Ajankohtaista

Päätös maa-ainesluvan siirtämisestä

Ympäristöjohtaja on päätöksellään 21.8.2019 § 14 hyväksynyt YIT Suomi Oy:n tekemän maa-aineslain (555/1981) mukaisen ilmoituksen toimijan vaihtumisesta. Ilmoitus koskee kiinteistölle 286-409-6-90 (Keltti 1), Pellontaustantie 1215a, Kuusankoski myönnetyn maa-ainesluvan siirtämistä YIT Teollisuus Oy:lle. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.8.2019.

Päätös maa-ainesluvan siirtämisestä

Ympäristöjohtaja on päätöksellään 21.8.2019 § 15 hyväksynyt YIT Suomi Oy:n tekemän maa-aineslain (555/1981) mukaisen ilmoituksen toimijan vaihtumisesta. Ilmoitus koskee kiinteistöille 286-406-6-310 ja 286-4095-130/5 (Keltti II), Pellontaustantie, Kuusankoski myönnetyn maa-ainesluvan siirtämistä YIT Teollisuus Oy:lle. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.8.2019.

Maa-ainesten ottamislupapäätös

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 7.8.2019 käsitellyt maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja myöntänyt sen johdosta maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-ainesten ottamisluvan kalliokiviaineksen ottamiselle Iitin kunnan Niinimäen kylässä kiinteistöllä 142-311-3-53. Ottamisalue sijaitsee VT 12 eteläpuolella Möhkölänmäen alueella. Päätöksen mukainen toiminta koskee 200 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamistoimintaa 10 vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen ottotarve on 20 000 k-m3. Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.8.2019.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Kymijoen Musiikki ry

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 25/2019 yt/KK 8.8.2019 hyväksynyt Kymijoen Musiikki ry:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee 24.8.2019 järjestettävää ulkoilmakonserttia (WoikkaRock) Virtakiven Saunalla, osoitteessa Brejlinintie 8, Voikkaa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.8.2019.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Kouvolan Ydinkeskusta ry

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 24/2019 yt/KK 6.8.2019 hyväksynyt Kouvolan Ydinkeskusta ry:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Kouvolassa kävelykatu Manskilla, Museokorttelissa, Jaakonpuistossa ja keskustan ravintoloissa järjestettävää Taiteiden Yö –tapahtumaa 9.8.2019 ja Kouvolan Komia –tapahtumaa 10.8.2019. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.8.2019.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / GRK Infra Oy

Ympäristötarkastaja on päätöksellään 23/2019 yt/KK 2.8.2019 hyväksynyt GRK Infra Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee katusaneeraustyötä ja siihen liittyvää kallion louhintaa Inkeroisten Veikkolassa 1.8.2019 – 30.6.2022 välisenä aikana. Saneerausalueet ovat työnimeltään Veikkola II (hanke A) sekä Laaksotie-Vuoritie (hanke B). Veikkola II alueeseen kuuluvat kadut tai katujen osat: Veikontie, Pilkkatie, Kaivokuja, Mäkirinne, Kanervatie ja Tipokuja. Laaksotie-Vuoritie –alueeseen kuuluvat kadut tai katujen osat: Vuoritie, Keskustie, Laaksotie, Koivistonkuja ja Sipuntie. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 6.8.2019.

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Vs. ympäristötarkastaja on päätöksellään 22/2019 yt/JT 23.7.2019 hyväksynyt Kouvola Rock City ry:n tekemän ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee ulkoilmakonsertin järjestämistä 2.8.2019 osoitteessa Palomäenkatu 23, Kouvola, Kenkäkukkula. Aiemmin tapahtuma ilmoitettu kaksipäiväiseksi. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.7.2019.