• Kouvolan kaupungin aurauslumet viedään Kasarminkadulle tai Käpylänrinteelle.
  • Lumen vastaanottopaikoille saa kuljettaa vain lunta.

Luvan hakeminen

Hae lupa lumenajoon katupäivystyksestä, puh. 020 615 4690.

Maksu

Vastaanottopaikan käyttö maksaa 0,5 euroa kuutiometriltä lunta.

Päivitetty 5.3.2019