Ilmoitukset ja kuulutukset

Ympäristölupapäätös/Terra Kierrätys Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 9.10.2019 käsitellyt Terra Kierrätys Oy:n ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.10.2019.

Yleistiedoksianto

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kouvolan kaupungin valvontaeläinlääkäri on tehnyt seuraavan päätöksen, jota ei muulla tavoin ole voitu antaa tiedoksi asianosaiselle. Asianosainen:…

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Umacon Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 29/2019 yt/JT 11.10.2019 hyväksynyt Umacon Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee työmaalla syntyneen betonin murskausta 23.10. – 6.11.2019 välisenä aikana osoitteessa Toukotie 31, Kouvola. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.10.2019.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / GRK Infra Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 28/2019 yt/JT 11.10.2019 hyväksynyt GRK Infra Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee kalliokanaalin louhintaa vesi- ja jäteveden putkia varten 14.10. - 31.12.2019 välisenä aikana osoitteessa Jyräänrinne 2-15, Kouvola. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.10.2019.