Ilmoitukset ja kuulutukset

Maa-ainesten ottamislupahakemus

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle on jätetty maa-aineslain (555/1981) mukainen lupahakemus koskien kalliokiviaineksen ottamista Iitin kunnan Niinimäen kylässä kiinteistöllä 142-311-3-53. Ottamisalue sijaitsee VT 12 eteläpuolella Möhkölänmäen alueella. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 200 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 20 000 k-m3. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Alueella on voimassa oleva ympäristölupa. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Asemakaavojen ja asemakaavojen muutosten voimaantulo

Kouvolan kaupunginvaltuusto on 29.4.2019 tekemillään lainvoiman saaneilla päätöksillä hyväksynyt seuraavat asemakaavat ja asemakaavojen muutokset: Pilkanmaanristeyksen lähialueen asemakaava ja asemakaavan muutos,…