Ilmoitukset ja kuulutukset

RRT-alueen 2. vaiheen asemakaava hyväksymiskäsittelyyn

Kullasvaaran logistiikka-aluetta asemakaavoitetaan vaiheittain. Toisen vaiheen asemakaavan myötä alueelta on mahdollista tarjota isoja tontteja logistiikkaan ja logistiikkaan nojautuvaan tuotannolliseen toimintaan erikoistuneille toimijoille. Toisen vaiheen asemakaava on valmis hyväksymiskäsittelyyn.

Ilmoitus leirintäalueen perustamisesta

Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluissa on vireillä ulkoilulain 20 §:n mukainen leirintä-alueilmoitus, joka koskee Lyöttilä Camping nimisen leirintäalueen perustamista Iitin Lyötti-lään osoitteeseen Lyöttiläntie 635, 47540 Lyöttilä.

Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta / Pelto Mattinen Oy

Pelto Mattinen Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee olemassa olevan ympäristöluvan saaneen (Rakennus- ja ympäristölautakunta 4.2.2015 § 16) eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista Kouvolan Oravalan kylässä kiinteistöillä 286-437-3-2 ja 286-437-9-36, osoitteessa Mattistentie 170, 47810 Selänpää. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan laajennus siten, että nykyisten eläinsuojarakennusten yhteyteen rakennetaan uusi emolehmäpihatto 72 emolehmälle ja 4 siitossonnille. Eläinmäärät lisääntyvät vastaavan määrän nykyisestä luvasta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja hajuhaittoja.

Asemakaavan muutoksien voimaantulo

Kouvolan kaupunginvaltuusto on 14.10.2019 tekemillään lainvoiman saaneilla päätöksillä hyväksynyt Kyminväylän (kaava nro 23/024) ja Keskustakorttelien (kaava nro 01/012) asemakaavojen muutokset.…

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / VRJ Etelä-Suomi Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 35/2019 yt/JT 5.12.2019 hyväksynyt VRJ Etelä-Suomi Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee 17.12.2019 – 30.4.2020 välisenä aikana tapahtuvaa louhintaa Kalalammen uudisasuinalueella, osoitteessa Lohitie, 45160 Kouvola. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 9.12.2019.

Muistelu yhdessä on Vuoden vanhusteko

Kymijoen Hoivan hanke ” Muistoissa taikaa – mennyttä aikaa” on saanut Kouvolan Vuoden Vanhusteko 2019 –palkinnon. Hanketta toteutetaan Kymijoen Hoiva ry:n Hyvinvointiasema Sarastuksessa Inkeroisissa. Palkinnon vastaanotti hankkeen edustajana palveluohjaaja Emma Kujala.