Kouvolan kaupunki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta Haapahaikulansuon pohjoisosan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa

HakijaHeinonen Jari DnroESAVI/24745/2022 Asia Haapahaikulansuon pohjoisosan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpitoAluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian…

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

AsiaKaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:nmukaisesta ilmoituksesta Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältöKouvolan Seudun Autourheilijat ry:lle on annettu päätös ympäristönsuojelulain…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 29.9.2022 vko 39

Päivämäärällä 30.09.2022 annetaan rakennusvalvonnan 28.09.2022 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennushanke ja -paikka Lupanumero 1780 286-401-9-133 Uusi rakennus Vanhan varastorakennuksen…

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/NRC Group Finland Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 19/2022 26.9.2022 hyväksynyt NRC Group Finland Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen...

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Ilmoitus päätöksestä Ympäristönsuojelulain mukainen päätösHakija CH-Polymers OyDnro ESAVI/23741/2022Päätösnro 282/2022Asia PVAC-lateksitehtaan toiminnan muuttaminen uuden varastosäiliön osalta, KouvolaKuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpitoAluehallintovirasto antaa…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 22.9.2022 sekä myönnetty purkamislupapäätös vko 38

Päivämäärällä 23.09.2022 annetaan rakennusvalvonnan 21.09.2022 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 604 286-468-1-183 Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL…