Ilmoitukset ja kuulutukset

Eläinsuojelupäätös

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kouvolan kaupungin valvontaeläinlääkäri on tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle.

Kouvolan kaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen

Kouvolan kaupunki on uudistamassa rakennusjärjestystään. Rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 04.12.2019 päättänyt asettaa rakennusjärjestyksen luonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti…

RRT-alueen 2. vaiheen asemakaava hyväksymiskäsittelyyn

Kullasvaaran logistiikka-aluetta asemakaavoitetaan vaiheittain. Toisen vaiheen asemakaavan myötä alueelta on mahdollista tarjota isoja tontteja logistiikkaan ja logistiikkaan nojautuvaan tuotannolliseen toimintaan erikoistuneille toimijoille. Toisen vaiheen asemakaava on valmis hyväksymiskäsittelyyn.

Muistelu yhdessä on Vuoden vanhusteko

Kymijoen Hoivan hanke ” Muistoissa taikaa – mennyttä aikaa” on saanut Kouvolan Vuoden Vanhusteko 2019 –palkinnon. Hanketta toteutetaan Kymijoen Hoiva ry:n Hyvinvointiasema Sarastuksessa Inkeroisissa. Palkinnon vastaanotti hankkeen edustajana palveluohjaaja Emma Kujala.