Kunta päättää tienpitoon myönnettävistä avustuksista, niiden ehdoista, käytön valvonnasta. Maaseutulautakunta myöntää yksityisteille kunnossapito- ja perusparannusavustuksia.

Kuka voi hakea yksityistieavustusta?

Yksityistieavustusta voi hakea yksityistien tiekunta.Yksityistielle on perustettu tiekunta yksityistietoimituksessa tai tiekunnan perustamiskokouksessa. Tiekunnalla on ajankohtaiset tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä yksityistien painorajoituksia, kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot Väyläviraston Digiroad– tiedoissa tai myös ilmoitettu, jos rajoituksia ei ole ollenkaan YksTL § 50. Huom! Ilmoitathan tänä vuonna vain muutoksista Digiroadiin , jos viime vuonna olet jo ilmoittanut merkit tai ettei niitä ole. Samoin maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ilmoitus, jos muutoksia on tullut tiekunnan yhteyshenkilön tietoihin verrattuna viime vuotiseen.

Yksityistieavustusten jakoperusteita päivitetään vuodelle 2021 ja niistä päättää maaseutulautakunta helmikuussa. Yksityistieavustuksien määräraha vuonna 2021 on 550 000 €.

Miten haet yksityistieavustusta kunnossapitoon tai perusparannushankkeeseen?

Kunnossapitoavustus

 • hakemus on toimitettava 31.3.2021 klo 15.00 mennessä
 • hakemuslomakkeet päivitetään helmikuun aikana ja sähköinen hakemuslomake ei ole nyt käytettävissä
 • täytä tarvittavat tiedot hakemukseen, samalla hakemuksella voi hakea avustusta kunnossapitoon sekä perusparannukseen
 • toimita hakemuksen liitteiksi:
  • kooste edellisvuoden tuloista ja menoista tai tuloslaskelma sekä tase
  • tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirjasta kopio (ei neljää vuotta vanhempi)
 • palauta hakemus liitteineen hakuajan loppuun mennessä mielellään sähköisessä muodossa kaupungin kirjaamoon
  Kirjaamolta tulee kuittausviesti.
 • myöhästyneille hakemuksille ei myönnetä avustusta
 • voit hakea avustusta sähköisellä lomakkeella (nettilomake päivittyy tammikuun aikana ja on nyt suljettu), muista lisätä tarpeelliset liitteet hakemuksessa olevassa ”lisää liite-kohdassa, kohta nro 19” eli edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase, jos ei ole, niin täytä lomakkeeseen edellisen vuoden menot ja tulot ym. tiedot (kohdat nrot 20-23) sekä muista lisätä viimeisin vuosikokouksen pöytäkirjakopio ”lisää liite kopio-kohdassa, kohta nro 19”

Perusparannusavustus, vain kaupungin avustamat hankkeet

 • hakuaika on jatkuva, mutta mielellään 31.3.2021 klo 15.00 mennessä
 • haetaan samalla lomakkeella kuin kunnossapitoavustus
 • hakemuksen liitteeksi:
  • suunnitelma/selostus mitä, missä ja miten tehdään
  • kustannusarvio
  • karttaote, riittävän tarkka
  • kopio tiekunnan vuosikokouksen päätöksestä  perusparannushankkeesta
  • katso tiemestarin ohjeistus perusparannushankkeeseen

Valtion ja kaupungin avustamat perusparannushankkeet

 • kaupungin avustusosa haetaan kaupungin avustuslomakkeella
 • liitteeksi kustannusarvio ellei ole vielä ELY:n päätöstä
 • ELY:n avustuspäätös, jos tiekunta on sen saanut

Kaupungin yksityistieavustusten maksatus

 • maaseutulautakunta päättää kunnossapitoavustusten myöntämisestä
 • kunnossapitoavustukset maksetaan, kun avustuspäätös on lainvoimainen, vaaditut hakemuksen liiteasiakirjat on toimitettu ja tiekunta on täyttänyt yksityistielain 50 §:n mukaiset vaatimukset (tiedot ajan tasalla Maanmittauslaitoksella ja Digiroadissa)
 • kunnossapitoavustusten maksupäivä on kesäkuussa, jos ehdot on tiekunnan osalta kunnossa
 • vain kaupungin avustamat perusparannusavustukset maksetaan, kun hanke on tehty, tiemestari on tarkastanut hyväksytysti työn/ kustannukset sekä hankkeeseen liittyvät tositteet on toimitettu maaseutupalveluille (kopiot laskuista maksutietoineen, tiliotteet tai kuitit)
 • valtion ja kaupungin yhdessä avustaman perusparannushankkeen avustus maksetaan, kun kaupunki on saanut valtiolta tiedon hankkeen hyväksymis- ja loppumaksatuspäätöksen

Päivitetty 13.1.2021