Kouvolan teatterin arkkitehtuurikutsukilpailun voiton vei kilpailuehdotus Kouvo. Tuomaristo katsoo voittaneen kilpailuehdotuksen eduiksi muun muassa sen toiminnallisuuden, toteutettavuuden ja kehityskelpoisuuden. Kouvo oli myös kuntalaisten suosikki ja sai eniten ääniä marraskuisessa yleisöäänestyksessä.

Kouvolan teatterin peruskorjauksen ja laajennuksen arkkitehtuurikutsukilpailun voittaja julkistettiin Kouvolan Teatterissa 8.1. pidetyssä tilaisuudessa. Voiton vei Kouvo-kilpailuehdotus, joka on arkkitehtitoimisto ARCO Architecture Company Oy:n käsialaa.

Kilpailuun osallistui Kouvon lisäksi neljä muuta kilpailuehdotusta (suluissa ehdotuksen laatineen arkkitehtitoimiston nimi): Draaman kaari (Arkkitehtuuritoimisto B&M), Juha (Arkkitehtitoimisto ALA), Playhouse (Arkkitehtityöhuone APRT Oy) ja Siimes (LPR-Arkkitehdit Oy).

Kilpailun tuomaristo toteaa yleisarvostelussaan kilpailun yleistason olleen korkea. Kilpailuehdotusten toteutettavuutta on arvioitu monipuolisesti muun muassa teatterin toiminnan, logistiikan, rakentamisen vaiheistuksen, väistötilojen, rakennushistoriallisten arvojen säilymisen sekä liikenne-, katu- ja aukioratkaisujen näkökulmasta.

Kilpailuehdotuksista teetettiin myös kustannusarviot. Kouvon katsottiin olevan jatkokehitettävissä kustannuksiltaan vaaditulle tasolle ehdotuksen ansioiden siitä oleellisesti kärsimättä.

Kouvo oli paitsi tuomariston, myös kouvolalaisten suosikki, ja sai 31 prosenttia 8.–22.11. järjestetyn arkkitehtuurikilpailun yleisöäänestyksen äänistä.  Kaikkiaan yleisöäänestyksessä annettiin 1118 ääntä.

Kilpailuehdotuksia arvioitiin monipuolisin kriteerein
– Kouvon suunnitelma erittäin toimiva

Kilpailuehdotusten arvostelussa kiinnitettiin huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: sopivuus ympäröivään kaupunkikuvaan, uuden ja vanhan rakentamisen onnistunut yhdistäminen sekä rakennussuojelu, teatteritoiminnan vaatimusten huomioiminen, arkkitehtuurin korkeatasoisuus, tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys, kestävyys, ympäristö- ja energiatehokkuus, teknistaloudellinen toteutettavuus, toimintojen sijoittuminen tontille ja ulkotilat, logistiikka- ja liikenneratkaisut sekä pysäköintiratkaisut.

Voittaneesta Kouvosta todetaan ehdotuskohtaisessa arvostelussa muun muassa seuraavaa (tekstit ovat tässä lyhennettyinä ja löytyvät kokonaisuudessaan arvostelupöytäkirjasta): 

Kaupunkikuvalliset ratkaisut: Ehdotuksen strategiana on purkaa nykyinen teatteri, mutta rakentaa uusi teatteri samaan paikkaan noudattaen vanhoja periaatteita. Kuntotalo katujulkisivuineen on säilytetty ja rakennus muutettu sisältä teatterikäyttöön. Uusi kaupunkikuvallinen kokonaisuus on moderni, mutta kunnioittaa paikan alkuperäisiä oivalluksia ja henkeä.

Kilpailuehdotusten ehdotuskohtaisiin arvosteluihin voi tutustua kilpailun arvostelupöytäkirjasta.

Arkkitehtuuri: Ehdotus luo uutta vetovoimaista arkkitehtuuria, joka inspiroituu juurista. Kokonaissommitelma on alkuperäisen kaltainen, mutta yhdistää siihen uusia ja vanhoja osia. Uudelle teatterille muodostuu vahva oma Kouvolaan liittyvä identiteetti. Rakennus on kutsuva ja avoin, ja sisätilojen ja julkisivujen arkkitehtuuri nivoutuu yhteen kokonaisuudeksi. Kupari on sopiva materiaali pysyvälle julkiselle rakentamiselle.

Toiminta: Uusi iso sali on sijoitettu uudisrakennukseen, mikä on teatterin toiminnan kannalta hyvä periaate. Nykytilanteeseen verrattuna sali on käännetty – 1950-luvun alkuperäisten kilpailupiirustusten mukaisesti – 90 astetta. Osa katsomosta on sijoitettu kaarevalle parvelle. Uusi pieni sali on rakennettu Kuntotalon sisään.
Suunnitelma on teatterina erittäin toimiva ja näyttämöiden taka- ja sivutilat ovat ihanteelliset. Logistiikan ja huollon periaatteet ovat toimivia. Yleisötila on väljä, selkeä ja korkea. Lämpiöstä on hyvät näkymät eri ilmansuuntiin ja kohti kaupunkia. Ravintola aukeaa sisääntuloaukealle, voi toimia itsenäisesti ja sen terassi on hyvässä paikassa. Yleisötiloja voi hyödyntää tarjoilu-, näyttely- ja tapahtumakäyttöön.
Rakennusajan vaiheistus on suunniteltu niin, että teatterin toiminta voi jatkua keskeytyksettä.

Kestävä kehitys: Kuntotalo voidaan korjata uuteen käyttöön ja uusi teatteri on tilatehokas ja toimiva. Tämä maksimoi kokonaisuuden elinkaaren. Uudisrakennuksessa esitetään käytettäväksi pitkäikäisiä ja hiilijalanjäljeltään pieniä materiaaleja kuten massiivipuuta, kuparia ja tiiltä.

Rakennushistorialliset arvot: Uusi kaupunkikuvallinen kokonaisuus kunnioittaa nykyisten rakennusten rakennushistoriallisia ja kaupunkikuvallisia arvoja.

Kouvolan teatterin arkkitehtuurikutsukilpailu lyhyesti

  • Kilpailu järjestettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa.
  • Kilpailuehdotusten arvostelun suoritti kilpailuohjelmassa määritettyjen kriteerien perusteella tuomaristo, johon kuuluivat kilpailun järjestäjän nimeäminä: Tiina Luhtaniemi, teatterinjohtaja, Kouvolan Teatteri, Riku Hämäläinen, käyttöpäällikkö, Kouvolan Teatteri, Pia Rajala, rakennuttajapäällikkö, Kouvolan kaupunki, Katja Ahola, toimitilajohtaja, Kouvolan kaupunki, Anne Kangasniemi-Kuikka, kaupunginarkkitehti, Kouvolan kaupunki, Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, Kouvolan kaupunki, Sanna Tähtinen, liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, Ronja Villikka, nuorisovaltuutettu. Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukainen ammattijäsen: Teemu Kurkela, arkkitehti SAFA.
  • Kilpailuehdotukset olivat yleisön nähtävillä ja äänestettävissä 8.–22.11. Tuomaristo huomioi yleisöäänet, mutta ne eivät vaikuttaneet arviointiin.
  • Kaupunki tarjoaa kilpailun voittajalle neuvottelumenettelyn kautta mahdollisuuden investoinnin jatkosuunnitteluun.

Lue lisää teatteri-investoinnista hankkeen infosivulta

Päivitetty 8.1.2024

Sivun alkuun