+
-+ Tulosta
Kouvolan ydinkeskusta lännestä

Sijainti

Tavoite

Ydinkeskustan osayleiskaava tarkoituksena on noudattaa vuonna 2013 valmistuneen Kouvolan keskustavisio 2030 suunnitelman periaatte sekä vuonna 2015 Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan sisältöä.

Ydinkeskustassa pyritään parantamaan yleiskaavan päivityksen myötä kaupunkikuvaa, täydennysrakentamisen mahdollisuuksia, pysäköintimahdollisuuksia, liikenteen sujuvuutta ja liiketoiminnan edellytyksiä.

Keskeisiä alueen suunnittelun lähtökohtia ja tavoitteita ovat:
• ydinkeskustan elinvoimaisuuden vahvistaminen
• asukas- ja työpaikkamäärän lisääminen
• maankäytön tehostaminen
• keskustan helppo saavutettavuus eri liikennemuodoilla
• kulttuuri- ja rakennushistoriallisten kohteiden arvotus
• keskustatoimintojen monipuolistaminen
• kaupallisten palveluiden kehittäminen
• liikenneverkon ja pysäköintijärjestelyjen toimivuuden parantaminen
• kaupunkikuvan ja rakennetun ympäristön laadun parantaminen ja eheyttäminen
• kaupunkiluonnon ja viherympäristöjen turvaaminen ja kehittäminen
• aseman seudun kehittäminen

Kaavan on tarkoitus olla yksityiskohtainen aluevarausyleiskaava ja se on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen suunnittelua määrittämällä mm. alueen pääkäyttötarkoitukset ja katuverkon.

Kaavoitusprosessi valmisteluvaiheessa

Suunnitelman eteneminen

ALOITUSVAIHE

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä tutustumista ja mielipiteen esittämistä varten 23.12.2015-31.1.2016 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2.kerros) ja kaupungin Internet-sivuilla www.kouvola.fi/ydinkeskustaoyk.

Yleisötilaisuus

Kaavan OAS:aa esiteltiin yleisötilaisuudessa maanantaina 18.1.2016 klo 17.30 Lasipalatsin Viiraamossa.

Selvitykset

Suunnittelun tueksi on valmisteltu lukuisia eri selvityksiä, jotka on luettavissa sivun liitetiedostoista.

Tekninen lautakunta

Kaavaluonnos oli Teknisen lautakunnan käsittelyssä 24.4.2018 (pöytäkirja). Lautakunta hyväksyi luonnoksen ja asetti sen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi.

VALMISTELUVAIHE

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Kaava-aineisto on nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 2.5.-3.6.2018 Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä tällä kaavan omalla verkkosivulla.

Mielipiteet voi esittää viimeistään 3.6.2018 mennessä osoitteella: Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut/Kirjaamo, PL 32, 45701 Kuusankoski tai sähköpostitse tekninenjaymparisto@kouvola.fi.

Kaavaluonnoksen sisältöä avataan kaikille kiinnostuneille avoimessa tilaisuudessa Hub Kouvola Viiraamossa 14.5.2018 klo 17-19 (Kauppalankatu 4 / Lasipalatsi 2 krs.). Tilaisuudessa voi kertoa myös mielipiteensä kaavaluonnoksessa esitetystä ratkaisusta tai keskustella yleisesti keskustan kehittämisestä.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

2.5.2018 Tekninen lautakunta

Lisätietoja

Kaavoitusarkkitehti
Kaisa Niilo-Rämä
puh. 020 615 7404
kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Itäsiipi, H-ovi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme