Ajankohtaista

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Enerkon Ympäristöpalvelut Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 33/2019 yt/JT 13.11.2019 hyväksynyt Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee 25.11.2019 - 31.1.2020 välisenä aikana tapahtuvaa rakennuksen purkamista ja murskausta osoitteessa Kustaa III tie 10, Valkeala. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.11.2019.

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus / NCC Industry Oy

NCC Industry Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aines- ja ympäristölupahakemukset koskien kallion louhintaa ja murskausta sekä pilaantumattomien haitta-ainepitoisuuksiltaan VNa 214/2007 alemmat ohjearvot alittavien ylijäämämaiden vastaanottamista suoja- ja meluvallirakennelma- sekä maisemointitarkoitukseen Kouvolan kaupungin Mämmälän kylässä kiinteistölle Metallinjalostamo RN:o 286-419-3-340. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 240 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamista 10 vuoden aikana. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Päätös ympäristöluvan raukeamisesta / Kuljetus Tuuri Oy

Kuljetus Tuuri Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen ympäristöluvan mukaisen toiminnan lopettamisesta. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 6.6.2009 § 58 myöntänyt ympäristöluvan vaurioajoneuvojen varastointiin Kouvolan kaupungin Tykkimäen kaupunginosassa, osoitteessa Kullasvaarantie 2, Kouvola (RN:o 286-10-9-1).

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus / Kuljetus Kaukonen Oy

Kuljetus Kaukonen Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen koskien kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta, ylijäämämaiden vastaanottamista ja hyödyntämistä alueen maisemoinnissa sekä kantojen ja risujen varastointia ja käsittelyä Kouvolan kaupungin Ruhanmäen kallioalueella kiinteistöllä 286-458-1-944, Ruhanmäentie 113, Koria. Kyseessä on uusi toiminta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Ympäristölupahakemus / Kuljetus Kaukonen Oy

Kuljetus Kaukonen Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan muutoshakemuksen, joka koskee voimassa olevaa kallion louhintaan ja murskaukseen, asfalttiaseman toimintaan sekä asfaltti-, hakkuu-, tiili- ja betonijätteen väliaikaiseen varastointiin ja murskaukseen myönnettyä ympäristölupaa Kouvolan kaupungin Rahikkalan kylässä kiinteistöllä 286-458-1-968, Ruhanmäentie 113, Koria. Muutos koskee jätejakeiden vastaanottomäärän kasvattamista ja asfalttiaseman toiminnan sekä louhinnan poistamista luvasta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Saaramaan Sora Oy

Vs. ympäristötarkastaja on päätöksellään 32/2019 yt/JT 1.11.2019 hyväksynyt Saaramaan Sora Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee murskausta 30.10.2019 – 30.6.2020 välisenä aikana Saaramaan Sora Oy:n maa-ainestenottoalueella osoitteessa Koirinvuorentie 140, 54590 Kaitjärvi. Murskausta tehdään meluilmoituksella alle 50 päivää. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 6.11.2019.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Umacon Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 31/2019 yt/JT 31.10.2019 hyväksynyt Umacon Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee työmaalla syntyneen betonin murskausta 23.10. – 30.11.2019 välisenä aikana osoitteessa Toukotie 31, Kouvola. Kyseessä on 11.10.2019 § 29 päätöksen muutos toiminta-ajan jatkumisesta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 4.11.2019.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / GRK Infra Oy

Vs. ympäristötarkastaja on päätöksellään 30/2019 yt/JT 29.10.2019 hyväksynyt GRK Infra Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee 31.10.2019 – 28.2.2020 välisenä aikana tapahtuvaa kalliokanaalin louhintaa vesi- ja jäteveden putkia varten osoitteessa Sakaristontie 1-13, Kouvola. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.10.2019.

Ympäristölupapäätös/Terra Kierrätys Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 9.10.2019 käsitellyt Terra Kierrätys Oy:n ympäristölupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.10.2019.