Ajankohtaista

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös

Vs. ympäristöjohtaja on päätöksellään 1.6.2020 § 17 käsitellyt maa-ainestenotto- ja ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen luvan kallion louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä kivenmurskaamolla Kouvolan kaupungin Inkerilän kylässä tiloilla 286 429 1 156 ja 286 429 1 169, Uuden-Maunontie 98, 46110 Tuohikotti. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Maa-aineslupapäätös / Karelia Granit Oy

Vs. ympäristöjohtaja on päätöksellään 28.5.2020 § 16/2020 käsitellyt Karelia Granit Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesluvan koskien olemassa olevan maa-ainesten ottoalueen louhosalueen jälkihoitoa vuoden 2020 loppuun mennessä. Alue sijaitsee Kouvolassa Ruotilan kylässä kiinteistöillä 286-420-3-76 ja 286-420-5-35 osoiteessa Ruotilantie 832, 46730 Ruotila. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Päätös ympäristöluvan raukeamisesta / Läänin Kuljetus Oy

Vs. ympäristöjohtaja on päätöksellään 26.5.2020 § 15/2020 päättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n nojalla, että Anjalankosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 20.5.1997 päätöksellä Läänin Kuljetus Oy:lle myönnetty ympäristölupa (Lappeenrannan KTK) murskausaseman sijoittamiselle kiinteistölle Peltoniemi RN:o 286-420-3-76 osoitteeseen Ruotilantie 832, 46730 Ruotila. raukeaa, koska toiminta on lopetettu pysyvästi.

Ilmoitus leirintäalueen perustamisesta

Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluissa on vireillä ulkoilulain 20 §:n mukainen SF-Caravan Kaakkois-Häme ry:n tekemä leirintäalueilmoitus, joka koskee MXGP Caravan nimisen tilapäisen leirintäalueen perustamista Iitin kunnan Tillolan kylään KymiRingin alueelle 20. – 24.8.2020 väliseksi ajaksi.

Vesilain (587/2011) mukainen päätös

Ympäristöjohtaja on päätöksellään § 14/2020 15.5.2020 käsitellyt vesilain (587/2011) mukaisen ojitushakemuksen, joka koskee vettymishaittaa tilalla Pellonpää RN:o 286-472-1-161.

Päätös leiritäalueilmoituksesta / Yli-Kaitala Oy

Kouvolan kaupungin ympäristöjohtaja on päätöksellään 13.5.2020 § 13/2020 hyväksynyt Yli-Kaitala Oy:n tekemän ulkoilulain 20 §:n mukaisen ilmoituksen Yli-Kaitala Event Camping nimisen leirintäalueen perustamisesta Iitin kunnan Tapolan kylään, osoitteeseen Kaitalantie 323, 47490 Mankala (142-421-1-260).

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Destia Rail Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 11/2020 4.5.2020 hyväksynyt Destia Rail Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee radan kaapelireittien kunnostustöitä 11.5. – 30.11.2020 välisenä aikana Kouvola–Myllykoski–Inkeroinen–Juurikorpi–Kymi -ratalinjalla.