Ajankohtaista

Maa-aineslupahakemus / Ritaniemen yksityistiekunta

Ritaniemen yksityistiekunta on tehnyt maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien hiekka- ja soramaalajien ottamista Kouvolan kaupungin Siikakosken kylässä kiinteistöllä 286-475-3-49. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 5000 k-m3:n maa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 500 k-m3. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Ilmoitus ympäristöluvan rauettamismenettelystä / Kouvolan kaupungin Yhdyskuntatekniikan rakennuttaminen

Kouvolan kaupungin Yhdyskuntatekniikan rakennuttaminen on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan lopettamisesta. Rakennus ja ympäristölautakunta on 11.12.2012 myöntänyt ympäristöluvan Veikkolan maankaatopaikan toiminnalle osoitteeseen Veikontie, Inkeroinen, kiinteistöille 286-419-8-467 (Mäntymäki) ja 286-419-8-429 (Kaijala I).

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Terra Infra Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 6/2024 22.4.2024 hyväksynyt Terra Infra Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee murskausta ja louheen rikotusta Kuusankoskella osoitteessa Tervaskannonkatu, 45720 Kuusankoski, tila 286-23-454-1. Toiminta ajoittuu ilmoituksen mukaan 3.5.-12.7.2024 väliselle ajanjaksolle.

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Korian Klubi Oy

Korian Klubi Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä Korian Klubi Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Kouvolan Wiinijuhlia, 27. – 30.6.2024 välisenä aikana, hotelli Sommelon takana Kuusankoskella, Pallokentäntie 2.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/GRK Suomi Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 5/2024 10.4.2024 hyväksynyt GRK Suomi Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee sillankorjaustyömaan vesipiikkausta Metsäkulmankaaren risteyssillalla ja Jokisillalla Inkeroisissa, Kouvolassa. Toiminta ajoittuu ilmoituksen mukaan 15.4.-29.8.2024 väliselle ajanjaksolle.

Sivun alkuun