Ympäristönsuojelumääräyksistä voi yksittäistapauksessa ja erityisestä syystä poiketa. Tähän tarvitaaan lupa ja sitä voit hakea kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Yleisimmin poikkeamislupa koskee määräystä, jonka mukaan maanalainen käytöstä poistettu öljysäiliö on poistettava maaperästä vuoden kuluessa säiliön käytöstä poistamisesta.

Poikkeamishakemuksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Päivitetty 15.8.2019