Leikkipaikkaverkkoa päivitetään

Tekniikan ja ympäristön toimiala on todennut tarpeelliseksi päivittää vuonna 2019 hyväksyttyä leikkipaikkaselvitystä. Toteutuessaan muutos vähentää leikkipaikkojen määrää viidellä verrattuna vuoden 2019 päätökseen. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan ensi tiistaina.

Tyttö vaaleanpunaisessa takissa ja pipossa laskee liukumäkeä pitäen kiinni mäen reunoista

Laadukkaampia leikkipaikkoja huonokuntoisia poistamalla

Vuonna 2019 hyväksyttiin leikkipaikkaselvitys, jossa linjattiin Kouvolan kaupungin ylläpitämien leikkipaikkojen palveluverkko. Selvityksen päätöksessä linjattiin 30 leikkipaikan poistaminen palveluverkosta. 60 leikkipaikan osalta todettiin kunnostamistarve ja loput 49 leikkipaikkaa todettiin sen verran hyväkuntoisiksi, ettei niihin kohdistu toimenpidetarvetta lähivuosina. Poistamalla osan huonokuntoisimmista ja vähiten käytetyistä leikkipaikoista kaupunki voi keskittyä parantamaan säilyviä leikkipaikkoja ja näin tarjota kuntalaisille tasapuolisemmin turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia leikkipaikkoja.

Selvityksen ja siitä tehdyn teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti Kouvolasta on vuosien 2020-2021 aikana purettu 21 leikkipaikkaa. Yhdeksän leikkipaikkaa on kunnostettu/siirretty. Näistä osa on tehty tai tullaan tekemään vuoden 2022 aikana. Kuusankosken Rantapuistoon on suunniteltu vielä toteuttamaton leikkipaikka. Tämän vuoden jälkeen leikkipaikkojen kokonaismäärä Kouvolassa on 112, joka tarkoittaa 1,4 leikkipaikkaa 1000 asukasta kohti.

Leikkipaikkojen kunto on vaihteleva ja niiden uusimiseen kohdennettu rahamäärä on varsin rajallinen, jolloin huonokuntoisten leikkipaikkojen määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Lasten määrä Kouvolassa on myös laskenut ja tulee ennusteiden mukaan laskemaan myös tulevaisuudessa, jolloin leikkipaikkojen käyttöaste tulee ainakin joillain alueilla laskemaan.

Kohteet valikoituivat leikkipaikan kunnon ja käyttöasteen mukaan

Parhaillaan käynnissä olevien maankäytön muutosten, kaupungin taloudellisten haasteiden sekä laskevan asukasluvun vuoksi on muutamien alueiden osalta tarkoituksenmukaista muuttaa vuoden 2019 selvityksen ja siitä tehdyn päätöksen mukaista palveluverkkoa. Vuoden 2022 selvityksessä esitetään muutoksia Kuusankosken keskustan, Ravikylän, Ydinkeskustan, Kaunisnurmen, Vahteronmäki-Mielakanrinteen ja Eskolanmäen alueiden leikkipaikkojen määriin. Kohteet valikoituivat niiden kunnon ja kunnossapitoyksikön tekemien käyttöasteeseen liittyvien havaintojen perusteella. Lisäksi Lautarossa esitetään vuonna 2019 päätettyjen säilytettävän ja poistettavan leikkipaikan vaihtamista toisin päin, johtuen alueella suunnitelluista maankäytön muutoksista.

Leikkipaikkaselvitys 2022 oli nähtävillä 3.-21.8.2022 välisen ajan, ja siitä jätettiin yhteensä kuusi muistutusta sekä yksi leikkipaikkoihin liittyvä palaute. Muistutukset kohdistuivat kolmeen leikkipaikkaan; Kuusankosken Kirkkopuiston leikkipaikkaan sekä Kouvolan Ojaniityssä olevien Talvikkitien ja Kärsämöntien leikkipaikkoihin.

Leikkipaikkaselvitys 2022 on Teknisen lautakunnan käsittelyssä 4.10.2022. Lautakunnalle ehdotetaan viiden leikkipaikan, eli Salpapuiston leikkipaikan, Kärsämöntien leikkipaikan, Matin ja Pekankujan leikkipaikan, Pillipolun leikkipaikan, Värälänkadun leikkipaikan ja Keksitien leikkipaikan poistamista palveluverkosta. Lisäksi esitetään, että Jokipuiston leikkikenttä säilytetään (poiketen 2019 päätetystä) ja sen sijaan Keksitien leikkipaikka poistetaan palveluverkosta. Selvityksestä saatujen muistutusten pohjalta Talvikkitien ja Kirkkopuiston leikkipaikkoja ei selvityksestä poiketen esitetä lautakunnalle lakkautettaviksi. Päätösesityksen toimeenpanon jälkeen Kouvolaan jäisi yhteensä 107 leikkipaikkaa, mikä tarkoittaa 1,3 leikkipaikkaa tuhatta asukasta kohden ja 8,3 leikkipaikkaa tuhatta alle 17-vuotiasta asukasta kohden (väestön määrä 31.12.2021).

Lisätietoja:

Kaisa Niilo-Rämä, kaavoitusarkkitehti, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7404, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Anne Ahtiainen, kaupungininsinööri, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8574

Sivun alkuun