Ajankohtaista

Maa-ainesten ottamislupapäätös / Leca Finland Oy

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 8.5.2019 käsitellyt Leca Finland Oy:n maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan saven ottamiselle Kouvolan Niinimäen kylään Oivonojan savenottoalueelle kiinteistöille 286-456-4-209, 286-456-9-1, 286-456-4-208 ja 286-456-8-2 . Päätöksen mukainen toiminta koskee 1.150.000 k-m3:n savimaa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 115.000 k-m3. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.5.2019

Päätös ympäristöluvan raukeamisesta

Anjalankosken sosiaali- ja terveyslautakunta on 16.6.1998 § 100 myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan autokorjaamotoiminnalle ja polttoaineen jakeluun kiinteistöllä 286-422-1-666, Sippola.

Maa-ainesten ottamislupapäätös / Wienerberger Oy Ab Korian tiilitehdas

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 8.5.2019 käsitellyt Wienerberger Oy Ab Korian tiilitehtaan maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan saven ottamiselle Kouvolan Vilppulan kylään kiinteistölle 286-463-16-19. Päätöksen mukainen toiminta koskee 200.000 k-m3:n savimaa-aineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 25.000 k-m3. Lisäksi on myönnetty lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminnasta voi aiheutua melua ja pölyä. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.5.2019

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Nelonen Media Live Oy

Vs. ympäristötarkastaja on päätöksellään 14/2019 yt/JT 12.6.2018 hyväksynyt Nelonen Media Live Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Kouvolassa osoitteessa Hovioikeudenkatu, Lääninpuisto järjestettävää IskelmäKesä Kouvola konserttia 1. – 3.8.2019. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 9.5.2019.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/RH Entertainment Oy

Vs. ympäristötarkastaja on päätöksellään 13/2019 yt/JT 6.5.2019 hyväksynyt RH Entertainment Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Rock in the City ulkoilmakonsertin järjestämistä 18. – 20.7.2019 välisenä aikana Kouvolassa, osoitteessa Hovioikeudenkatu, Lääninpuisto. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 9.5.2019.

Ympäristölupahakemus / Kymen Tarvemetalli Oy

Kymen Tarvemetalli Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen, joka koskee romunkäsittelykeskuksen toimintaa osoitteessa Hemmintie 1, 45720 Kuusankoski. Lisäksi on haettu lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Toiminnasta voi aiheutua melua.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / VRJ Etelä-Suomi Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 10/2019 yt/JT 24.4.2019 hyväksynyt VRJ Etelä-Suomi Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee louhintaa 6.5. – 30.8.2019 välisenä aikana Kuovin perhepuistossa, osoitteessa Lohitie 9, 45160 Kouvola. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.4.2019.