Kouvolan Teatteriin suunnitellaan peruskorjausta ja laajennusta. Investointia edistetään arkkitehtuurikutsukilpailulla. Kilpailuehdotukset olivat nähtävillä 8.–22.11. Arkkitehtuurikilpailun kilpailuehdotusten yleisöäänestys on nyt ohitse. Kiitos kaikille äänestäjille!

Kouvolan Teatteri sijaitsee Kouvolan ydinkeskustassa kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla. Teatterin ja Kuntotalon rakennuskokonaisuuden on suunnitellut arkkitehti Eero A. Kajava. Kokonaisuus on valmistunut vaiheittain vuosina 1953–60 ja  suojeltu alueen osayleiskaavassa. 

Arkkitehtuurikilpailun tavoitteena on löytää toiminnallisesti, arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja kokonaistaloudellisesti paras ratkaisu teatterin muutos- ja lisärakentamiselle.

Kilpailusta on tarkoitus saada viitesuunnitelma teatteri-investoinnin kaavamuutoksen sekä jatko- ja toteutussuunnittelun pohjaksi. Kilpailussa haetaan siis hankesuunnittelutason ideoita.

Lähtökohtana on, että nykyinen teatterirakennus peruskorjataan ja sitä laajennetaan uudella suurella näyttämöllä. Kilpailuehdotuksissa tuleekin tutkia tontilla olevien muiden rakennusten ja niiden osien (Kuntotalo ja sen osat) hyödyntäminen. Mikäli säilyttämisen mahdollisuuksia ei löydy, on rakennuksen ja sen osien purkaminen ja korvaaminen uudisosalla perusteltava huolellisesti.

Arkkitehtuurikilpailuun osallistuville toimistoille on suositeltu Kuntotalon osittaista säilyttämistä, mutta tärkeintä on teatterin toiminnallisuus ja hankkeelle varatussa budjetissa pysyminen.

Kilpailuehdotukset

 • Draaman kaari
 • Juha
 • Kouvo
 • Playhouse
 • Siimes

Kilpailun eteneminen

 • Kilpailuehdotukset ovat nähtävillä 8.–22.11. tällä infosivulla: kouvola.fi/teatteritalo.
 • Ehdotuksiin voi tutustua myös paperitulosteina Kouvolan pääkirjaston näyttelyssä ma–pe klo 9–20, la klo 9–15. Osoite: Salpausselänkatu 33.
 • Kuntalaiset voivat äänestää mielestään parhainta kilpailuehdotusta sähköisellä kyselyllä tai pääkirjastossa paperilomakkeella.
 • Tuomaristo ottaa kuntalaismielipiteen huomioon arvioinneissaan. Voittaja valitaan kilpailuohjelmassa määritettyjen arviointiperusteiden mukaisesti ja julkistetaan vuoden 2024 tammikuussa.
 • Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa.
 • Kilpailun tuomaristossa on edustus Kouvolan Teatterista, Kouvolan kaupungin tilapalveluista ja kaupunkisuunnittelusta, liikunta- ja kulttuurilautakunnasta, nuorisovaltuustosta sekä Suomen Arkkitehtiliitosta (SAFA).
 • Kaupunki tarjoaa voittajalle neuvottelumenettelyn kautta mahdollisuuden investoinnin jatkosuunnitteluun.

Lue lisää teatteri-investoinnista hankkeen infosivulta

Päivitetty 23.11.2023

Sivun alkuun