Ilmoitukset ja kuulutukset

Maa-ainesten ottamislupahakemus / Leca Finland Oy

Leca Finland Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien saven ottamista kiinteistöllä 286-457-2-10. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 70.000 k-m3:n saven ottoa 1,5 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 70.000 k-m3. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Maa-ainesten ottamislupahakemus / Jarmo Toikka Ky

Jarmo Toikka Ky on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien soran ja kalliokiviaineksen ottamista kiinteistöillä 286-426-3-21, 286-432-3-165 ja 286-426-3-19. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 240.000 k-m3:n maa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 25.000 k-m3. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Ympäristölupahakemus / Ekovilla Oy

Ekovilla Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee teollisuudesta ja kaupasta peräisin olevan paperi-, pahvi- ja pakkausjätteen sekä rakennus- ja purkujätteen välivarastointia-, siirtokuormausta- ja muuta käsittelytoimintaa Katajaharjun teollisuusalueella osoitteissa Katajaharjunkatu 2, 8 ja 10 sekä Katajaharjuntie 10, Kuusankoski. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminta on sisätiloissa eikä siitä normaalitilanteessa aiheudu päästöjä.