Kunta päättää tienpitoon myönnettävistä avustuksista, niiden ehdoista, käytön valvonnasta. Tekninen lautakunta myöntää yksityisteille kunnossapito- ja perusparannusavustuksia.

Yksityistieavustusten määräraha vuonna 2024 on 500 000 €. Yksityistieavustusten jakoperusteet vuodelle 2024 on vahvistettu teknisessä lautakunnassa 8.2.2024.

Kuka voi hakea yksityistieavustusta?

Yksityistieavustusta voi hakea yksityistien tiekunta, joka täyttää seuraavat yksityistielain 50 §:n vaatimukset:

 • tiekunta on perustettu yksityistietoimituksessa tai tiekunnan perustamiskokouksessa
 • tiekunnan ajantasaiset tiedot on ilmoitettu Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin
 • yksityistien painorajoituksia, kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot on ilmoitettu Väyläviraston Digiroad– tietojärjestelmään tai jos tiekunnan tiellä ei ole rajoituksia tai kieltoja, tiekunnan tulee ilmoittaa tiekunnan teiden nimet

Päivitä em. rekisteritiedot, jos tulee muutoksia (YksTL 560/2018 § 50).

Miten haet yksityistieavustusta kunnossapitoon tai perusparannushankkeeseen?

Kunnossapitoavustus

 • hakuaika 28.3.2024 klo 15.00 mennessä
 • liitä hakemukseen:
  • tuloslaskelma ja tase tai kooste edellisvuoden tuloista ja menoista
  • kopio viimeisimmästä tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirjasta (ei neljää vuotta vanhempi)
 • palauta hakemus liitteineen hakuajan loppuun mennessä kaupungin kirjaamoon mielellään sähköisessä muodossa, hakemuksen voi jättää myös kaupungintalon infoon, G-ovi, katutaso
 • voit hakea avustusta sähköisellä lomakkeella
 • myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä

Yksityisteiden pituudet

Avustettavan tien kokonaispituutena käytetään maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmäotteen laskennallista pituutta. Avustuspituus määräytyy kaupungin yksityistieavustusten jakoperusteiden mukaisesti. Avustuspituus tarkastetaan asutuksen/läpiajon mukaan.

Kaupungin perusparannusavustus

 • kaupunki avustaa vain sellaisia perusparannushankkeita, jotka saavat valtion avustusta ja täyttävät kaupungin avustusten jakoperusteiden ehdot
 • kaupungin avustusosuus on normaaleissa perusparannushankkeissa 20 % ja sillan perusparannushankkeissa 10 % (vuoden 2023 mukaiset luvut)
 • yksityistieavustusten jakoperusteet päätetään teknisessä lautakunnassa helmikuussa 2024

Valtiolta haettava avustusosuus

Valtion avustusehdoista ja avustuksen hakemisesta kerrotaan tarkemmin Yksityistieavustukset ELY-keskus sekä Yksityisteiden valtionavustukset Traficom

Kaupungin yksityistieavustusten maksatus

 • tekninen lautakunta myöntää touko-kesäkuussa 2024 kunnossapitoavustukset
 • kunnossapitoavustukset maksetaan, kun avustuspäätös on lainvoimainen, vaaditut hakemuksen liiteasiakirjat on toimitettu ja tiekunta on täyttänyt yksityistielain 50 §:n mukaiset vaatimukset (tiedot ajan tasalla Maanmittauslaitoksella ja Digiroadissa)
 • valtion ja kaupungin yhdessä avustaman perusparannushankkeen avustus maksetaan, kun kaupunki on saanut KEHA-keskukselta tiedon hankkeen hyväksymis- ja loppumaksatuspäätöksestä, mahdolliset välimaksatukset perusparannushankkeen avustuksesta edellyttävät tiekunnan kaupungille toimittamia KEHA-keskuksen maksatuspäätöksiä

Päivitetty 8.5.2024

Sivun alkuun