Kunta päättää tienpitoon myönnettävistä avustuksista, niiden ehdoista, käytön valvonnasta. Maaseutulautakunta myöntää yksityisteille kunnossapito- ja perusparannusavustuksia.

Kuka voi hakea yksityistieavustusta?

Yksityistieavustusta voi hakea yksityistien tiekunta.Yksityistielle on perustettu tiekunta yksityistietoimituksessa tai tiekunnan perustamiskokouksessa. Tiekunnalla on ajankohtaiset tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä yksityistien painorajoituksia, kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot Väyläviraston Digiroad– tiedoissa tai myös ilmoitettu, jos rajoituksia ei ole ollenkaan YksTL § 50.

Yksityisteiden avustuksille päätetään jakoperusteet helmikuussa 2020, joiden mukaan avustuksia jaetaan. Jakoperusteissa määritetään mm., että yksityistien varrella on oltava vakituista asutusta ja vähimmäispituus tielle on 500 m. Yksityistieavustuksien määräraha vuonna 2020 on 580 000 €.

Miten haet yksityistieavustusta kunnossapitoon tai perusparannushankkeeseen?

Kunnossapitoavustus

 • hakemus on toimitettava 31.3.2020 klo 15.00 mennessä maaseutupalveluille
 • päivitetty hakemus nettisivuilta, lomakkeen saa pyydettäessä maaseutupalveluilta ritva.jarvinen(a)kouvola.fi (eKouvola lomaketta ei päivitetty),  yksityistierekisteri- ja Digiroad-tiedot ilmoitettava olevan ajantasalla
 • täytä tarvittavat tiedot hakemukseen, samalla hakemuksella voi hakea avustusta kunnossapitoon sekä perusparannukseen
 • toimita hakemuksen liitteiksi:
  • kooste edellisvuoden tuloista ja menoista tai tuloslaskelma sekä tase
  • tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirjasta kopio (ei neljää vuotta vanhempi)
 • palauta hakemus liitteineen maaseutupalveluille hakuajan loppuun mennessä Kouvolan kaupunki, Maaseutupalvelut/yksityistiet, Vartiotie 4, 45100 Kouvola tai kaupungin kirjaamoon Torikatu 10, Kouvola tai sähköpostitse ritva.jarvinen(a)kouvola.fi
 • myöhästyneille hakemuksille ei myönnetä avustusta

Perusparannusavustus, vain kaupungin avustamat hankkeet

 • hakuaika on jatkuva, mutta mielellään 31.3.2020 klo 15.00 mennessä
 • haetaan samalla lomakkeella kuin kunnossapitoavustus
 • hakemuksen liitteeksi:
  • suunnitelma/selostus mitä, missä ja miten tehdään
  • kustannusarvio
  • karttaote, riittävän tarkka
  • kopio tiekunnan vuosikokouksen päätöksestä  perusparannushankkeesta
  • katso tiemestarin ohjeistus perusparannushankkeeseen

Valtion ja kaupungin avustamat perusparannushankkeet

 • kaupungin avustusosa haetaan kaupungin avustuslomakkeella
 • liitteeksi kustannusarvio ellei vielä ELY:n päätöstä
 • ELY:n avustuspäätös, jos tiekunta on sen saanut

Kaupungin yksityistieavustusten maksatus

 • maaseutulautakunta päättää kunnossapitoavustusten myöntämisestä
 • kunnossapitoavustukset maksetaan, kun avustuspäätös on lainvoimainen ja vaaditut hakemuksen liiteasiakirjat on toimitettu ja tiekunta on täyttänyt yksityistielain 50 §:n mukaiset vaatimukset (tiedot ajan tasalla Maanmittauslaitoksella ja Digiroadissa)
 • kunnossapitoavustusten maksupäivä on kesäkuussa, jos ehdot on tiekunnan osalta kunnossa
 • vain kaupungin avustamat perusparannusavustukset, maksetaan, kun hanke on tehty, tiemestari on tarkastanut hyväksytysti työn/ kustannukset sekä hankkeeseen liittyvät tositteet on toimitettu maaseutupalveluille (kopiot laskuista maksutietoineen, tiliotteet tai kuitit)
 • valtion ja kaupungin yhdessä avustaman perusparannushankkeen avustus maksetaan, kun kaupunki on saanut valtiolta tiedon hankkeen hyväksymis- ja loppumaksatuspäätöksen

Päivitetty 13.1.2020