyttäjien omalla vastuulla.

Lisätietoja

maanrakennustöiden valvoja Markku Brandtell, 020 615 5445
www.kouvola.fi/kymijoenreitti

Sivun alkuun