Kunta päättää tienpitoon myönnettävistä avustuksista, niiden ehdoista, käytön valvonnasta. Tekninen lautakunta myöntää yksityisteille kunnossapito- ja perusparannusavustuksia.

Yksityistieavustusten määräraha vuonna 2023 on 550 000 €. Yksityistieavustusten jakoperusteet vuodelle 2023 on vahvistettu teknisessä lautakunnassa 26.1.2023 § 10.

Kuka voi hakea yksityistieavustusta?

Yksityistieavustusta voi hakea yksityistien tiekunta, joka täyttää seuraavat yksityistielain vaatimukset:

 • tiekunta on perustettu yksityistietoimituksessa tai tiekunnan perustamiskokouksessa
 • tiekunnan ajantasaiset tiedot on ilmoitettu Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin
 • yksityistien painorajoituksia, kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot on ilmoitettu Väyläviraston Digiroad– tietojärjestelmään tai jos tiekunnan tiellä ei ole rajoituksia tai kieltoja, tiekunnan tulee ilmoittaa tiekunnan teiden nimet

Päivitä em. rekisteritiedot, jos tulee muutoksia (YksTL 560/2018 § 50).

Miten haet yksityistieavustusta kunnossapitoon tai perusparannushankkeeseen?

Kunnossapitoavustus

 • hakuaika 31.3.2023 klo 15.00 mennessä
 • liitä hakemukseen:
  • tuloslaskelma ja tase tai kooste edellisvuoden tuloista ja menoista
  • kopio viimeisimmästä tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirjasta (ei neljää vuotta vanhempi)
 • palauta hakemus liitteineen hakuajan loppuun mennessä kaupungin kirjaamoon mielellään sähköisessä muodossa, hakemuksen voi jättää myös kaupungintalon infoon, G-ovi, katutaso
 • voit hakea avustusta sähköisellä lomakkeella
 • myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä

Yksityisteiden pituudet

Avustettavan tien kokonaispituutena käytetään maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmän yksityistierekisterin laskennallista pituutta. Avustuspituus määräytyy kaupungin yksityistieavustusten jakoperusteiden mukaisesti. Avustuspituus tarkastetaan asutuksen/läpiajon mukaan ja tien kokonaispituus Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin mukaan.

Kaupungin perusparannusavustus

 • kaupunki avustaa vain sellaisia perusparannushankkeita, jotka saavat valtion avustusta ja täyttävät kaupungin avustusten jakoperusteiden ehdot
 • kaupungin avustusosuus on normaaleissa perusparannushankkeissa 20 % ja sillan perusparannushankkeissa 10 %
 • yksityistieavustusten jakoperusteet päätetään teknisessä lautakunnassa tammi-helmikuussa 2023

Valtiolta haettava avustusosuus

Traficom on täsmentänyt kantavuusmittausvaatimusta yksityisteiden parantamissuunnitelmissa. Jos tiekunta hakee ELY-keskukselta valtion avustusta yksityistiensä kantavuuden parantamiseen ja parantamista esitetään tehtävän yli 500 metrin matkalla sekä kustannukset ylittävät 20 000 euroa, on kantavuusmittaus tehtävä, ellei kantavuuspuutteita voida todeta maastoinventointien pohjalta.
Muutos koskee 1.6.2023 tai sen jälkeen jätettäviä avustushakemuksia. Lähde: Suomen Tieyhdistys

Valtionavustuksen enimmäismäärät nousevat 1.1.2023 seuraavasti:

 • tavanomaiset tien parantamiskohteet 50 % > 70 %
 • merkittävimmät siltakohteet 75 % > 85 %
 • korotetut avustukset ovat tällä erää voimassa 3 vuotta eli niiden mukaisia avustuksia on haettava viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä
 • tiekuntien kannattaa kartoittaa mahdolliset parantamiskohteet ja tehdä päätös tien/tieosan parantamisesta ja avustuksien hakemisesta
 • valtion avustusehdoista ja avustuksen hakemisesta kerrotaan tarkemmin Yksityistieavustukset ELY-keskus sekä Yksityisteiden valtionavustukset Traficom

Kaupungin yksityistieavustusten maksatus

 • tekninen lautakunta on myöntänyt 16.5.2023 yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2023
 • kunnossapitoavustusten maksupäivä on 28.6.2023
 • kunnossapitoavustukset maksetaan, kun avustuspäätös on lainvoimainen, vaaditut hakemuksen liiteasiakirjat on toimitettu ja tiekunta on täyttänyt yksityistielain 50 §:n mukaiset vaatimukset (tiedot ajan tasalla Maanmittauslaitoksella ja Digiroadissa)
 • valtion ja kaupungin yhdessä avustaman perusparannushankkeen avustus maksetaan, kun kaupunki on saanut valtiolta tiedon hankkeen hyväksymis- ja loppumaksatuspäätöksestä, mahdolliset välimaksatukset perusparannushankkeen avustuksesta edellyttävät tiekunnan kaupungille toimittamia KEHA-keskuksen maksatuspäätöksiä

Päivitetty 2.6.2023

Sivun alkuun