Kadulla sattuneesta vahingosta kärsineen tulee täyttää vahingonkorvaushakemus. Lomake on mahdollista täyttää ja lähettää sähköisesti tai tulostaa ja täyttää kynällä.

Vahingonkorvauslomakkeen voi myös tilata puhelimitse numerosta 020 615 5272 tai sen voi käydä hakemassa Tekniikka- ja ympäristötalon kirjaamosta, osoitteesta Valtakatu 33, Kuusankoski.  Hakemuksen sujuvan käsittelyn mahdollistamiseksi lomake tulee täyttää huolellisesti ja kaikki pyydetyt liitteet tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti.

Lomakkeen palautus osoitetaan:

Kouvolan  kaupunki
Tekniikka- ja ympärispalvelut / Kirjaamo
Valtakatu 33 (PL 32)
45701 Kuusankoski

Korvauskäsittely

Korvaushakemukset käsitellään  Asuminen ja ympäristö -toimialalla, joka pyytää vahingosta tarvittaessa lausunnon kunnossapitopäälliköltä. Hakijalta voidaan lisäksi pyytää täydentäviä tietoja vahingosta. Korvaushakemuksen ja lausuntojen perusteella päätetään, korvataanko vahinko.

Korvausasian käsittely kestää yleensä joitain viikkoja. Hakija saa kirjallisen päätöksen muutoksenhakuohjauksella.

Päivitetty 5.3.2019