Kouvolan uusi kesäkohde Kimolan kanava avautui elokuussa 2020. Se yhdistää Kymijoen Päijänteelle, ja edelleen Vesijärven sekä Keiteleen ja Kansallisveden vesistöihin. Kanavan erityispiirteitä tulevat olemaan ainutlaatuinen kalliotunneli sekä kahdentoista metrin sulutuskorkeus.

Kaksi vuotta kestäneet rakennustyöt ovat lähes valmiit. Kimolan kanava avataan liikenteelle 3.8.2020.

Kimolan kanava on nyt auki!

Kanavan myötä Kouvolaan pääsee Pielavedeltä asti, 400 km päästä. Vesiyhteys kulkee sieltä Vesijärven, Päijänteen ja Ruotsalaisen kautta Konnivedelle ja edelleen Kymijoen vesistöön.

Muutostöiden aikana kanavaa on ruopattu ja levennetty ja siihen on tehty veneliikenteen vaatimat eroosiosuojaukset. Kimolan vanhan uittokanavan nippunosturit on purettu ja tilalle on rakennettu venesulku. Vanha uittotunneli on louhittu ja lujitettu.

Tuloksena on Kimolan kanavan erikoisuudet: Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen, peräti 70 m pitkä kalliotunneli sekä poikkeuksellisen korkea 12 m sulutuskorkeus. Kanavan pituus on noin 5,5 km.

Lue lisää Kimolan kanavasta (UKK) sekä ohjeet kanavassa veneilyyn.

Satamat uudistuivat Pyhäjärvellä

Uuden vesireitin päätepiste, tai alkupiste, riippuen matkailijasta on Kouvolan Voikkaalla, jonne on vuoden 2020 alusta alkaen rakennettu palveluita veneilijöille ja risteilyaluksille.

Hirvelään on rakennettu täyden palvelun kotisatama, jossa myös veneiden lasku ja nosto on mahdollista turvallisesti veneluiskaa tai 30 metriä pitkää betonirakenteista huoltolaituria hyödyntäen. Virtakiven vierasvenesatama puolestaan ottaa vastaa vierailijat isommillakin risteilyaluksilla. Molemmissa satamissa on venepaikkoja kausivuokrausta varten.

Sekä Hirvelän että Virtakiven satamat on ruopattu 1,8 metrin syvyisiksi. Satamat yhdistyvät uudistettuun Pyhäjärvi-Kimolan kanava veneilyväylään. Lisätietoja satamien palvelutarjonnasta VisitKouvolan verkkosivulla.

Kouvolan kaupungin omistamien satamien lisäksi Kymijoen virkistyalueyhdistys on uudistanut Pyhäjärven veneilyreitin varrella olevat Hiidensaaren ja Vasikkasaaren retkisatamat.

Monia mahdollisuuksia matkailulle ja virkistyskäytölle

Kanavayhteys ja satamaverkoston kehittäminen lisäävät veneilymahdollisuuksia Heinola-Iitti-Kouvola -alueelle ja kytkevät seudun vesistöt keskiseen Järvi-Suomeen. Yhtenäinen vesitieyhteys Kouvolasta Kansallisveden koillisosaan Pielavedelle on yli 400 km ja tarjoaa matkalla mahdollisuuden yhteentoista sulutukseen.

Kesällä 2020 Heinolan Laivaosakeyhtiö aloittaa risteilyt Heinolasta ja Vuolenkoskelta kanavalla yhtiön m/s Pyhäjärvi aluksella. Lisäksi reitille on tulossa tilausajoristeilyjä laiva-bussi -yhdistelminä. Seuraa aikatauluja ja muuta risteilyuutisointia Visit Kouvolan -verkkosivuilta.

Pääkaupunkiseudun sekä Pietarin läheisyys tuovat mahdollisuuksia matkailun kehittämiseen. Kouvolan ja Heinolan seudut ovat maamme suosituimpia kesämökkialueita. Alueella on yli 20 000 vapaa-ajan asuntoa.

Rakennustyöt valmiit

Rakennustyöt Kimolan kanavalla käynnistyivät heinäkuussa 2018 ja kanava on pääosin valmis.

Kimolan kanava on valtion sekä kolmen kunnan Kouvolan, Iitin ja Heinolan yhteinen hanke. Väylävirasto vastaa kanavan rakennuttamisesta, kunnat ylläpidosta. Kanavan kokonaiskustannukset ovat 20,8 M€, josta valtion rahoitusosuus on 2/3 ja alueen kuntien 1/3. Kouvolan kaupungin osuus on 69,6 % kuntien osuudesta eli 4,8 M€. Valmistuttuaan kanava jää Kouvolan kaupungin omistukseen.

Kimolan kanavatyömaa ilmasta

Kesäkuussa 2020 rakennustyöt on tehty ja sulkuportteja vielä testataan. (video Kouvolan kaupunki / Henri Havukainen)

Katso katunäkymästä, miltä alueella näyttää tammikuussa 2020.

Sulkuportin rakennustyömaa ilmasta käsin.
Näkymiä kanavalta elokuussa 2019 (video Kouvolan kaupunki / Tuomo Mäläskä)
Työmaakuvaa kanavalta 18.6.2019. (video Kouvolan kaupunki / Tuomo Mäläskä)

Vaikka on talviset maisemat, niin kanavahanke etenee. Videokuvaa Kimolan kanavalta 13.3.2019. (video Kouvolan kaupunki / Tuomo Mäläskä)

Päivitetty 18.8.2020