Kouvolan kaupunki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 29.2.2024, sekä myönnetty maisematyölupa viikko 9

Päivämäärällä 01.03.2024 annetaan rakennusvalvonnan 28.02.2024 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 1532 286-21-10-12 Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL…

Ilmoitus maisematyölupahakemusten vireilletulosta naapureiden kuulemiseksi

Kouvolan rakennusvalvonnassa on vireillä kaksi maisematyölupahakemusta: Puiden kaataminen Pohjois-Valkealan Nuollahden alueella MRL 133 §:n mukaisesti ilmoitetaan Woikoski Oy:n jättämästä maisematyölupahakemuksesta,…

Yleistiedoksianto tupakkalain mukaisen tupakointikiellon määräämisestä / Asunto Oy Vaahterakara

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 7.12.2023 tehnyt seuraavan tupakkalain (549/2016) mukaisen...

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta; Kuusankosken terminaalin toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Kierto Itä-Suomi Oy

Ilmoitus kuulutuksestaYmpäristönsuojelulain mukainen lupahakemus HakijaKierto Itä-Suomi Oy AsiaKuusankosken terminaalin toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Kouvola DnroESAVI/39042/2023 Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpitoAluehallintovirasto…

Haminan-Virolahden kalatalousalueen kutsu yleiskokoukseen 12.3.2024

Haminan-Virolahden kalatalousalue kutsuu jäsenensä yleiskokoukseen tiistaina 12.3.2024 klo18.00 Kumppanuustalo Hilman Punaiseen Kabinettiin, Haminaan (Kadettikoulunkatu 3, sisäänkäynti sisäpihalta). Valtakirjojen tarkastus ja…

Rakennusvalvonnan lupapäätösten julkipanolista 22.2.2024 viikko 8

Päivämäärällä 23.02.2024 annetaan rakennusvalvonnan 21.02.2024 tekemät päätökset seuraaviin lupahakemuksiin: Pykälä Rakennuspaikka ja -hanke Lupanumero 1026 286-403-1-149 Maanpinnan korottaminen täyttämällä Puhjonaukean…

Sivun alkuun