Kunta päättää tienpitoon myönnettävistä avustuksista, niiden ehdoista, käytön valvonnasta. Maaseutulautakunta myöntää yksityisteille kunnossapito- ja perusparannusavustuksia.

Kuka voi hakea yksityistieavustusta?

Yksityistieavustusta voi hakea yksityistien tiekunta. Yksityistielle on perustettu tiekunta yksityistietoimituksessa tai tiekunnan perustamiskokouksessa. Tiekunnalla on ajankohtaiset tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä yksityistien painorajoituksia, kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot Väyläviraston Digiroad– tiedoissa tai myös ilmoitettu, jos rajoituksia ei ole ollenkaan YksTL § 50. Huom! Ilmoitathan tänä vuonna vain muutoksista Digiroadiin , jos olet jo aiemmin ilmoittanut merkit tai ettei niitä ole. Samoin maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ilmoitus, jos muutoksia on tullut tiekunnan yhteyshenkilön tietoihin verrattuna viime vuotiseen.

Yksityistieavustuksien määräraha vuonna 2021 on 550 000 €. Maaseutulautakunta on päättänyt 17.2.2021 yksityistieavustusten jakoperusteista 2021.

Miten haet yksityistieavustusta kunnossapitoon tai perusparannushankkeeseen?

Kunnossapitoavustus

 • hakemus on toimitettava 31.3.2021 klo 15.00 mennessä
 • täytä tarvittavat tiedot hakemukseen, samalla hakemuksella voi hakea avustusta kunnossapitoon sekä perusparannukseen
 • toimita hakemuksen liitteiksi:
  • kooste edellisvuoden tuloista ja menoista tai tuloslaskelma sekä tase
  • tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirjasta kopio (ei neljää vuotta vanhempi)
 • palauta hakemus liitteineen hakuajan loppuun mennessä mielellään sähköisessä muodossa kaupungin kirjaamoon
  Kirjaamolta tulee kuittausviesti.
 • myöhästyneille hakemuksille ei myönnetä avustusta
 • voit hakea avustusta sähköisellä lomakkeella, muista lisätä tarpeelliset liitteet hakemuksessa olevassa ”lisää liite-kohdassa, kohta nro 19” eli edellisen vuoden tuloslaskelma ja tase, jos ei ole, niin täytä lomakkeeseen edellisen vuoden menot ja tulot ym. tiedot (kohdat nrot 20-23) sekä muista lisätä viimeisin vuosikokouksen pöytäkirjakopio ”lisää liite kopio-kohdassa, kohta nro 19”
 • pdf-lomake tulee ensin tallentaa omalle koneelle ja sitten täyttää

Perusparannusavustus, vain kaupungin avustamat hankkeet

 • vain kaupungin avustamia perusparannushankkeita ei avusteta

Valtion ja kaupungin avustamat perusparannushankkeet

Kaupungin yksityistieavustusten maksatus

 • maaseutulautakunta päättää kunnossapitoavustusten myöntämisestä
 • kunnossapitoavustukset maksetaan, kun avustuspäätös on lainvoimainen, vaaditut hakemuksen liiteasiakirjat on toimitettu ja tiekunta on täyttänyt yksityistielain 50 §:n mukaiset vaatimukset (tiedot ajan tasalla Maanmittauslaitoksella ja Digiroadissa)
 • kunnossapitoavustusten maksupäivä on kesäkuussa, kun päätös on lainvoimainen ja tiekunnilta vaaditut ehdot täyttyvät
 • valtion ja kaupungin yhdessä avustaman perusparannushankkeen avustus maksetaan, kun kaupunki on saanut valtiolta tiedon hankkeen hyväksymis- ja loppumaksatuspäätöksen

Päivitetty 8.4.2021