Kouvolan uusi kesäkohde Kimolan kanava avautuu veneilykaudelle 2020. Se yhdistää Kymijoen Päijänteelle, ja edelleen Vesijärven sekä Keiteleen ja Kansallisveden vesistöihin. Kanavan erityispiirteitä tulevat olemaan ainutlaatuinen kalliotunneli sekä kahdentoista metrin sulutuskorkeus.

Kaksi vuotta kestäneet rakennustyöt ovat valmiit. Kimolan kanava avautuu 5.6.2020.

Muutostöiden aikana kanavaa on ruopattu ja levennetty ja siihen on tehty veneliikenteen vaatimat eroosiosuojaukset. Kimolan vanhan uittokanavan nippunosturit on purettu ja tilalle on rakennettu venesulku. Vanha uittotunneli on louhittu ja lujitettu.

Tuloksena on Kimolan kanavan erikoisuudet: Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen, peräti 70 m pitkä kalliotunneli sekä poikkeuksellisen korkea 12 m sulutuskorkeus. Kanavan pituus on noin 5,5 km.

Satamat Virtakiveen ja Hirvelään

Kouvolassa kanavayhteys päättyy Voikkaalle, jonne kehitetään parhaillaan veneilijöille ja risteilyaluksille suunnattuja palveluja.

Rakentaminen on alkanut tammikuussa 2020. Satamat valmistuvat toukokuun loppuun mennessä ja ovat valmiina kanavan avautuessa.

Virtakiven vierasvenesatama

Uuden vesireitin päätepiste, tai alkupiste, riippuen matkailijasta on Kouvolan Voikkaalla Virtakivessä. Uuteen vierasvenesatamaan tulee laivalaituri, matkaveneille poijupaikkoja ja pienveneille puomi- ja rantapaikkoja. Betonirakenteinen 30 metriä pitkä ja 6 metriä leveä laivalaituri mahdollistaa Kimolan kanavan kautta Päijänteeltä tulevien risteilyalusten kiinnittymisen laituriin.

Laivalaiturille tulee pilssi- ja septivesien keräämiseen imulaite sekä vesi- ja sähköpiste. Satama-alue ruopataan 1,8 metrin syvyiseksi.

Hirvelän kotisatama

Vierasvenesataman läheisyyteen Hirvelään rakennetaan paikallisia veneilijöitä palveleva satama, joka tarjoaa laituripaikkojen lisäksi säilytyspaikkoja veneille. Veneiden laskeminen veteen ja nostaminen maalle keskitetään Hirvelän kotisatamaan.

Uusi teräspontti- ja betonirakenteinen huoltolaituri on 30 metriä pitkä ja se mahdollistaa veneiden ja laivojen laskemisen veteen ja nostamisen vedestä nosturilla sekä laivojen ja veneiden huoltamisen laiturilta käsin. Satama-alue ruopataan 1,8 metrin syvyiseksi.

Molemmat satamat aidataan ja niihin tulee kameravalvonta.

Retkisatamat

Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry ylläpitää ja rakentaa Hiidensaaren ja Vasikkasaaren retkisatamat kevään aikana. Vasikkasaareen tulee uusi 18-metrinen laituri veneaisoilla ja peräpoijuilla varustettuna. Hiidensaaren retkisatama saa uuden taukokatoksen ja kompostoivan wc:n. Vanha laituri kunnostetaan ja se varustellaan peräpoijuilla.

Monia mahdollisuuksia matkailulle ja virkistyskäytölle

Kanavayhteys ja satamaverkoston kehittäminen lisäävät veneilymahdollisuuksia Heinola-Iitti-Kouvola -alueelle ja kytkevät seudun vesistöt keskiseen Järvi-Suomeen. Yhtenäinen vesitieyhteys Kouvolasta Kansallisveden koillisosaan Pielavedelle on yli 400 km ja tarjoaa matkalla mahdollisuuden yhteentoista sulutukseen.

Kesällä 2020 Heinolan Laivaosakeyhtiö aloittaa risteilyt Heinolasta ja Vuolenkoskelta kanavalla yhtiön m/s Pyhäjärvi aluksella. Lisäksi reitille on tulossa tilausajoristeilyjä laiva-bussi -yhditelminä. Seuraa aikatauluja ja muuta risteilyuutisointia Visit Kouvolan -verkkosivuilta.

Pääkaupunkiseudun sekä Pietarin läheisyys tuovat mahdollisuuksia matkailun kehittämiseen. Kouvolan ja Heinolan seudut ovat maamme suosituimpia kesämökkialueita. Alueella on yli 20 000 vapaa-ajan asuntoa.

Hanke loppusuoralla

Rakennustyöt Kimolan kanavalla käynnistyivät heinäkuussa 2018 ja kanava on pääosin valmis. Satama- ja oheispalvelut rakennetaan kevään aikana. Kanava avataan veneilijöille alkukesällä 2020.

Kimolan kanava on valtion sekä kolmen kunnan Kouvolan, Iitin ja Heinolan yhteinen hanke. Väylävirasto vastaa kanavan rakennuttamisesta, kunnat ylläpidosta. Kanavan kokonaiskustannukset ovat 20,8 M€, josta valtion rahoitusosuus on 2/3 ja alueen kuntien 1/3. Kouvolan kaupungin osuus on 69,6 % kuntien osuudesta eli 4,8 M€. Valmistuttuaan kanava jää Kouvolan kaupungin omistukseen.

Kimolan kanavatyömaa ilmasta

Katso katunäkymästä, miltä alueella näyttää tammikuussa 2020.

Sulkuportin rakennustyömaa ilmasta käsin.
Näkymiä kanavalta elokuussa 2019 (video Kouvolan kaupunki / Tuomo Mäläskä)
Työmaakuvaa kanavalta 18.6.2019. (video Kouvolan kaupunki / Tuomo Mäläskä)

Vaikka on talviset maisemat, niin kanavahanke etenee. Videokuvaa Kimolan kanavalta 13.3.2019. (video Kouvolan kaupunki / Tuomo Mäläskä)

Päivitetty 11.3.2020