Marjoniemeen on suunnitteilla uusi yhtenäiskoulu, joka vastaa radan yläpuolisen alueen 1–9 luokkalaisten yleis- ja erityisopetuksesta Kouvolan keskustassa. Koulun on tarkoitus avautua syyslukukaudelle 2027.

Lähtökohdat

Yhtenäiskoulun rakentaminen perustuu seuraaviin päätöksiin:

Sijainti Marjoniemessä 

Marjoniemen vahvuuksia ovat muun muassa riittävän suuri tontti koulun, piha-alueiden, liikennejärjestelyiden sekä paikoitusalueiden rakentamiseen, ympäröivä luonto sekä keskeinen sijainti palvelujen, kuten kaupungin liikunta- ja kulttuuripaikkojen lähellä. Myöskään väistötiloja ei tarvita. 

Arvioinnin mukaan Marjoniemen tontille voidaan toteuttaa pedagogisesti, rakennusteknisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukainen koulu.  

Tärkeä seikka ovat myös lähellä sijaitsevat Kymenlaakson hyvinvointialueen palvelut, joita tarvitaan erityisen vaativan tuen oppilaiden kokonaisvaltaisen tuen mahdollistamisessa. 

Oppimisen polku samassa rakennuksessa 840 oppilaalle

Rakennukseen yhdistetään keskustan alueen perusopetus eli Urheilupuiston yläkoulun, Kouvolan yhteiskoulun sekä Kaunisnurmen alakoulun oppilaat. Myös musiikin ja liikunnan erikoisluokat siirtyvät uuteen kouluun. Lisäksi kouluun sijoittuu erityisen vaativan tuen opetusta Kotikallion, Tähteenkadun ja Viialan kouluista.

Tällä hetkellä mitoituksessa ei ole mukana esiopetusta, joka on tarkoitus sijoittaa Kaunisnurmelle rakennettavaan uuteen päiväkotiin. Tähteenkadun koulun sairaalaopetuksen sijoittumispaikkaa tarkastellaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa.

Koulu on mitoitettu 840 oppilaalle: 1.–6.-luokkalaisia 240, 7.–9.-luokkalaisia 480, oppilaita pienryhmissä yhteensä 50, erityisen vaativan tuen oppilaita 70. Henkilökuntaa tulee noin 130.

Oppilasmäärän mitoitus perustuu oppilasennusteen eli tietoon syntyneiden ja kunnassa asuvien määrästä. Siinä ei huomioida mahdollista muuttoliikettä.

Liikuntatilat 

Liikuntatilojen mitoituksen perusteena on koulutoiminta. 

Liikuntatilojen osalta hankesuunnittelussa pidetään mukana kaksi vaihtoehtoa: 

  • VE1: Liikuntatilat toteutetaan koulun yhteyteen ainoastaan alakoululaisten ja erityisen tuen opetuksen tarpeisiin. Yläkoulun liikuntaopetuksen tilat järjestetään keskusta-alueelle mahdollisesti sijoittuvalle monitoimiareenalle. Iltakäyttö mahdollista. 
  • VE2: Liikuntatilat toteutetaan koko koulun tarpeisiin. Iltakäyttö mahdollista. 

Alustava aikataulu 

  • Hankesuunnitelman käsittely kasvatus- ja opetuslautakunnassa: kesäkuu 2024 
  • Kilpailutuksen valmistelu: kesä-elokuu 2024
  • Kilpailullinen neuvottelumenettely, urakoitsijan valinta, jatkosuunnittelu: syyskuu 2024 – kesäkuu 2025
  • Rakentaminen alkaa: kesäkuu 2025 
  • Rakennus käytössä, syyslukukausi alkaa: elokuu 2027 

Lisätietoja antavat:

Ahola Katja

Toimitilajohtaja
0401797032
Tilapalvelut

Lindstedt Johanna

Opetuspalvelupäällikkö
Torikatu 10, 45100 Kouvola
0442238898
Kasvatuksen ja opetuksen hallinto
Kaupungintalo

Päivitetty 31.5.2024

Sivun alkuun