Ajankohtaista

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Lehto Tilat Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään § 3/2021 25.2.2021 hyväksynyt Lehto Tilat Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee paalutusta 8.3. – 14.5.2021 välisenä aikana Sarkolan koulun työmaalla osoitteessa Toukotie 31, Kouvola.

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus / Peab Industri Oy

Peab Industri Oy on jättänyt Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen koskien kalliokiviaineksen ottamista ja murskaamista sekä ylijäämälouheen, betonijätteen ja pilaantumattomien maiden vastaanottamista ja käsittelyä Keltti I -toiminta-alueella Kouvolassa kiinteistöllä Pekankulma RN:o 286-409-6-90, Lahdentie 1215 a. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Päätös ilmoituksenvaraisesta eläinsuojatoiminnasta

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 1/2021 21.1.2021 hyväksynyt Maatalousyhtymä Leitamo Timo, Tuija, Leitamo-Ollikainen Henna ja Ollikainen Aki ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee olemassa olevan ympäristöluvan saaneen (rakennus- ja ympäristölautakunta 20.11.2007 § 119) eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista.