Ehdot vapautuksen hakemiselle

Voit hakea vapautusta vesijohto-, viemäri- tai hulevesiverkostoon liittymisestä, jos seuraavat vesihuoltolain edellyttämät ehdot täyttyvät:

 • Vesihuoltoverkostoon liittymisen kustannukset ovat kohtuuttomat (rakentamisesta ja liittämisestä aiheutuneet kustannukset, palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy)
 • Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista
 • Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä (jos haet vapautusta vesijohtoon liittymisestä)
 • Kiinteistön jätevedet käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti (jos haet vapautusta jätevesiviemäriin liittymisestä)
 • Kiinteistön hulevedet voidaan poistaa muulla tavoin asianmukaisesti aiheuttamatta vettymishaittaa (jos haet vapautusta hulevesiverkostosta)

Hulevesiverkostosta vapauttamisen ehtoja

Hulevesiverkostosta myönnetään vapautus vain poikkeustapauksessa ja se harkitaan aina tapauskohtaisesti. Kouvolassa on em. vesihuoltolain ehtojen lisäksi linjattu seuraavia tarkentavia perusteita mahdolliselle vapautukselle:

 • Kyseessä on reunatontti, joka rajoittuu rakentamattomaan viheralueeseen ja kiinteistön hulevedet voidaan ohjata sen suuntaan aiheuttamatta haittaa maa-alueen käytölle tai muille lähikiinteistöille.
 • Kyseessä on tontti, jonka vierellä kulkee valtaoja, johon hulevedet voidaan johtaa.
 • Kiinteistöllä ei ole salaojavesiä ja kattovedet johdetaan toimivaan hulevesien imeytysjärjestelmään, jonka kautta hulevedet on mahdollista käsitellä hallitusti.
 • Kiinteistö on tuoreeltaan lähivuosina rakentanut ja taloudellisesti panostanut merkittävästi kiinteistön omaan toimivaan hulevesien imeytysjärjestelmään, jonka kautta hulevedet on mahdollista käsitellä hallitusti.
 • Liittämisestä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia verrattuna muihin alueen kiinteistöihin.
 • Vesihuoltolaitos muusta syystä puoltaa vapautuksen myöntämistä.

Näin haet vapautusta

Ennen vapautuksen hakemista ole aina ensin yhteydessä vesilaitokseen ja selvitä, mitä liittyminen todella kiinteistösi kohdalla tarkoittaa eli millaisilla ratkaisuilla ja kustannuksilla kiinteistösi olisi mahdollista liittää verkostoihin. Ennen hakemuksen jättämistä on hyvä olla yhteydessä myös Kouvolan ympäristönsuojeluun.

 1. Hae vapautusta vapautushakemuslomakkeella (pdf, 527 kt). Vapautushakemuslomake on tarkoitettu tulostettavaksi eikä se ole täysin saavutettava.
 2. Valitse hakemuksessa verkosto, jota hakemuksesi koskee.
 3. Liitä mukaan asemapiirros, johon on merkitty mahdollinen oman kaivon sijainti sekä jätevesien tai hulevesien käsittelyjärjestelmien sijainti. Jos talosi papereista ei asemapiirrosta löydy, voit tilata sen Kouvolan kaupungin verkkokaupasta ja tehdä siihen tarvittavat lisäykset. Myös selkeä käsin piirretty asemapiirros riittää tarvittaessa.
 4. Jos haet vapautusta vesijohtoverkostoon liittymisestä, liitä mukaan tutkimustodistus kiinteistöllä käytettävän talousveden laadusta.

Toimita hakemuksesi Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluun: PL 85/Torikatu 10, 45101 Kouvola. Tai sähköpostilla pdf-tiedostona osoitteeseen: kirjaamo(at)kouvola.fi

Hakemuksen käsittely on maksuton.

Hulevesivapautushakemusten käsittelyajat ovat ruuhkasta johtuen tällä hetkellä pitkiä (8-12 kk).

Tilanteet, joissa vapautusta ei tarvitse hakea

Kiinteistöä ei tarvitse taajaman ulkopuolella liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin, jos se täyttää kaksi ehtoa:

 • Kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä.
 • Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Kiinteistö voidaan myös vapauttaa jätevesiviemäriin liittämisestä, jos:

 • kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevedet käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti; tai
 • kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevedet käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Vapautusmahdollisuus katsotaan aina tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä kaupungin ympäristönsuojeluun.

Päivitetty 19.6.2024

Sivun alkuun