Voit arvioida lähiympäristösi luonnon monimuotoisuutta esim. havaitsemiesi kasvi- tai lintulajien määrän perusteella. Tarkkaile vaikkapa, ovatko teiden pientareet yksipuolista nurmikkoa vai onko niillä tilaa luonnonkukille. Kesäiset kukat ovat välttämättömiä hyönteisille, jotka ovat monin tavoin elintärkeitä luonnossa. Eri puulajit puolestaan ovat kukin joillekin eliöille tärkeitä.

Monimuotoisuus on merkityksellistä niin luonnon keskellä kuin rakennetussakin ympäristössä. Etenkin taajamissa olisi hyvä ylläpitää luontolaikkuja, joihin ei kohdistu voimakkaita hoitotoimenpiteitä. Monimuotoisen luonnon säilyminen on ihmisellekin elintärkeää vaikkapa elintarviketuotannon kannalta. Tutkimusten mukaan monipuolinen kosketus luontoon ja sen ns. hyviin mikrobeihin tarjoaa edellytykset lapsen vastustuskyvyn normaalille kehittymiselle.

Sinäkin voit ylläpitää ja lisätä monimuotoisuutta

Ihmisen toiminta on monin tavoin köyhdyttänyt luontoa meillä sekä maailmanlaajuisesti. Onneksi on myös keinoja monimuotoisuuden lisäämiseksi. Omalla kotipihallaan voi ylläpitää pientä niittyä tai jättää jonkin nurkan vähemmälle hoidolle ja lahoavan puun kannon paikalleen. Linnuille ja lepakoille voi ripustaa pönttöjä ja perhosia houkutella luonnonkukilla. Haitallisten vieraslajien (vieraslajit.fi), kuten jättiputken, jättipalsamin tai lupiinin levittäminen luontoon uhkaa alkuperäisiä lajeja ja on lain mukaan kielletty.

Erityinen vastuu luonnon monimuotoisuudesta on julkisilla toimijoilla, kuten kunnilla. Myös yksityiset maanomistajat, seurakunnat, taloyhtiöt ym. voivat merkittävällä tavalla edistää monimuotoisuutta omilla toimillaan.

Kouvolan kaupunki pyrkii omassa toiminnassaan ottamaan luonnon monimuotoisuuden huomioon. Luonnoltaan erityisen arvokkaat kaupungin omistamat alueet on kartoitettu ja ne otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa ja metsien hoidossa. Osa arvoalueista on rauhoitettu perustamalla niistä luonnonsuojelualueita. Elinympäristöjä voidaan hoitaa myös monimuotoisuutta lisäten, kuten entisellä savenottoalueella on tehty kosteikko- ja avoalueiden lajiston kehittämiseksi. Kaupunki on jo useiden vuosien ajan torjunut aktiivisesti haitallisia vieraslajeja. Etenkin jättiputken ja jättipalsamin osalta on saavutettu hyviä tuloksia.

Päivitetty 2.12.2020