Ilmoitukset ja kuulutukset

Käyrälammen yleissuunnitelma on nähtävillä

Käyrälammen yleissuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 25.1.2023.- 8.2.2023 välisenä aikana Kouvolan kaupungin internetsivuilla www.kouvola.fi/suunnitelmat Kouvola, Tykkimäki:…

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen voimaantulo

Tekninen lautakunta on 13.12.2022 § 267 tekemällään lainvoiman saaneella päätöksellä hyväksynyt Nurmirannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava nro 42/002). Kouvolassa…

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Tekninen lautakunta on 22.3.2022 § 74 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Vannetukun asemakaavan muutoksen (kaava nro 02/012). Kouvolassa 23.1.2023 Tekninen lautakunta

Kuulutus ajoneuvon varastosiirtopäätöksestä

Kuulutus ajoneuvon varastosiirtopäätöksestä 19.1.2023 Kouvolan kaupunki on siirtänyt liitteessä mainitnt ajoneuvon vastaanottopisteeseen. Tämä ilmoitus asetetaan nähtäville, koska mainittujen ajoneuvon omistajat…

Maa-ainesten ottamislupapäätös / Kymenlaakson Jäte oy

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 11.1.2023 käsitellyt Kymenlaakson Jäte Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan koskien soran ja moreenin ottamista jätekeskuksen alueella kiinteistöllä 286-419-86-1. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 135.500 k-m3:n maa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 2.000 – 15.000 k-m3. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Asemakaavan muutoksen voimaantulo

Tekninen lautakunta on 30.11.2022 § 243 tekemällään lainvoiman saaneella päätöksellä hyväksynyt Pioneerikoulun lähialueen asemakaavan (kaava nro 52/009) muutoksen. Kouvolassa 17.1.2023…

Sivun alkuun