Kunta päättää tienpitoon myönnettävistä avustuksista, niiden ehdoista, käytön valvonnasta. Tekninen lautakunta myöntää yksityisteille kunnossapito- ja perusparannusavustuksia.

Yksityistieavustusten määräraha vuonna 2022 on 550 000 €. Yksityistieavustusten jakoperusteet vuodelle 2022 on vahvistettu teknisessä lautakunnassa 8.2.2022 § 28.

Kuka voi hakea yksityistieavustusta?

Yksityistieavustusta voi hakea yksityistien tiekunta, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

 • tiekunta on perustettu yksityistietoimituksessa tai tiekunnan perustamiskokouksessa
 • tiekunnan ajantasaiset tiedot on ilmoitettu Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin
 • yksityistien painorajoituksia, kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot on ilmoitettu Väyläviraston Digiroad– tietojärjestelmään tai jos tiekunnan tiellä ei ole rajoituksia tai kieltoja, tiekunnan tulee ilmoittaa tiekunnan teiden nimet

Päivitä em. rekisteritiedot, jos tulee muutoksia (YksTL 560/2018 § 50).

Miten haet yksityistieavustusta kunnossapitoon tai perusparannushankkeeseen?

Kunnossapitoavustus

 • hakuaika 31.3.2022 klo 15.00 mennessä
 • liitä hakemukseen:
  • tuloslaskelma ja tase tai kooste edellisvuoden tuloista ja menoista
  • kopio viimeisimmästä tiekunnan vuosikokouksen pöytäkirjasta (ei neljää vuotta vanhempi)
 • palauta hakemus liitteineen hakuajan loppuun mennessä kaupungin kirjaamoon mielellään sähköisessä muodossa
 • voit hakea avustusta sähköisellä lomakkeella
 • myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä

Yksityisteiden pituudet

Avustettavan tien kokonaispituutena käytetään maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmän yksityistierekisterin laskennallista pituutta. Avustuspituus määräytyy kaupungin yksityistieavustusten jakoperusteiden mukaisesti. Avustuspituus tarkastetaan asutuksen/läpiajon mukaan ja tien kokonaispituus Maanmittauslaitoksen rekisterin mukaan.

Kaupungin perusparannusavustus

Valtiolta haettava avustusosuus

 • yksityisteiden avustamiseen on vuonna 2022 käytettävissä valtion avustusvaroja 30 miljoonaa josta, n. 24 miljoonaa euroa on käytettävissä yksityisteiden parantamishankkeisiin koko maassa
 • tiekuntien kannattaa kartoittaa mahdolliset parantamiskohteet ja tehdä päätös tien/tieosan parantamisesta ja avustuksien hakemisesta
 • valtion avustusehdoista ja avustuksen hakemisesta kerrotaan tarkemmin Yksityistieavustukset ELY-keskus sekä Yksityisteiden valtionavustukset Traficom

Kaupungin yksityistieavustusten maksatus

 • kunnossapitoavustukset on myönnetty 17.5.2022 tekninen lautakunta § 116
 • kunnossapitoavustusten maksupäivä on 17.6.2022
 • kunnossapitoavustukset maksetaan, kun avustuspäätös on lainvoimainen, vaaditut hakemuksen liiteasiakirjat on toimitettu ja tiekunta on täyttänyt yksityistielain 50 §:n mukaiset vaatimukset (tiedot ajan tasalla Maanmittauslaitoksella ja Digiroadissa)
 • valtion ja kaupungin yhdessä avustaman perusparannushankkeen avustus maksetaan, kun kaupunki on saanut valtiolta tiedon hankkeen hyväksymis- ja loppumaksatuspäätöksestä

Päivitetty 14.11.2022

Sivun alkuun