Ajankohtaista

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/UPM-Kymmene Oyj

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 20/2020 hyväksynyt UPM-Kymmene Oyj:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee 21.9. – 9.10.2020 välisenä aikana Kouvolassa tehdasalueella, puhdistamon pohjoispuolella tapahtuvaa murskausta osoitteessa Selluntie 1, 45700 Kuusankoski.

Maa-ainesten ottamislupahakemus / Jarmo Toikka Ky

Jarmo Toikka Ky on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien kalliokiviaineksen ottamista Kouvolan kaupungin Mämmälän kylässä kiinteistöillä Kalliomäki 286-419-7-363 ja Kalliokorpi 286-419-7-369. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 1 950 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 195 000 k-m3. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Ympäristölupahakemus / Jarmo Toikka Ky

Jarmo Toikka Ky on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan muutoshakemuksen, joka koskee voimassa olevaa kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen myönnettyä ympäristölupaa Kouvolan kaupungin Mämmälän kylässä kiinteistöillä 286-419-7-363 ja 286-419-7-369, Huovilantie 13, Inkeroinen. Hakemus koskee toiminnan olennaista muuttamista louhinta- ja murskausmäärien kasvaessa. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.