Kouvolan uusi veneilykohde Kimolan kanava avautui elokuussa 2020. Se yhdistää Kymijoen Päijänteelle, ja edelleen Vesijärven sekä Keiteleen ja Kansallisveden vesistöihin. Kanavan erityispiirteitä ovat ainutlaatuinen kalliotunneli sekä kahdentoista metrin sulutuskorkeus.

Keskustelua Kimolan veneilyliikenteestä ja kanavasta

Veneilyliikenne Kimolan kanavalla on puhututtanut monesta näkökulmasta siitä lähtien kun kanava elokuun alussa avattiin.

Torstaina 15.10.2020 Kimolan ja lähiympäristön asukkailla, mökkiläisillä sekä kanavalla liikkuneilla oli mahdollisuus kertoa kokemuksistaan, kysyä mieltä askarruttavista asioista kanavaan liittyen sekä antaa kehittämisehdotuksia tulevaa kautta varten.

Katso Seurapirtillä kuvattu tilaisuus tästä linkistä ja tutustu tilaisuudessa kerättyihin kehittämisideoihin.

Kimolan Seurapirtillä ja etäyhteydellä järjestetyssä keskustelutilaisuudessa oli kysymyksiin vastaamassa asiantuntijoita Kouvolan kaupungilta, Väylävirastosta, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, Kaakkois-Suomen Poliisista, Kymenlaakson pelastuslaitokselta, Iitin ja Heinolan kunnista sekä paikallisista veneily- ja järvipelastusseuroista.

Katso tallenne ja kehittämisideat

Kimolan kanava avautui kesällä 2020

Tervetuloa Kimolan kanavalle Kouvolaan!

Kimolan kanava avattiin liikenteelle 3.8.2020. Valtion sekä Kouvolan, Iitin ja Heinolan yhteisen hankkeen rakennustyöt käynnistyivät pari vuotta aiemmin heinäkuussa 2018.

Muutostöiden aikana kanavaa on ruopattu ja levennetty, ja siihen on tehty veneliikenteen vaatimat eroosiosuojaukset. Kimolan vanhan uittokanavan nippunosturit on purettu ja tilalle on rakennettu venesulku. Vanha uittotunneli on louhittu ja lujitettu.

Tuloksena on Kimolan kanavan erikoisuudet: Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen, peräti 70 m pitkä kalliotunneli sekä poikkeuksellisen korkea 12 m sulutuskorkeus. Kanavan pituus on noin 5,5 km.

Kanavan myötä Kouvolaan pääsee Pielavedeltä asti, 400 km päästä. Vesiyhteys kulkee sieltä Vesijärven, Päijänteen ja Ruotsalaisen kautta Konnivedelle ja edelleen Kymijoen vesistöön.

Lue lisää Kimolan kanavasta (UKK) sekä ohjeet kanavassa veneilyyn.

Satamat uudistuivat Pyhäjärvellä

Uuden vesireitin päätepiste, tai alkupiste, riippuen matkailijasta on Kouvolan Voikkaalla, jonne on vuoden 2020 alusta alkaen rakennettu palveluita veneilijöille ja risteilyaluksille.

Hirvelään on rakennettu täyden palvelun kotisatama, jossa myös veneiden lasku ja nosto on mahdollista turvallisesti veneluiskaa tai 30 metriä pitkää betonirakenteista huoltolaituria hyödyntäen. Virtakiven vierasvenesatama puolestaan ottaa vastaa vierailijat isommillakin risteilyaluksilla. Molemmissa satamissa on venepaikkoja kausivuokrausta varten.

Lue lisää venepaikoista, paikkojen vuokrauksesta ja veneiden laskusta.

Sekä Hirvelän että Virtakiven satamat on ruopattu 1,8 metrin syvyisiksi. Satamat yhdistyvät uudistettuun Pyhäjärvi-Kimolan kanava veneilyväylään. Lisätietoja satamien palvelutarjonnasta VisitKouvolan verkkosivulla.

Kouvolan kaupungin omistamien satamien lisäksi Kymijoen virkistyalueyhdistys on uudistanut Pyhäjärven veneilyreitin varrella olevat Hiidensaaren ja Vasikkasaaren retkisatamat.

Monia mahdollisuuksia matkailulle ja virkistyskäytölle

Kanavayhteys ja satamaverkoston kehittäminen lisäävät veneilymahdollisuuksia Heinola-Iitti-Kouvola -alueelle ja kytkevät seudun vesistöt keskiseen Järvi-Suomeen. Yhtenäinen vesitieyhteys Kouvolasta Kansallisveden koillisosaan Pielavedelle on yli 400 km ja tarjoaa matkalla mahdollisuuden yhteentoista sulutukseen.

Kimolan kanavalle pääsee myös laivaristeilyillä. Seuraa aikatauluja ja muuta risteilyuutisointia Visit Kouvolan -verkkosivuilta.

Pääkaupunkiseudun sekä Pietarin läheisyys tuovat mahdollisuuksia matkailun kehittämiseen. Kouvolan ja Heinolan seudut ovat maamme suosituimpia kesämökkialueita. Alueella on yli 20 000 vapaa-ajan asuntoa.

Jaettu ylläpitovastuu

Kanavan omistaa Kouvolan kaupunki, ja sen ylläpidosta vastaavat Kouvolan lisäksi Iitin ja Heinolan kunnat. Kanavan rakennuttamisesta vastasi Väylävirasto.

Kanavan kokonaiskustannukset ovat 20,8 M€, josta valtion rahoitusosuus on 2/3 ja alueen kuntien 1/3. Kouvolan kaupungin osuus on 69,6 % kuntien osuudesta eli 4,8 M€.

Näin kanava rakentui!

Kesäkuussa 2020 rakennustyöt on tehty ja sulkuportteja vielä testataan. (video Kouvolan kaupunki / Henri Havukainen)

Katso katunäkymästä, miltä alueella näyttää tammikuussa 2020.

Sulkuportin rakennustyömaa ilmasta käsin.
Näkymiä kanavalta elokuussa 2019 (video Kouvolan kaupunki / Tuomo Mäläskä)
Työmaakuvaa kanavalta 18.6.2019. (video Kouvolan kaupunki / Tuomo Mäläskä)

Vaikka on talviset maisemat, niin kanavahanke etenee. Videokuvaa Kimolan kanavalta 13.3.2019. (video Kouvolan kaupunki / Tuomo Mäläskä)

Päivitetty 16.10.2020