Voit hakea vesijohto-, viemäri- tai hulevesiverkostoon liittymisestä vapautusta, jos nämä ehdot täyttyvät:

 • Jos vesihuoltoverkostoon liittymisen kustannukset ovat kohtuuttomat (rakentamisesta ja liittämisestä aiheutuneet kustannukset, palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy)
 • Vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista
 • Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä (jos haet vapautusta vesijohtoon liittymisestä)
 • Kiinteistön jätevedet käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti (jos haet vapautusta jätevesiviemäriin liittymisestä)
 • Kiinteistön hulevedet voidaan poistaa muulla tavoin asianmukaisesti aiheuttamatta vettymishaittaa (jos haet vapautusta hulevesiverkostosta)

Näin haet vapautusta

 1. Hae vapautusta vapautushakemuslomakkeella (pdf, 527 kt). Voit hakea vapautusta myös vapaamuotoisesti. Tärkeää on, että hakemuksessa on mukana kaikki asian käsittelyn kannalta keskeiset seikat.
 2. Valitse hakemuksessa verkosto, jota hakemuksesi koskee.
 3. Liitä mukaan asemapiirros, johon on merkitty mahdollinen oman kaivon sijainti sekä jätevesien tai hulevesien käsittelyjärjestelmien sijainti.
 4. Jos haet vapautusta vesijohtoverkostoon liittymisestä, liitä mukaan tutkimustodistus kiinteistöllä käytettävän talousveden laadusta.

Toimita hakemuksesi Kouvolan ympäristönsuojeluun:

Ympäristönsuojelu
PL 85 / Torikatu 10
45101 Kouvola

Hakemuksen käsittely ei maksa mitään. Vapautushakemuslomake on tarkoitettu tulostettavaksi eikä se ole täysin saavutettava.

Tilanteet, joissa vapautusta ei tarvitse hakea

Kiinteistöä ei tarvitse taajaman ulkopuolella liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin, jos se täyttää kaksi ehtoa:

 • Kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä.
 • Kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Kiinteistö voidaan myös vapauttaa jätevesiviemäriin liittämisestä, jos:

 • kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevedet käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti; tai
 • kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevedet käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti.

Vapautusmahdollisuus katsotaan aina tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä kaupungin ympäristönsuojeluun.

Päivitetty 28.9.2022

Sivun alkuun