Ilmoitukset ja kuulutukset

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös

Vs. ympäristöjohtaja on päätöksellään 1.6.2020 § 17 käsitellyt maa-ainestenotto- ja ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen luvan kallion louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä kivenmurskaamolla Kouvolan kaupungin Inkerilän kylässä tiloilla 286 429 1 156 ja 286 429 1 169, Uuden-Maunontie 98, 46110 Tuohikotti. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Maa-aineslupapäätös / Karelia Granit Oy

Vs. ympäristöjohtaja on päätöksellään 28.5.2020 § 16/2020 käsitellyt Karelia Granit Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesluvan koskien olemassa olevan maa-ainesten ottoalueen louhosalueen jälkihoitoa vuoden 2020 loppuun mennessä. Alue sijaitsee Kouvolassa Ruotilan kylässä kiinteistöillä 286-420-3-76 ja 286-420-5-35 osoiteessa Ruotilantie 832, 46730 Ruotila. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.