Ilmoitukset ja kuulutukset

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Korian Klubi Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 9/2024 17.5.2024 hyväksynyt Korian Klubi Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee Kouvolan Wiinijuhlia, 27. – 30.6.2024 välisenä aikana, hotelli Sommelon takana Kuusankoskella, Pallokentäntie 2.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Reporanka Yhtiöt Oy/Tykkimäen Sauna

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 8/2024 16.5.2024 hyväksynyt Reporanka Yhtiöt Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee musiikin soittoa Tykkimäen Saunan terassilla klo 22 jälkeen parina viikonloppuna kuussa osoitteessa Kuumakuja 10, 45200 Kouvola. Toiminta ajoittuu ilmoituksen mukaan 1.6.2024.- 31.8.2024 väliselle ajanjaksolle perjantaisin ja lauantaisin klo 18-1.30.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/GRK Suomi Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 7/2024 15.5.2024 hyväksynyt GRK Suomi Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee vaihteiden vaihto- ja päällysrakennetöitä Muokkaajanmutka – Kullasvaarantie 100, Kouvolassa, 17.5. – 22.5.2024 välisenä aikana.

Maa-ainesten ottamislupapäätös / Destia Oy

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 8.5.2024 käsitellyt Destia Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan kalliokiviaineksen sekä sora- ja hiekkamaa-aineksen ottamiseen Vieristönmäen sora- ja kallioalueella kiinteistöillä Pamppu 286-409-6-32 ja Risula 286-409-6-74.

Kuulutus: Europarlamenttivaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat

Vuonna 2024 toimitettavassa europarlamenttivaaleissa voi ennakolta äänestää seuraavissa Kouvolan kaupungin yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.5.–4.6.2024. Yleiset ennakkoäänestyspaikat Äänestyspaikka…

Kuulutus: Europarlamenttivaalien vaalipäivän äänestys

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9. kesäkuuta 2024. Vaalipäivänä äänestys toimitetaan klo 9–20 äänestysalueittain. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain sillä äänestysalueella (äänestyspaikassa),…

Sivun alkuun