Ilmoitukset ja kuulutukset

Päätös maa-ainesluvan siirtämisestä

Ympäristöjohtaja on päätöksellään 21.8.2019 § 14 hyväksynyt YIT Suomi Oy:n tekemän maa-aineslain (555/1981) mukaisen ilmoituksen toimijan vaihtumisesta. Ilmoitus koskee kiinteistölle 286-409-6-90 (Keltti 1), Pellontaustantie 1215a, Kuusankoski myönnetyn maa-ainesluvan siirtämistä YIT Teollisuus Oy:lle. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.8.2019.

Päätös maa-ainesluvan siirtämisestä

Ympäristöjohtaja on päätöksellään 21.8.2019 § 15 hyväksynyt YIT Suomi Oy:n tekemän maa-aineslain (555/1981) mukaisen ilmoituksen toimijan vaihtumisesta. Ilmoitus koskee kiinteistöille 286-406-6-310 ja 286-4095-130/5 (Keltti II), Pellontaustantie, Kuusankoski myönnetyn maa-ainesluvan siirtämistä YIT Teollisuus Oy:lle. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.8.2019.

Maa-ainesten ottamislupapäätös

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 7.8.2019 käsitellyt maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan kalliokiviaineksen ottamiselle Iitin kunnan Niinimäen kylässä kiinteistöllä 142-311-3-53. Ottamisalue sijaitsee VT 12 eteläpuolella Möhkölänmäen alueella. Päätöksen mukainen toiminta koskee 200 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 20 000 k-m3. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.8.2019.