Kunta päättää tienpitoon myönnettävistä avustuksista, niiden ehdoista, käytön valvonnasta. Tekninen lautakunta myöntää yksityisteille kunnossapito- ja perusparannusavustuksia.

Yksityistieavustusten määräraha vuonna 2022 on 550 000 €. Yksityistieavustusten jakoperusteet vuodelle 2022 on vahvistettu teknisessä lautakunnassa 8.2.2022 § 28.

Kuka voi hakea yksityistieavustusta?

Yksityistieavustusta voi hakea yksityistien tiekunta, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

 • tiekunta on perustettu yksityistietoimituksessa tai tiekunnan perustamiskokouksessa
 • tiekunnan ajantasaiset tiedot on ilmoitettu Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin
 • yksityistien painorajoituksia, kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot on ilmoitettu Väyläviraston Digiroad– tietojärjestelmään tai ilmoita myös, jos rajoituksia ei ole ollenkaan

Päivitä em. rekisteritiedot, jos tulee muutoksia (YksTL 560/2018 § 50).

Miten haet yksityistieavustusta kunnossapitoon tai perusparannushankkeeseen?

Kunnossapitoavustus

 • hakuaika 31.3.2022 klo 15.00 mennessä
 • liitä hakemukseen:
  • tuloslaskelma ja tase tai kooste edellisvuoden tuloista ja menoista
  • kopio viimeisimmästä tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirjasta (ei neljää vuotta vanhempi)
 • palauta hakemus liitteineen hakuajan loppuun mennessä kaupungin kirjaamoon mielellään sähköisessä muodossa
 • voit hakea avustusta sähköisellä lomakkeella
 • myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä

Yksityisteiden pituudet

Avustettavan tien kokonaispituutena käytetään maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmän yksityistierekisterin laskennallista pituutta. Avustuspituus määräytyy kaupungin yksityistieavustusten jakoperusteiden mukaisesti. Avustuspituus tarkastetaan asutuksen/läpiajon mukaan ja tien kokonaispituus Maanmittauslaitoksen rekisterin mukaan.

Kaupungin perusparannusavustus

Valtiolta haettava avustusosuus

 • yksityisteiden avustamiseen on vuonna 2022 käytettävissä valtion avustusvaroja 30 miljoonaa josta, n. 24 miljoonaa euroa on käytettävissä yksityisteiden parantamishankkeisiin koko maassa
 • tiekuntien kannattaa kartoittaa mahdolliset parantamiskohteet ja tehdä päätös tien/tieosan parantamisesta ja avustuksien hakemisesta
 • valtion avustusehdoista ja avustuksen hakemisesta kerrotaan tarkemmin Yksityistieavustukset ELY-keskus sekä Yksityisteiden valtionavustukset Traficom

Kaupungin yksityistieavustusten maksatus

 • kunnossapitoavustukset on myönnetty 17.5.2022 tekninen lautakunta § 116
 • kunnossapitoavustusten maksupäivä on 17.6.2022
 • kunnossapitoavustukset maksetaan, kun avustuspäätös on lainvoimainen, vaaditut hakemuksen liiteasiakirjat on toimitettu ja tiekunta on täyttänyt yksityistielain 50 §:n mukaiset vaatimukset (tiedot ajan tasalla Maanmittauslaitoksella ja Digiroadissa)
 • valtion ja kaupungin yhdessä avustaman perusparannushankkeen avustus maksetaan, kun kaupunki on saanut valtiolta tiedon hankkeen hyväksymis- ja loppumaksatuspäätöksestä

Päivitetty 25.5.2022

Sivun alkuun