Tulevaisuudessa Kymijoen maisemaa voi päästä ihailemaan vaikka pyöräillen joenvartta pitkin. Kymijoen ulkoilureitti tuo valmistuessaan vuonna 2020 kaivatun kevyen liikenteen yhteyden jokimaisemaan.

Reittiä on alettu rakentamaan vaiheittain vuonna 2018 hyödyntäen olemassa olevaa jalankulku- ja pyörätieverkostoa. Puuttuvat osat rakennetaan Kuusankosken ja Ruotsulan välille sekä Sääksniemeen. Kokonaan uusia reittejä rakennetaan noin neljän kilometrin matkalle.

Kymijoen ulkoilureitin kartta
Kymijoen ulkoilureitti kartalla

Kymijoki luo reitille maisemallisen yhteyden

Kymijoen ulkoilureitin on valmistuessaan vuonna 2020 tarkoitus lisätä Kymijoen saavutettavuutta ja virkistyskäyttöä. Laadukas ja monipuolinen reitti muodostaa samalla maisemallisen yhteyden Kouvolan, Kuusankosken ja Korian välille.

Tavoitteena on lisätä ensivaiheen jälkeen reitin varrelle sekä julkisia että yksityisiä palveluja ja liittää se myös muihin läheisiin reitteihin ja kohteisiin. Reitti tullaan opastamaan erikseen sitä varten suunnitelluilla opastauluilla ja -viitoilla ja sitä tullaan markkinoimaan laajasti.

Kaupunki tiedottaa erikseen reitin käyttöön ottamisesta virallisena ulkoilureittinä. Reitin kulkukelpoisiin osuuksiin tutustuminen ja niillä liikkuminen on siihen asti reitin käyttäjien omalla vastuulla.

Miten suunnittelu etenee?

Yleissuunnitelma

Kymijoen ulkoilureitin yleissuunnitelma valmistui marraskuussa 2017 ja oli teknisen lautakunnan hyväksyttävänä 13.12.2017. Yleissuunnitelma pohjautui Minna-Maija Sillanpään diplomityöhön Kymijoen kehä – rantareittisuunnitelma Kouvolaan.

Verkkokysely ulkoilureitin tarkemman suunnittelun tueksi

Vuoden 2018 alussa pidetyssä kyselyssä kerättiin asukkailta ja Kymijoen rannoilla ulkoilijoilta tarinoita ja muistoja suunnitellun ulkoilureitin varrelta ja sen läheisyydestä. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin kauniita paikkoja ja näkymiä sekä kerättiin toiveita mahdollisista uusista palvelutarpeista ulkoilureitin varrelle. Kyselyssä sai ehdottaa myös nimeä uudelle ulkoilureitille.

Kyselytietoja hyödynnetään reitin jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa, kuten opastuksessa ja reitin markkinoinnissa. Lue lisää kyselyn yhteenvedosta.

Yleissuunnitelman tarkennus

Ulkoilureitin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä yleissuunnitelman tarkennus liitteineen olivat nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten kesällä 2018. Suunnitelmasta annettiin 16 mielipidettä ja lausuntoa, joiden vastineista on koottu yhteenveto. Suunnitelma ja siitä saatu palaute vastineineen oli teknisen lautakunnan hyväksyttävänä 30.10.2018.

Reitin uusien osien tarkempi suunnittelu

Reitin suunnittelu jatkuu uusien osien osalta siten, että yleisille puisto- ja katualueille laaditaan tarkemman yleisen alueen suunnitelmat sekä kunnostussuunnitelmat.

Reitin toistaiseksi puuttuvien ja kunnostettavien osien rakentaminen alkaa kesällä 2019. Rakentaminen ja kunnostus aloitetaan Korian siltojen ja Alakylän väliseltä osuudelta, jotta asuntomessuvieraat voivat halutessaan tutustua reittiin jo ensi kesänä.

Päivitetty 13.3.2019