Ajankohtaista

Maa-ainesten ottamislupapäätös / Kymenlaakson Jäte oy

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on 11.1.2023 käsitellyt Kymenlaakson Jäte Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan koskien soran ja moreenin ottamista jätekeskuksen alueella kiinteistöllä 286-419-86-1. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 135.500 k-m3:n maa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 2.000 – 15.000 k-m3. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä.

Maa-ainesten ottamislupahakemus / LT Granit Oy

LT Granit Oy on tehnyt maa-aineslain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen koskien kalliokiviaineksen ottamista Kouvolan kaupungin Pihlajasaaren kylässä kiinteistöillä 286-439-1-203 ja 286-439-1-131. Hakemuksen mukainen toiminta koskee 200 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 20 000 k-m3. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää.

Sivun alkuun