Kouvolan kaupungilla on yksi yhteinen koko kaupunkia palveleva kirjaamo, joka toimii kaupungin virallisena asiointiosoitteena.

Kirjaamossa kirjataan kaupungin hallinnolliseen päätöksentekoon liittyvät asiakirjat ja merkitään niiden käsittelyvaiheet. Kirjaamosta voi tiedustella sekä keskeneräisten että jo päätettyjen asioiden vaiheita.

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa. Kouvolan kaupungin ilmoitukset julkaistaan kaupungin kotisivuilla kohdassa Ilmoitukset ja kuulutukset

Kirjaamo hoitaa kaupungin virallista ilmoitustaulua. Erityislain mukaiset kuulutukset julkaistaan ilmoitustaululla, joka sijaitsee kaupungintalon G-oven vieressä, os. Torikatu 10.

Kaupungin toinen virallinen ilmoitustaulu sijaitsee Kuusankoskella Tekniikka- ja ympäristötalon 1. kerroksessa, os. Valtakatu 33. Ilmoitustaululla julkaistaan erityislain mukaiset kuulutukset.

Koronarajoitusten aikana kirjaamon asiakaspalvelu kaupungintalolla on avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 9- 15.


Ota ensisijassa yhteyttä puhelimella, sähköpostilla tai etäkokouksilla (Skype ja Teams).

Sähköposti

kirjaamo@kouvola.fi

Fax

Puh. 020 615 3054

Käyntiosoite

Kaupungintalo, 3. krs.
Torikatu 10
45100 Kouvola

Postiosoite

Kouvolan kaupunki
Kirjaamo
PL 85
45101 Kouvola

Kirjaamon asiakaspalvelu

Kaupunginkanslia ja kirjaamo

Kirjaamo on avoinna arkisin klo 9.00 – 15.00. Poikkeusolojen aikana henkilökuntaa kaupungintalolla ma ja to klo 9-15.
Torikatu 10, 45100 Kouvola
020 615 6200
Kaupungintalo

Päivitetty 4.2.2021